Dietetyka studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Skutki skoku cywilizacyjnego nie zawsze mają pozytywny wydźwięk. Z jednej strony wciąż możemy czerpać z zasobów, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie były dostępne, a z drugiej stykamy się z przetworzoną żywnością na masową skalę, która – jak pokazują liczne badania – ma wyjątkowo destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie. Współczesne trendy zwracają się ku naturalności, przede wszystkim w sferze kulinarnej. Dziś dietetyk, to nie tylko osoba, która leczy otyłość lub niedowagę. To przede wszystkim specjalista, zajmujący się układaniem jadłospisów dostosowanych do stylu życia klientów.

On nie tylko mówi, co jeść, by być zdrowym, lecz także motywuje, wspiera i inspiruje do zdrowego stylu życia. Teraz właściwie każda świadoma osoba zastanawia się, jak powinna wyglądać zbilansowana dieta, dostarczająca odpowiedniej ilości składników pokarmowych, jednak wciąż potrzeba wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny, którzy dysponują rozbudowaną wiedzą. Jeżeli od zawsze fascynowały cię kulinaria, większość wolnego czasu spędzasz w kuchni na gotowaniu, masz świadomość, jak powinna wyglądać zbilansowana dieta i przede wszystkim interesujesz się biologią i chemią, to studia na kierunku dietetyka są stworzone dla ciebie!

 

Program studiów

Program studiów na kierunku dietetyka przemyślany jest w ten sposób, by przyszli dietetycy dysponowali wszechstronną wiedzą z zakresu anatomii człowieka, patomorfologii, zasad zdrowego odżywiania, tak by uczynić ich profesjonalistami, którzy wzbudzają społeczne zaufanie. Podczas całego cyklu nauki studenci zetkną się z przedmiotami takimi jak: anatomia i fizjologia człowieka, genetyka, mikrobiologia ogólna, czy kliniczny zarys chorób.

Są to zagadnienia niezbędne, bez których kierunkowa edukacja o zasadach żywienia nie byłaby możliwa. Równolegle do tych przedmiotów prowadzone są więc zajęcia, które obejmują zakres zagadnień ściśle związanych z dietetyką. Studenci zapoznają się z zasadami żywności dietetycznej i funkcjonalnej i chemią żywności. Czas nauki obejmuje analizę i ocenę jakości żywienia. I co najważniejsze – studneci będą stopniowo poznawać różne odmiany dietetyki klinicznej (od diagnostyki przez leczenie).

 

Praca po studiach

Oznacza to, że jako absolwent tego kierunku będziesz posiadać wiedzę w zakresie sposobu i stanu odżywienia oraz wspomagania leczenia chorób dietozależnych. Co więcej, nauczysz się przygotowywać plan racjonalnego żywienia z uwzględnieniem potraw niezbędnych w danej diecie. Przy obecnym zainteresowaniu zdrowym trybem życia nie powinieneś mieć większych problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Możesz się o nie starać w publicznych lub niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, placówkach żywieniowych czy zakładach żywienia zbiorowego. Nic także nie stoi na przeszkodzie, abyś w przyszłości prowadził własną praktykę. Jeżeli zatem interesujesz się szeroko pojętym tematem zdrowej żywności to ten kierunek będzie dla ciebie świetnym początkiem kariery w tej dziedzinie!

WAŻNE TEMATY

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dietetyka?

Studia na kierunku dietetyka mogą być wyjątkowo przyjemne dla osób, które interesują się zasadami zdrowego odżywiania. Jednak warto mieć przede wszystkim świadomość, że są to studia medyczne, które wymagają już dużej wiedzy na poziomie kwalifikacyjnym. Przyszli kandydaci, chcący aplikować na ten kierunek, muszą – oprócz przedmiotów obligatoryjnych – zdać na maturze biologię lub chemię (do wyboru) na poziomie rozszerzonym. Oczywiście okazanie wyników z tych dwóch przedmiotów wyraźnie zwiększy twoje szanse na dostanie się na studia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DIETETYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po studiach na kierunku dietetyka?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw,
  • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności - planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującymi klasyfikacjami,
  • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
  • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP),
  • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka?

