• INŻYNIERIA SYSTEMÓW BIOTECHNICZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów inżynieria systemów biotechnicznych
  Dziedzina zajmująca się specjalistycznymi urządzeniami, maszynami oraz procesami produkcyjnymi. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, budowy, naprawy i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz kontrolowania procesów produkcyjnych, stosowanych w środowisku rolniczym, leśnym, gospodarce komunalnej oraz produkcji żywności. Absolwenci tego kierunku to specjaliści w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn oraz różnych rodzajów silników i napędów.
  W swojej pracy wykorzystują nowoczesne metody informatyczne i narzędzia komputerowe, a także elementy automatyki i robotyki. Przygotowani są do projektowania oraz nadzorowania procesów produkcyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, leśnictwie oraz utrzymaniu zieleni miejskiej.
  Absolwenci znajdują zatrudnienie w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, firmach i organizacjach wspierających modernizację rolnictwa, ośrodkach badawczo-rozwojowych maszyn rolniczych, leśnych oraz urządzeń przemysłu spożywczego, firmach świadczących usługi na rzecz rolnictwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej oraz przemysłu. Pracują także w ośrodkach doradztwa rolniczego, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria systemów biotechnicznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów technologie energii odnawialnej 
  W programie studiów znajduje się m.in. organizacja i ekonomika produkcji, ochrona środowiska, hydrologia, przyrodnicze podstawy produkcji biomasy, gospodarka wodna i ochrona wód. Studenci uczą się jak komputerowo wspomagać projektowanie oraz zagadnień związanych z energetyką.
  Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z racjonalnym wdrażaniem technologii energii odnawialnej, a także do planowania i projektowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej. Mają wiedzę z zakresu produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń je wykorzystujących.
  Z sukcesem znajdują pracę w wielu przedsiębiorstwach zajmujących się m.in. wytwarzaniem energii i obrotem energią na rynkach lokalnych oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi. Pracują także w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i instalacją systemów OZE

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologie energii odnawialnej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji
  Program studiów obejmuje zagadnienia związane z techniką i technologią produkcji, elementami zarządzania przedsiębiorstwem i przebiegiem produkcji oraz podstawami konstrukcji maszyn Studenci uczą się zarządzania produkcją w zakresie rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu rolno- -spożywczego. Wiedzę specjalistyczną uzupełniają wiadomości z zakresu zarządzania oraz ekonomii.
  Nabywają umiejętności menedżerskie i uczą się, jak rozwiązywać problemy z określonego obszaru inżynierii produkcji – nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami oraz przedsiębiorstwem. Po tym kierunku absolwenci znajdują pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w sektorze rolnym, leśnym lub żywnościowym, biurach doradczych, jednostkach administracji lokalne oraz instytutach badawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Opinie (2)

Antoni Ocena odpowiedz

Nie wiem skąd koleżanka niżej wzięła taką opinię. Poziom nauczania wcale nie jest wysoki (na matematyce czy mechanice przez pół semestru powtarzane zagadnienia z absolutnych podstaw, co ma się jeszcze w gimnazjum). Nowoczesna technologia? Stare komputery, laboratoria dramatyczne. Wielu wykładowców jest złośliwa dla studentów i są w ogóle nieelastyczni. Są wykładowcy, którzy są naprawdę super, ale to pojedyncze przypadki i zazwyczaj są to ludzie z innych wydziałów. Naprawdę nie polecam tej uczelni, a w szczególności wydziału inżynierii produkcji. Zdecydowanie szkoda czasu i nerwów na przychodzenie w to miejsce.

Katarzyna Ocena odpowiedz

Wydział mimo, że nie jest zbyt nowoczesny i zachwycający pod względem architektonicznym to zdecydowanie imponuje od "wewnątrz". Pracownicy świetni, poziom nauczania wysoki, w przeciwieństwie do niektórych wydziałów czy uczrlni tu nie da się nie robić nic i zdać, nowoczesna technologia. Atmosfera i nauczanie na plus, nacisk na praktykę co wychodzi na dobre w przyszłości.