• WSPÓŁCZESNA BIBLIOTEKA NAUKOWA - ORGANIZACJA, FUNKCJONOWANIE, USŁUGI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Sylwetka absolwenta

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w różnego typu bibliotekach, ze wskazaniem na biblioteki naukowe. Odpowiednio dobrane przedmioty umożliwią zdobycie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej bibliotek naukowych z uwzględnieniem zasadniczych aspektów, takich jak: współczesne kierunki ich rozwoju i standaryzacji, zagadnienia prawne i finansowe, stosowane rozwiązania organizacyjne i procesy zarządcze w bibliotekach, mechanizmy funkcjonowania oraz rodzaj i zakres świadczonych usług, mechanizmy marketingu i promocji w pracy współczesnej biblioteki, która prowadzi różne rodzaje działalności: informacyjną, naukowo-badawczą, dydaktyczną i szkoleniową oraz kulturotwórczą.

  Absolwent rozwinie sprawności i umiejętności w obszarze bibliologii oraz informatologii, między innymi w zakresie: realizowania procedur aplikacji w zakresie funduszy krajowych i europejskich na rzecz działalności bibliotecznej, ochrony dziedzictwa narodowego oraz regionalnego; sprawnego i profesjonalnego posługiwanie się współczesnym warsztatem pracy biblioteczno-informacyjnym, szczególnie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych, wdrażania narzędzi cyfrowych oraz znajomości metod pracy z użytkownikiem informacji; tworzenia, organizowania, przetwarzania oraz zarządzania różnego rodzaju zbiorami informacji i dokumentów.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)