• COMPUTING SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kierunek licencjacki Computing Science umożliwi Ci poznanie informatyki zarówno z perspektywy akademickiej, jak i praktycznej. W trakcie studiów posiądziesz sprawność w kluczowych funkcjach obliczeniowych, pracując ze sprzętem i oprogramowaniem sieciowym oraz popularnymi systemami operacyjnymi na zaawansowanym Poziomie. Zdobędziesz umiejętności techniczne w zakresie zarządzania dużymi zbiorami danych i posiądziesz krytyczne rozumienie technologii informatycznych jako czynnika aktywującego dla organizacji, a także złożonych i zmiennych trendów w kontekście biznesowym. Studenci, którzy pomyślnie ukończą ostatni rok, otrzymują tytuł licencjata (z wyróżnieniem) w dziedzinie informatyki.

  Computing Science degree course will provide you with the opportunity to explore computing from both anacademic and a practical perspective. Throughout the programme you will become confident with key computingfunctions, as you will explore hardware and software networking and popular operating systems at an advancedlevel.

  You will gain technical skills in relation to big data and service management and enhance your criticalunderstanding of Information Technology as an enabler for organisations and the complex and fast-changing trends in a business context. Students who successfully complete the final year are awarded a BSc (Hons) in Computing Science.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Coventry University Wrocław.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)