• DORADZTWO EDUKACYJNE I ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów: Przygotowanie profesjonalnych doradców zawodowych do indywidualnej i grupowej pracy z klientem.

  Adresaci: Uczestnikiem/-niczką podyplomowych studiów może być każda osoba, która posiada wyższe wykształcenie (I i II stopnia) o dowolnym profilu, lubi udzielać pomocy i wsparcia innym, jest zainteresowana własnym rozwojem osobistym i rozszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

  To propozycja dla osób szukających zatrudnienia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, organizacjach pozarządowych, agencjach doradztwa personalnego, urzędach pracy i innych instytucjach rynku pracy, jednostkach pomocy społecznej, akademickich biurach karier, w działach HR różnych instytucji, w firmach szkoleniowych, jednostkach realizujących projekty aktywizacji zawodowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO ADMINISTRACYJNE Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  - zagadnień zarządzania strategicznego w administracji państwowej

  - zarządzania procesami zmian prawa i modernizacji administracji państwowej

  - zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi

  - doskonalenie wiedzy i nabywanie umiejętności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w administracji państwowej oraz samorządowej.

  - przygotowania dokumentów administracyjnych w tym decyzji

  - prowadzenia sprawnego postępowania administracyjnego

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Forma studiów: stacjonarne (głównie seminaria i warsztaty) oraz e-learning (ok. 80% zajęć teoretycznych) Zajęcia odbywać się będą w Warszawie (dla grupy z Warszawy i woj. mazowieckiego) oraz w siedzibie WSBW w Łodzi (po zebraniu grupy z Łodzi)

  Czas trwania: 270 godzin + 150 godzin praktyk (łącznie 420 godzin) – 3 semestry

  Adresatem studiów podyplomowych jest każdy absolwent studiów wyższych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

  • czynnie wykonujących zawód nauczyciela, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego,
  • planujących podjąć pracę w zawodzie nauczyciela,
  • planujących podnieść swoje kompetencje zawodowe i uzyskać kwalifikacje zwiększające szanse zmiany profilu zatrudnienia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA KRYZYSU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób, które w swej pracy stykają się z osobami w kryzysie, np: nauczyciele, pedagodzy w szkołach, pracownicy pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, pracownicy i kandydaci do pracy w służbach szybkiego reagowania np: policja, straż pożarna, pracownicy służb więziennych i pogotowia ratunkowego, członkowie grup i sztabów kryzysowych. Osoby rozpoczynające pracę jak i mające doświadczenie w profesjonalnym pomaganiu.

  Do tych, którym pomaganie innym osobom jest bliskie a przy tym chcieliby nabyć umiejętności psychospołeczne ułatwiające kontakt z otaczającą rzeczywistością.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)