• ANALIZA BIZNESOWA I METODYKI ZWINNE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W ostatnich latach coraz szerzej stosowane są metody zwinne w realizacji projektów informatycznych. Zastosowanie w projekcie zarządzania zwinnego wymaga innej organizacji zespołu projektowego niż w projektach zarządzanych tradycyjnie oraz zrozumienia przez członków zespołu idei zarządzania zwinnego. Zespoły tworzone dla realizacji projektu zarządzanego metodami zwinnymi składają się ze specjalistów różnej specjalności. Organizacja takich zespołów wymaga przypisania odpowiednich ról poszczególnym członkom zespołu oraz określenia zasad współpracy. Zasady organizacji zespołów określają metodyki zarządzania zwinnego.

  W projektowaniu systemów informatycznych bardzo ważnym elementem jest wykonanie analizy biznesowej potrzeb użytkownika systemu. Błędy popełnione na tym etapie przyczyniają się w dużym stopniu do zwiększenia kosztów i wydłużenia czasu projektowania systemu. W metodykach zwinnych w porównaniu do metod tradycyjnych umiejętność prowadzenia analizy biznesowej jest szczególnie ważna i inaczej realizowane niż w projektowaniu tradycyjnym. Z tych powodów niezbędne jest zapoznanie zespołu projektującego z zastosowaniem metodyk zwinnych z nowym podejściem do prowadzenia analizy biznesowej oraz umiejętnościami współpracy analityka z pozostałymi członkami zespołu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CERTYFIKOWANY ANALITYK SYSTEMÓW IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Firmy informatyczne poszukują skutecznych analityków i projektantów systemów IT. Ich praca ma nierzadko decydujące znaczenie dla większości projektów informatycznych. Studia przygotowują do zdania egzaminu OCUP2 Foundation (kod szkolenia OMG-OCUP2-FOUND100) - najbardziej znanego, międzynarodowego egzaminu, potwierdzającego na poziomie wystarczającym do sprawnego posługiwania się nim w projektach informatycznych.

  Zajęcia ukierunkowane są na zagadnienia, które wchodzą w zakres poziomu Foundation, aby jak najlepiej przygotować uczestników do zdania egzaminu. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest dużą ilością przykładowych ćwiczeń i pytań. Osoby posiadające certyfikat IREB są postrzegane postrzegane jako znający standardy i dobre praktyki fachowcy od zarządzania wymaganiami.

  Studia na tym kierunku umożliwiają także nabycie umiejętności określania i opisywania wymagań, znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań oraz przeprowadzania skuteczniej analizy wymagań potwierdzonych certyfikatem IREB potwierdzające. Studia przygotowują także do przystąpienia do certyfikacji CCBA (Certificate of Competency in Business Analysis).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone na Wydziale Informatyki w ramach kierunku Grafika.

  Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wiedzy ogólnoplastycznej i grafiki projektowej
  • reprezentacji, przetwarzania i kompresji obrazów cyfrowych
  • wykonywania projektów graficznych 2D w obszarze grafiki rastrowej (Adobe Photoshop) i wektorowej (Adobe Illustrator)
  • podstaw projektowania graficznego w Internecie
  • architektury informacji, technologii tworzenia i zasad projektowania witryn WWW
  • przygotowania publikacji do druku zgodnie ze standardami DTP
  • tworzenia animacji dwuwymiarowych
  • kreowania wirtualnych obiektów trójwymiarowych
  • podstaw tworzenia efektów specjalnych i montażu filmu cyfrowego (Adobe After Effects)
  • tworzenia filmów cyfrowych w oparciu o własne projekty, rysunki, materiały fotograficzne i filmowe
  • posługiwania się profesjonalnymi pakietami oprogramowania przy projektowaniu graficznym 2D i 3D (Adobe Photoshop, Illustrator, IndDesign, After Effects, Autodesk 3ds Max)

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INŻYNIERIA SIECI TELEINFORMA­TYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone na Wydziale Informatyki w ramach kierunku Informatyka.

  Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • architektury sieci teleinformatycznych z uwzględnieniem praktycznej analizy modeli OSI oraz TCP/IP, rodzajów urządzeń sieciowych, usług sieciowe, przełączania, adresacji, routingu statycznego i dynamicznego, wirtualizacji
  • transmisji danych w sieciach
  • zasad zapewniania i głównych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa sieci IP
  • budowy i zasady działania sieci bezprzewodowych WIFI
  • transmisji dźwięku i obrazu i głosu w sieciach IP (VOIP)
  • wykorzystania kryptografii w sieciach
  • wirtualnych sieci prywatnych VPN
  • zarządzanie sieciami IP i rozwiązywania typowych problemów.

  Studia przeznaczone są dla inżynierów sieciowych, inżynierów systemowych, administratorów sieci, administratorów systemów, specjalistów ds. sieci IT, specjalistów ds. teleinformatyki, oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami w obszarze sieci IT, które chcą nabyć lub pogłębić umiejętności w zakresie nowoczesnych rozwiązań stosowanych w sieciach teleinformatycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI POZIOM PODSTAWOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLACZEGO WARTO WYBRAĆ

  Firmy poszukują specjalistów w dziedzinie kierowania projektami oraz pracami zespołów projektowych, zarządzania ryzykiem, jakością oraz zmianami w projekcie. Z jednej strony powinni oni posiadać znajomość metodyk prowadzenia projektów, z drugiej muszą wykazywać się podejściem inżynierskim w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Program studiów skierowany do przyszłych inżynierów-specjalistów dysponujących interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko-informatycznym jest konsultowany z pracodawcami w celu dostosowania go do potrzeb rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI POZIOM ZAAWANSOWANY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DLACZEGO WARTO WYBRAĆ

  Firmy poszukują specjalistów w dziedzinie kierowania projektami oraz pracami zespołów projektowych, zarządzania ryzykiem, jakością oraz zmianami w projekcie. Wielu kierowników projektów i menedżerów średniego i wyższego szczebla posiada już podstawowe certyfikaty takie jak PRINCE2 Foundation czy AgileTM.

  Niewielu jest natomiast specjalistów legitymujących się wiedzą zaawansowaną potwierdzoną certyfikatami z „wyższej półki”. W tym aspekcie oferowane studia stanowią szansę dla tych wszystkich, którzy chcieliby stać się ekspertami w zakresie zarządzania projektami, a swą wiedzę i umiejętności mogli potwierdzić cenionymi, elitarnymi certyfikatami

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Opinie (0)