Akademia WSB w Cieszynie

Studia menedżerskie

ul. Frysztacka 44

43-400 Cieszyn

Tel. +48 33 852 30 94; 885 588 100

cieszyn@wsb.edu.pl

Studia menedżerskie

Akademia WSB w Cieszynie

ul. Frysztacka 44

43-400 Cieszyn

Tel. +48 33 852 30 94; 885 588 100

cieszyn@wsb.edu.pl

 • STUDIA MENEDŻERSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Studia menedżerskie w Akademii WSB w Cieszynie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, czyli złożonej z wielu elementów, wśród których wymienić można między innymi: ekonomię, prawo, psychologię oraz finanse. W toku studiów studenci zaznajamiają się z prawem gospodarczym, zarządzaniem procesami w organizacji, zarządzaniem jakością, zarządzaniem ryzykiem finansowym, planowaniem działań marketingowych, czy zasadami prowadzenia efektywnej komunikacji. Atutem kierunku jest program nauczania, regularnie konsultowany z przedstawicielami biznesu, dzięki czemu zdobywane wykształcenie stanowi przepustkę do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

  Studenci kierunku Studia menedżerskie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie wyceny składników majątkowych i kapitałowych, sporządzania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, projektowania i realizowania przedsięwzięć projektowych, korzystania z narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektem, planowania rozwoju i doskonalenia kadr, projektowania koncepcji kampanii marketingowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie
  • Menedżer projektu
  • Menedżer zasobów ludzkich
  • Digital marketing i zarządzanie sprzedażą

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie
  • Menedżer projektu
  • Menedżer zasobów ludzkich
  • Digital marketing i zarządzanie sprzedażą

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Cieszynie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)