Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Medyczny WUM

ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

tel. (0-22) 57 20 208

fax. (0-22) 57 20 266

e-mail: dziekanatIwl@wum.edu.pl

http://1wl.wum.edu.pl/

Wydział Medyczny WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

tel. (0-22) 57 20 208

fax. (0-22) 57 20 266

e-mail: dziekanatIwl@wum.edu.pl

http://1wl.wum.edu.pl/

 • AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów audiofonologia z protetyką słuchu

  Kim jest audiofonolog, czym się zajmuje? To specjalista zajmujący się fizjologią słuchu, jego zaburzeniami, diagnostyką i leczeniem. W jaki sposób można zostać takim specjalistą? Można wybrać kierunek Audiofonologia z protetyką słuchu, który proponuje Warszawski Uniwersytet Medyczny na studiach pierwszego stopnia.

  Audiofonologia to dziedzina nauk medycznych powiązana z kierunkiem lekarskim. Związana jest także z obszarem nauk fizycznych (fizyką medyczną), nauk społecznych i nauk humanistycznych.

  Absolwent kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest przygotowany m. in. do samodzielnego wykonywania u dzieci i dorosłych różnorodnych badań diagnostycznych słuchu np. badań audiometrycznych w warunkach kabiny ciszy i wolnym polu, elektrofizjologicznych, diagnostycznych narządu równowagi, badań wizualizacji i rejestracji oraz analizy głosu i mowy. Ponadto, audiofonolog zajmuje się protezowaniem narządu słuchu, kontrolą ustawień i dopasowywania aparatów słuchowych i innych urządzeń wspomagających narząd słuchu, równowagi, głosu i mowy. Prowadzi także ćwiczenia usprawniające w zaburzeniach równowagi, opracowuje wyniki badań i prowadzi dokumentację.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRORADIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów elektroradiologia

  Elektroradiolog to zawód mało znany, szczególnie wśród młodych osób. Przedstawicieli tej profesji spotykamy w praktyce podczas większości badań diagnostycznych takich jak: ultrasonografia, elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia czy w radioterapii, radiologii i w procedurach medycyny nuklearnej. Zainteresowanych tą dziedziną warto odesłać do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie Elektroradiologia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

  Absolwenci kierunku Elektroradiologia posiadają wiedzę na temat funkcjonowania narządów poddawanych diagnostyce, naukowych podstaw stosowanej aparatury i metod diagnostycznych. Potrafią stosować tę wiedzę przestrzegając zasad bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: 1) wynik egzaminu wstępnego (test 50 pytań) - maksymalnie 50 pkt.; 2) kryteria dodatkowe (udokumentowane) - maksymalnie 5 pkt.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów fizjoterapia

  Fizjoterapia według definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii - World Confederation for Physical Therapy, oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Dziedzina ta odgrywa bardzo ważną rolę w życiu codziennym z bardzo wielu powodów, przede wszystkim z uwagi na starzejące się społeczeństwo, prowadzenie siedzącego tryb życia, czy w skutek problemów z nadwagą u dzieci i dorosłych, które przekładają się na nasze zdrowie.

  Co zrobić, żeby zostać fizjoterapeutą? Czy potrzebne do tego są studia wyższe? Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty wymaga zdobycia solidnego wykształcenia np., na jednolitych studiach magisterskich oferowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

  Fizjoterapia to kierunek dla osób aktywnych i lubiących pracę z ludźmi. Czym powinni charakteryzować się kandydaci na Fizjoterapię? Samodzielnością, odpowiedzialnością, a także umiejętnością komunikacji z drugim człowiekiem, szczególnie w sytuacjach kontaktu z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów logopedia ogólna i kliniczna

  Logopedia, wedle encyklopedycznej definicji, jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, jej zaburzeniach i sposobach ich leczenia. Jest dziedziną praktyczną, która rozwija się na styku kilku dyscyplin, takich jak: językoznawstwo, foniatria, psychologia, oraz obszaru nauk medycznych. Warto podkreślić, że nie zajmuje się wyłącznie wadami wymowy.

  Pomaga również w przypadkach różnych barier w komunikacji, które nierzadko zaburzają rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny. Logopedia to dziedzina dla osób otwartych, umiejących słuchać, co ważne, dla tych które posiadają prawidłową wymowę. Na tych, którzy dostrzegają w sobie te cechy, czeka kierunek Logopedia ogólna i kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

  Studenci Logopedii ogólnej i klinicznej pozyskują wiedzę na temat pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej, kwalifikacji wad wymowy i usprawnienia narządów artykulacyjnych. We współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem potrafią ustalać metody oraz tryb postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie: 1) średniej arytmetycznej oceny wszystkich ocen z egzaminów (bez egzaminu dyplomowego i bez pracy dyplomowej) za 3 lata studiów I stopnia z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku; 2) sprawdzianu predyspozycji.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Opinie (1)

Student 01 Ocena odpowiedz

Oprocz Pań z dziekanatu to bardzo polecam :) dobrzy specjalisci, odpowiednie przedmioty.