Ul. 11 Listopada 29

82-500 Kwidzyn

Rekrutacja: tel. 55 279 58 73

rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl

Ul. 11 Listopada 29

82-500 Kwidzyn

Rekrutacja: tel. 55 279 58 73

rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl

 • DORADCA ZAWODOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Doradca zawodowy przygotowują do pełnienia roli doradcy zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji szkolnego doradcy zawodowego. Skierowane są do nauczycieli, pracowników Urzędów Pracy oraz osób zatrudnionych w działach personalnych organizacji, przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, legitymujących się dyplomem studiów wyższych o zbliżonym profilu, zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego.

  Studia twają 3 semestry.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GERONTOLOGIA I GERIATRIA Z PODSTAWAMI ZARZĄDZANIA I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek dedykowany pielęgniarkom, fizjoterapeutom, pracownikom socjalnym oraz osobom zajmującym się osobami starszymi i organizacją opieki długoterminowej.

  Program kształcenia został oparty o realizację czterech modułów:

  Moduł I Moduł podstawowy - Gerontologia i geriatria – semestr I
  Moduł II Moduł kliniczny - odrębności przebiegu objawów chorobowych i sposobów leczenia w wieku starszym – semestr I
  Moduł III Moduł Żywienie i profilaktyka – semestr II
  Moduł IV Moduł Zarządzania i organizacji opieki długoterminowej – semestr II 

  W ramach studiów planowana jest praktyka zawodowa realizowana w placówkach zajmujących się opieką długoterminową (planowanie, organizowanie, zarządzanie).
  Studia podyplomowe kończą się testem wielokrotnego wyboru.

  Studia trwają 2 semestry.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA I TRANSPORT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek transportowy staje się coraz bardziej zintegrowany i wymaga wysoko wykfalifikowanych specjalistów. Studia Logistyka i Transport mają na celu zagwarantowanie Słuchaczowi specjalistycznej wiedzy w zakresie szeroko pojętej logistyki i transportu. Przygotują do profesjonalnego wykonywania zawodu logistyka, spedytora lub przewoźnika zarówno na rynku krajowym, wewnątrzwspólnotowym, jak i międzynarodowym. Program studiów skonstruowany jest w taki sposób, aby Słuchacz zdobył kompletną wiedzę, praktyczne umiejętności oraz unikalne dla rynku kompetencje społeczne, a także umożliwił Absolwentowi uzyskanie Certyfikatu Przewoźnika Drogowego, wydawanego przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie psychiczne i kompetencje osobiste zawsze stanowiły wyraźne źródło sukcesu w sporcie na każdym jego poziomie. Studia podyplomowe Psychologia sportu rozwijają kompetencje zawodowe w zakresie treningu mentalnego i podstawowych form pomocy i wsparcia psychologicznego w sporcie, rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Ich celem jest zatem przekazanie uczestnikom najnowszej wiedzy z psychologii sportu i wyposażenie ich w podstawowe umiejętności psychologiczne wymagane w pracy z zawodnikami sportu amatorskiego i wyczynowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Proponujemy Państwu studia podyplomowe skierowane głównie do absolwentów kierunków pedagogicznych oraz pracowników systemu oświaty.

  Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

  Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

  Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRENER - COACH - MENTOR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Trener-coach-mentor jest przygotowanie słuchaczy do 3 niezwykle ważnych niemalże w każdej organizacji ról zawodowych: trenera biznesu, coacha i mentora. Studia przygotowują do profesjonalnego zarządzania kompetencjami jako zasobem. Zajęcia prowadzą tylko praktycy, z wieloletnim doświadczeniem jako managerowie, coachowie i mentorzy, dlatego po ukończeniu studiów będziesz w pełni wyposażony w praktyczne techniki pracy jako samodzielny trener coach i mentor.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Zarzadzanie projektami jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego kierowania projektami, realizowanymi zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zlecenie klientów zewnętrznych. Prowadzone wykłady i ćwiczenia dają Słuchaczom wiedzę teoretyczną, która jest wykorzystywana podczas warsztatów zapewniających nabycie umiejętności praktycznych bezpośrednio związanych z zarządzaniem projektem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SPORTEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek sportowy wymaga zróżnicowanych postaw i kompetencji od menedżerów, którzy chcą z nim związać karierę. Celem studiów podyplomowych Zarządzanie sportem jest przygotowanie kadr menedżerskich do pracy w sportowych klubach, organizacjach, stowarzyszeniach, spółkach, fundacjach, instytucjach i jednostkach rządowych oraz samorządowych, a także podwyższenie wiedzy i kwalifikacji osób zarządzających klubami sportowymi, związkami sportowymi, spółkami zarządzającymi ligami i obiektami sportowymi. Nabyte kompetencje mają przygotować Słuchacza do przyszłych warunków rynku pracy, które będą zmienne i dynamiczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania w publicznych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem wymogów reformy systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce.

  W programie między innymi:

  - System ochrony zdrowia w Polsce i w wybranych krajach UE,
  - Organizacja i system finansowania opieki zdrowotnej w Polsce,
  - Prawne problemy funkcjonowania zoz,
  - Zamówienia publiczne, kontraktowanie usług medycznych,
  - Rynek usług medycznych,
  - Zarządzanie finansami i majątkiem placówki ochrony zdrowia,
  - Biznes plan,
  - Współpraca z instytucjami finansowymi,
  - Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej,
  - Zarządzanie jakością,
  - Lider autentyczny. Sztuka kierowania ludźmi,
  - Technologia informacyjna w zarządzaniu,
  - Outsourcing.

  Studia trwają 2 semestry.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Opinie (0)