ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 21

tel. (22) 59 345 00

e-mail: dwip@sggw.pl

http://wip.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 21

tel. (22) 59 345 00

e-mail: dwip@sggw.pl

http://wip.sggw.pl/

 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BIOTECHNICZNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Inżynieria systemów biotechnicznych to dziedzina zajmująca się specjalistycznymi urządzeniami, maszynami oraz procesami produkcyjnymi, które funkcjonują w szeroko rozpatrywanym środowisku.
  Celem kształcenia na tym kierunku jest dostarczanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz kontrolowania procesów produkcyjnych, które stosowane są w środowisku rolniczym, leśnym, gospodarce komunalnej oraz produkcji żywności.
  Absolwenci inżynierii systemów biotechnicznych to specjaliści w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn oraz różnych rodzajów silników i napędów. Są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich dotyczących eksploatacji, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń. W swojej pracy wykorzystują nowoczesne metody informatyczne i narzędzia komputerowe, a także elementy automatyki i robotyki. Przygotowani są do projektowania, organizowania oraz nadzorowania procesów produkcyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, leśnictwie oraz utrzymaniu zieleni miejskiej. Mają wiedzę ooddziaływaniu urządzeń technicznych na obiekty biologiczne, a także wiedzą, jak prowadzić badania w zakresie interakcji techniki z przyrodą. Są także przygotowani do samodzielnego prowadzenia firm świadczących usługi związane z obsługą techniczną rolnictwa, leśnictwa oraz gospodarki komunalnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub chemia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Jest to kierunek łączący wiele dyscyplin, m.in. zagadnienia związane z energetyką, ekologią i inżynierią środowiska. Studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu nauk matematyczno- -przyrodniczych, rozszerzoną o zagadnienia techniczno-organizacyjne dotyczące energetyki. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z racjonalnym wdrażaniem technologii energii odnawialnej, a także do planowania i projektowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej. Mają wiedzę z zakresu produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń je wykorzystujących.
  W programie studiów m.in.: STUDIA I STOPNIA: organizacja i ekonomika produkcji, ochrona środowiska, hydrologia, geologia, mechanika płynów, termodynamika techniczna, produkcja rolnicza i leśna, gospodarka energetyczna, gospodarka wodna i ochrona wód, komputerowe wspomaganie projektowania, maszynoznawstwo, meteorologia i klimatologia, rachunek kosztów, audyt energetyczny budynków, gospodarka odpadami i ściekami, energetyka słoneczna, wiatrowa, geotermalna, mała energetyka wodna, produkcja i przetwórstwo biomasy.
  STUDIA II STOPNIA: infrastruktura energetyczna obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, metody prognozowania, technologie energooszczędne w budownictwie, inżynieria środowiska, energetyczne wykorzystanie biomasy, niekonwencjonalne źródła energii, polityka energetyczna UE, prawo energetyczne, lokalny audyt energetyczny, biotechnologiczne podstawy produkcji rolniczej, hybrydowe systemy energetyczne, logistyka, planowanie i zarządzanie energetyką lokalną, jakość energii, technologie informacyjne w energetyce, gospodarka finansowa samorządów, analiza rynku energii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technoilogie energii odnawialnej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub chemia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie energii odnawialnej jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Program studiów obejmuje zagadnienia związane z techniką i technologią produkcji oraz z elementami zarządzania przedsiębiorstwem i przebiegiem produkcji. Przedmiotem studiów jest zarządzanie produkcją w zakresie rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego.
  Wiedzę specjalistyczną uzupełniają wiadomości z zakresu zarządzania oraz ekonomii. Studenci nabywają umiejętności menedżerskich i uczą się, jak rozwiązywać problemy z określonego obszaru inżynierii produkcji: nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem, zarządzania przedsiębiorstwem.
  W programie studiów m.in.: STUDIA I STOPNIA: ekonomia, prawo, maszynoznawstwo, ekologia i zarządzanie środowiskiem, technika cieplna, zarządzanie, metrologia, rachunek kosztów dla inżynierów, zarządzanie produkcją i usługami, eksploatacja techniczna, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, logistyka, budowa maszyn, projektowanie inżynierskie, technologie produkcji przyrodniczej, systemy CAD, podstawy konstrukcji maszyn, systemy CAx.
  STUDIA II STOPNIA: strategie doskonalenia procesów technologicznych, gospodarowanie w cyklu zamkniętym, systemy wspomagania decyzji, normalizacja, standaryzacja oraz certyfikacja wyrobów i procesów, zarządzanie strategiczne, elastyczne systemy produkcyjne, inżynieria systemów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub chemia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Antoni Ocena

Nie wiem skąd koleżanka niżej wzięła taką opinię. Poziom nauczania wcale nie jest wysoki (na matematyce czy mechanice przez pół semestru powtarzane zagadnienia z absolutnych podstaw, co ma się jeszcze w gimnazjum). Nowoczesna technologia? Stare komputery, laboratoria dramatyczne. Wielu wykładowców jest złośliwa dla studentów i są w ogóle nieelastyczni. Są wykładowcy, którzy są naprawdę super, ale to pojedyncze przypadki i zazwyczaj są to ludzie z innych wydziałów. Naprawdę nie polecam tej uczelni, a w szczególności wydziału inżynierii produkcji. Zdecydowanie szkoda czasu i nerwów na przychodzenie w to miejsce.

Katarzyna Ocena

Wydział mimo, że nie jest zbyt nowoczesny i zachwycający pod względem architektonicznym to zdecydowanie imponuje od "wewnątrz". Pracownicy świetni, poziom nauczania wysoki, w przeciwieństwie do niektórych wydziałów czy uczrlni tu nie da się nie robić nic i zdać, nowoczesna technologia. Atmosfera i nauczanie na plus, nacisk na praktykę co wychodzi na dobre w przyszłości.