• ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
  Studia na tym kierunku oferują studentom szeroką wiedzę ogólnokształcącą, która wzbogacona jest umiejętnościami praktycznymi. Student może zdobyć owe umiejętności, rozwijać kompetencje społeczne w toku praktyk zawodowych, ponadto może uczestniczyć w realizacji projektów filmowych, teatralnych, animowanych, widowiskowych, które oferuje Zakład Produkcji Filmów Szkolnych. Studia na powyższym kierunku oferują wiedzę na temat szeroko rozumianych mediów elektronicznych. W programie kształcenia na studiach I stopnia prezentujemy podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, filmu i sztuk audiowizualnych, komunikacji medialnej oraz z zakresu historii kultury i sztuki.
  Wiedzę ogólną w dalszym toku nauczania uzupełniamy wiedzą kierunkową, dotyczącą m.in. historii kinematografii, analizy scenariusza, podstaw reżyserii filmowej i teatralnej, technologii produkcji filmowej i telewizyjnej, scenografii, sztuki operatorskiej, montażu filmowego i innych przedmiotów, które przysposabiają studenta do pracy w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Na powyższym kierunku łączymy wiedzę historyczną dotyczącą filmu i telewizji ze współczesnością, z najnowszymi osiągnięciami z obszaru technologii informacyjnej, technik rejestracji obrazu oraz dźwięku. Studia na tym kierunku to szansa dla studenta na pozyskanie ciekawej wiedzy, nabycia umiejętności posługiwania się tą wiedzą, tak w pracy indywidualnej, jak i w pracy zespołowej. Studia I stopnia na tym kierunku przygotowują do kontynuowania nauki na II stopniu magisterskim, jak również przygotowują do pozyskania pracy na szeroko rozumianym rynku krajowym oraz zagranicznym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej składa się z 3 etapów.
  • Złożenie świadectwa dojrzałości
  • Złożenie eseju opisującego motywację kandydata do podjęcia studiów, który znajduje się w życiorysie kandydata 
  • Wynik egzaminu ustnego pozwalającego poznać wiedzę i zainteresowania kandydata z dziedzin: film, telewizja i sztuki audiowizualne, literatura i teatr
   

   


  Studia II stopnia
   

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)