Akademia WIT w Warszawie

Studia podyplomowe

ul. Newelska 6, 

01-447 Warszawa

wit@wit.edu.pl

Tel: 22 3486-523

Studia podyplomowe

Akademia WIT w Warszawie

ul. Newelska 6, 

01-447 Warszawa

wit@wit.edu.pl

Tel: 22 3486-523

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WIT w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)