• KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Lekarski
  Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin nauk medycznych oraz dyscyplin klinicznych. Celem studiów jest nauczenie studentów praktycznych umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie leczenia pacjenta. Student uzyskuje niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzenia wywiadu z pacjentem, badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych oraz udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich z zakresu danej specjalizacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia (poziom rozszerzony)
  • Chemia (poziom rozszerzony)
  • Matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: