• MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia MBA są innowacyjną formą kształcenia współczesnych menedżerów, którzy potrafią skutecznie i efektywnie zarządzać organizacjami, stosować twórcze i skuteczne rozwiązania problemów i podejmować wyzwania poprzez aktywne stosowanie najnowszych metod z zakresu zarządzania. Master of Business Administration to interdyscyplinarny kierunek integrujący wiedzę, umiejętności i kompetencje z wielu dziedzin takich jak zarządzanie strategiczne, rachunkowość i finanse, prawo cywilne i handlowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami i innowacjami w biznesie, marketing i sprzedaż.

  Absolwent studiów Master of Business Administration w Uczelni Metropolitalnej może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, bez konieczności zdawania egzaminu państwowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻER ESG - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Menedżer ESG to odpowiedź co coraz większe zapotrzebowanie na skutecznych menedżerów odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój i ESG. Warto również podkreślić, że kompetencje ESG są bądź będą potrzebne na wszystkich kierowniczych stanowiskach współczesnych przedsiębiorstw.

  ESG nie wiąże się tylko z megatrendem i społeczną odpowiedzialnością, ale również z obowiązkami nałożonymi na wszystkie organizacje. Prócz zapoznania się z obowiązującymi przepisami w zakresie ESB, uczestnik studiów poszerzy wiedzę i umiejętności dotyczące przeprowadzenia organizacji przez złożony proces transformacji ESG.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują do wykonywania zawodu księgowego, finansisty oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Po studiach możesz pracować w: dziale rachunkowości, dziale księgowości, dziale rachuby płac i w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji, jako osoba prowadząca samodzielną działalność gospodarczą w ramach biura rachunkowego lub biura doradztwa podatkowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SOCIAL MEDIA W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Social media w praktyce skierowane są do przedsiębiorców, pracowników działów marketingu i promocji oraz pracowników instytucji państwowych, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie stosowania social media w praktyce.

  Wiedza, umiejętności i kompetencje nabywane w trakcie studiów umożliwiają absolwentom, efektywne gromadzenie i analizowanie danych w celu planowania kampanii marketingowej w sociAl media oraz w celu oceny skuteczności mediów społecznościowych i strategii digital marketingu, optymalizację doboru kanału social media w zależności od celu i specyfiki przekazu reklamowego, dostarczanie rozwiązań opartych na danych do zarządzania treścią w mediach społecznościowych i internetowych kampaniach marketingowych, tworzenie strategii marketingu internetowego z wykorzystaniem narzędzi social media.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. na stanowiskach starszego inspektora oraz specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być zatrudnione osoby posiadające m.in. studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Absolwenci studiów uzyskują: uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacje specjalisty do spraw BHP, a także kompetencje do prowadzenia szkoleń w zakresie BHP oraz uprawnienia Audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów przygotowanie Słuchaczy do realizacji projektów w różnych rodzajach organizacji. Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – ONLINE, budują kompetencje potrzebne we wszystkich etapach realizacji przedsięwzięć projektowych: definiowania, planowania, kontroli, komunikacji i zamykania projektu. Omawiane metodyki stanowią doskonałą podstawę do realizacji projektów w podmiotach o dowolnej wielkości i branży.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W SMALL BUSINESS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe zarządzanie w Small Business są skierowane do osób, które planują lub już uruchomiły własną działalność gospodarczą i chcą nabyć uniwersalne umiejętności, kompetencje i wiedzę pozwalające na dynamiczny i spójny rozwój tworzonego podmiotu. Program studiów ma charakter kompaktowy i przygotowuje przedsiębiorcę do zarządzania poszczególnymi obszarami firmy w sposób systemowy i synchroniczny.

  W ramach studiów skupiających się na zarządzaniu małymi firmami, studenci uczą się, jak efektywnie planować działania, identyfikować i wykorzystywać możliwości rynkowe, zarządzać zasobami finansowymi, komunikować się z klientami i pracownikami, a także podejmować skuteczne decyzje biznesowe. Kierunek ten kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności problem-solvingu i zdolności do podejmowania ryzyka.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Metropolitalna.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)