• EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jest to propozycja skierowana do:

  • czynnych zawodowo nauczycieli, którzy chcą uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje umożliwiające nauczanie przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne,
  • oficerów wojska polskiego oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych odchodzących do rezerwy, którzy w ramach rekonwersji chcieliby uzyskać kompetencje pedagogiczne (po ukończeniu kursu pedagogicznego) oraz do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji dla Bezpieczeństwa w szkołach podstawowej oraz średnich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci uzyskają specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań i obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach w instytucjach administracji państwowej jak i w sektorze prywatnym.

  W trakcie studiów absolwenci powinni uzyskać następujące kompetencje:

  • Rozszerzenie wiedzy dotyczącej systemów informatycznych zarządzania wiedzą.
  • Poszerzenie wiedzy w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.
  • Poszerzenie wiedzy w zakresie paradygmatów oraz języków programowania.
  • Poznanie problematyki zarządzania usługami w chmurze.
  • Znajomość zasad planowania badania statystycznego, opracowania oraz interpretacji eksperymentów.
  • Umiejętność przygotowywania danych do transmisji i odbioru uwzględniając ograniczenia medium transmisyjnego oraz dynamikę zmian technologii stosowanych rozwiązań.
  • Doskonalenie bezpieczeństwa zasobów danych oraz wiedzy z wykorzystaniem kryptografii oraz podejścia systemowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są przeznaczone dla oficerów pełniących zawodową służbę wojskową, wyznaczonych na stanowiska sztabowe w pododdziałach, oddziałach i związkach taktycznych, zaszeregowanych do stopnia majora, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

  Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla tych oficerów, dla których wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku. Kwalifikowanie na Studia Podyplomowe jest realizowane przez właściwe organy wojskowe w ramach systemu doskonalenia kadr Sił Zbrojnych RP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są przeznaczone dla osób, legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla:

  • pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, zatrudnionych w zespołach zarządzania kryzysowego;
  • funkcjonariuszy „służb mundurowych” (wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby celnej);
  • pracowników szeroko rozumianej sfery biznesowej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne i informacyjne organizacji;
  • innych osób dla których wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Opinie (1)

Jacek Ocena odpowiedz

Polecam przede wszystkim zarządzanie kryzysowe we współczesnych organizacjach, studia te dały mi duża ilość wiedzy i możliwość dalszego rozwoju