Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Komunikacja i psychologia w biznesie

al. Kijowska 14

30-079 Kraków

wszib@wszib.edu.pl

+(48) 12 635 68 00

Komunikacja i psychologia w biznesie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

al. Kijowska 14

30-079 Kraków

wszib@wszib.edu.pl

+(48) 12 635 68 00

 • KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, czyli złożonej z zagadnień reprezentujących różne obszary, wśród których wymienić można między innymi: zarządzanie, ekonomię, finanse, psychologię oraz naukę o komunikacji społecznej i mediach.

  Studenci zaznajamiają się między innymi z: relacjami i zależnościami zachodzącymi między podmiotami gospodarczymi a instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie, wpływem mechanizmów psychologicznych na zachowania klientów i pracowników, narzędziami zarządzania Human Resources, narzędziami negocjacji biznesowych, jak również zasadami kształtowania pozytywnych relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Ścieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Coaching kariery
  • Menager hr

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Coaching kariery
  • Menager hr

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)