Studia na kierunku dietetyka możesz podjąć w trybie stacjonarnym, czyli dziennym lub zaocznym. Coraz częściej polskie ośrodki akademickie mają w swojej ofercie bogaty wybór studiów niestacjonarnych, tak by studenci mogli bezkolizyjnie łączyć ze sobą różne formy rozwoju osobistego. Warto jednak wziąć pod uwagę, że studia zaoczne wiążą się z większymi partiami materiału, które trzeba opanowywać we własnym zakresie. 

 

Program studiów na kierunku dietetyka

ma rozbudowany charakter, ponieważ przyszli absolwenci muszą dysponować szerokimi kwalifikacjami z zakresu nauk medycznych. Tylko takie wykształcenie może wzbudzić społeczne zaufanie, bowiem klienci będą mieli świadomość, że trafili w ręce profesjonalisty, który dietą nie wyrządzi im jeszcze większej krzywdy.

Także studenci dietetyki początkowo muszą dogłębnie poznać anatomię i fizjologię człowieka. Istotnym elementem nauki jest poznanie klinicznego zarysu chorób, ponieważ dziś właściwie każda terapia opiera się także o odpowiednio dobraną dietę. Podstawowe zagadnienia jednak obejmują przedmioty takie jak: żywienie kliniczne i żywienie człowieka, mikrobiologia żywności, czy analizę i ocenę jakości żywności. Studenci w trakcie całego toku edukacji poznają funkcjonowanie dietetyki klinicznej. Ponadto przyszli dietetycy uczą się układania planów żywieniowych dla różnych grup społecznych – dla dzieci, sportowców, różnego rodzaju alergików, kobiet w ciąży, osób starszych itd.

 

Wiedza absolwenta dietetyki,

by był on zaufanym specjalistą musi mieć wyjątkowo rozległy charakter. Kwalifikacje abiturientów muszą obejmować przede wszystkim podstawy żywienia człowieka zdrowego oraz chorego, profilaktykę i leczenie chorób żywieniowo-zależnych, a także poradnictwa medycznego. By robić to wszystko, potrzebna jest specjalistyczna wiedza z zakresu mikro- i makroelementów, składów chemicznych i wszelkiego rodzaju składników pokarmowych.

Absolwenci swoje umiejętności będą mogli zaprezentować podczas rozwoju kariery zawodowej. Dobry dietetyk bowiem wie, czym jest profilaktyka żywieniowa i swoją pracę opiera na edukacji osób zainteresowanych poprawą jakości swojego życia. Absolwenci tego kierunku potrafią postawić dobrą diagnozę z zakresu chorób żywienio-zależnych i w razie konieczności wtłaczają odpowiednie formy leczenia. Jednak podstawowy i właściwie najważniejszy zakres umiejętności dietetyków obejmuje układnie odpowiednio zbilansowanych jadłospisów dla różnych grup społecznych. Dietetyk to niezwykle uważny, ale i empatyczny specjalista, który oprócz wiedzy musi także dysponować niemałą kreatywnością, by to, co zdrowe i wartościowe było odbierane także jako atrakcyjne.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA STUDIA STACJONARNE

DIETETYKA STUDIA ZAOCZNE

Ile trwają studia na kierunku dietetyka?

Ile trwają studia na kierunku dietetyka?

Studia na kierunku dietetyka zaliczają się do grona tych kierunków, które można podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia. Studia pierwszego stopnia obejmują trzy lata edukacji, podczas których przyszli studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu żywienia. Zakończenie nauki na tym etapie jeszcze nie jest kompletne, ale już daje pewne uprawnienia, które absolwenci mogą wykorzystywać podczas rozwoju kariery zawodowej.

Uzupełnieniem studiów pierwszego stopnia są dwuletnie studia magisterskie, podczas ich trwania studenci znacznie poszerzą swoją wiedzę i umiejętności. Ich finalizacją jest przystąpienie do obrony pracy magisterskiej, jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to osoba kończąca studia otrzymuje tytuł magistra dietetyki i staje się wykwalifikowanym specjalistą z zakresu żywienia.

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek dietetyka?

