• DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Dietetyka w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, czyli złożonej z wielu elementów, a tymi elementami są zagadnienia dotyczące między innymi nauk o zdrowiu, technologii żywności i żywienia, nauk medycznych, nauki o zarządzaniu i jakości, czy psychologii.

  W toku studiów studenci poznają naukowe podstawy wiedzy o zdrowiu człowieka, biologiczne i społeczne czynniki warunkujące stan zdrowia człowieka, budowę anatomiczną, fizjologię układu pokarmowego, mechanizmy metaboliczne związane z odżywianiem, genetyczne podstawy funkcjonowania organizmu, zasady działania leków. Ponadto, zaznajamiają się z budową chemiczną żywności, bezpieczeństwem żywności, czy zasadami układania jadłospisów.

  Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Dietetyka w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach żywienia w stanach chorobowych, tradycji kulinarnych regionów Polski i świata, psychologii zdrowia, technologii preparatów dietetycznych, alergologii. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w gabinetach dietetycznych, poradniach specjalistycznych, placówkach służb społecznych, sanatoriach, placówkach żywienia zbiorowego, zakładach przemysłu spożywczego, ośrodkach sportowych, instytutach kontroli żywności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DIETETYKA - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)