ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa

  Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo w Uczelni Łazarskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy ogólnej z obszaru nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa. Studenci nabywają umiejętności w zakresie udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, jak również organizowania i nadzorowania pracy własnej oraz zespołu pielęgniarskiego i opieki pielęgniarskiej, wdrażania nowych technik, metod i rozwiązań organizacyjnych.

  Program kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Największy nacisk kładziony jest na rozwinięcie umiejętności udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, a także sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym. Aby zdobyć potrzebne do pracy kwalifikacje, studenci uczęszczają na zajęcia poświęcone między innymi anatomii, fizjologii, patologii, organizacji pracy pielęgniarskiej, czy zakażeniom szpitalnym. Ponadto, rozwijają umiejętności prowadzenia prawidłowej komunikacji z pacjentem.

  Absolwenci studiów na kierunku Pielęgniarstwo przygotowani są do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, czyli na przykład w szpitalach, czy zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)