Studia na kierunku dietetyka mogą sprawiać bardzo dużo radości osobom, które od zawsze interesują się zasadami zdrowego odżywiania i swoje kulinarne pasje realizują w kuchni. Jednak podczas wyboru tego kierunku studiów nie należy zapominać, że ma on przede wszystkim charakter medyczny, więc kulinarne zainteresowania to jeszcze trochę za mało. Na początku odpowiedz sobie na pytanie, czy dyscypliny naukowe takie jak biologia i chemia nie stanowiły dla ciebie problemu? Jeżeli nie stanowiły, to znaczy, że możesz śmiało dietetykę uwzględniać w swoich planach na dalszy rozwój kariery.

Aby dostać się na studia medyczne na kierunku dietetyka należy uzyskać jak najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego. Oprócz przedmiotów obligatoryjnych, z których najwyżej punktowana jest matematyka, liczą się także wyniki uzyskane z biologii lub chemii do wyboru. Oczywiście, by mieć jakiekolwiek szanse na dostanie się na ten kierunek, przedmioty te należy zdawać na poziomie rozszerzonym. Uczelnie chcą kształcić tylko najlepszych specjalistów z tej dziedziny, więc liczba kandydatów przyjętych na studia nigdy nie jest zbyt duża (przykładowy limit obejmuje tylko 85 miejsc!).

Jeżeli jesteś niezwykle uzdolniony z zakresu przedmiotów ścisłych, to rozważ wzięcie udział w olimpiadzie przedmiotowej, ponieważ bycie jej laureatem lub finalistą sprawi, że otrzymasz w procesie rekrutacji maksymalną liczbę punktów i na studia dostaniesz się poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku dietetyka liczą się wyniki z olimpiad takich jak: Olimpiada Biologiczna lub Chemiczna. Możesz też rozważyć olimpiadę tematyczną, np. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia.

W przypadku studiów medycznych niezbędne jest terminowe wykonanie badań lekarskich, które potwierdzą twoje zdolności do nauki na tym kierunku. Warto, byś dysponował dobrą orientacją, do kiedy należy dostarczyć wszelkiego rodzaju zaświadczenia, tak byś miał pewność, że nie zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku dietetyka?

Jaka praca po studiach na kierunku dietetyka?

Abiturienci kierunku dietetyka przygotowani do różnego rodzaju rozwoju swojej kariery zawodowej. Współczesne trendy społeczne pokazują, że zawód dietetyk cieszy się wyjątkowo dużą popularnością – przecież każdy z nas chce byś zdrowy, a ogromny wpływ na nasz ogólny stan może mieć właśnie profesjonalnie dobrany plan żywienia. Absolwenci kierunku dietetyka przygotowani są zatem do rozpoczęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, mogą oni ubiegać się o posady w różnego rodzaju instytucjach, które zajmują się problematyka ochrony zdrowia.
W zależności od własnych upodobań i zainteresowań dietetycy mogą nawiązywać współpracę z placówkami oświatowymi, zakładami pracy, ośrodkami sportowymi – słowem: wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc ekspertów z zakresu zbilansowanego żywienia, odnajdzie się dietetyk. Abiturienci tego kierunku gotowi są do rozpoczęcia własnej praktyki zawodowej.

Jakie opinie o studiach na kierunku dietetyka?

Studia na kierunku dietetyka, to jeden z tych kierunków, które pozwalają na rozwój pasji, ale też dają praktyczne umiejętności zawodowe.

Klaudia, studentka dietetyki, mówi:

Od zawsze interesowałam się zdrowym odżywianiem, mnóstwo wolnego czasu spełniam w kuchni, gotując dla przyjaciół i rodziny. Studia na kierunku dietetyka przemieniają moje zainteresowania w profesjonalne wykształcenie!

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIETETYKA

Komentarze (3)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Natalia21 odpowiedz

Ze swojej strony polecam WSBiNoZ w Łodzi. Sama skończyłam tam dietetykę i teraz pracuję w zawodzie ;)

Martina odpowiedz

Do listy uczelni można od tego roku dodać Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku, bo otworzyli kierunek dietetyka. Fajnie, że jeszcze trwa rekrutacja. i jest jeszcze szansa na studiowanie. A swoją drogą ten kierunek wydaje się bardzo interesujący i chyba skończenie takich studiów będzie dawało szansę na znalezienie dobrej pracy w swoim zawodzie.