• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak również do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych podmiotach związanych z bezpieczeństwem, a także przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia.
  Wymagani rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest wynik ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria bezpieczeństwa powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencję odnoszące się efektów kształcenia w obszarze nauk technicznych z uwzględnieniem osiągnięcia także kompetencji inżynierskich. Absolwent studiów powinien posiadać specjalistyczna wiedzę w zakresie:
  • bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych;
  • bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka;
  • funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem;
  • zasad prawnych oraz procedur związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych.
  Absolwent studiów powinien posiadać umiejętności w zakresie:
  • korzystania z wiedzy nabytej podczas studiów w przyszłym zawodzie;
  • komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym;
  • aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej związanej z inżynierią bezpieczeństwa;
  • kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną;
  • organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych,
  • działań zapobiegających i ograniczających wypadki oraz awarie;
  • projektowania oraz monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa;
  • pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem;
  • posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu;
  • posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z inżynierii bezpieczeństwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa jest wynik ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

conan Ocena

studia takie że nawet nie chce mi się pisać