ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel. +48 22 683 94 30

fax +48 22 666 89 50

e-mail: sekretariat.ioe@wat.edu.pl

http://www.ioe.wat.edu.pl/

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel. +48 22 683 94 30

fax +48 22 666 89 50

e-mail: sekretariat.ioe@wat.edu.pl

http://www.ioe.wat.edu.pl/

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: II REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek elektronika i telekomunikacja

  Na podstawie uzyskanych uprawnień Instytut Optoelektroniki od 2010 r. kształci studentów na stacjonarnych studiach drugiego stopnia – magisterskich, na kierunku elektronika i telekomunikacja, w dwóch specjalnościach:

  • systemy optoelektroniczne,
  • lasery.

  Program studiów obejmuje trzy semestry zapewniające studentom łącznie 986 godzin zajęć prowadzonych w salach wykładowych i przy stanowiskach laboratoryjnych.

  W grupie przedmiotów podstawowych i kierunkowych studenci ugruntowują i rozszerzają swoją wiedzę z zakresu matematyki wyższej, metod numerycznych, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, programowalnych układów cyfrowych, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz teorii informacji i kodowania. Ponadto program studiów obejmuje zagadnienia związane z detekcją promieniowania optycznego, termowizją i termodetekcją a także materiałoznawstwem optoelektronicznym.

  W grupie przedmiotów specjalistycznych obydwie specjalności zapoznają się z techniką światłowodową. Oferta przedmiotów wybieralnych zawiera miedzy innymi wykłady z:

  • miernictwa i pomiarów optoelektronicznych,
  • spektroskopii optycznej w zastosowaniach biomedycznych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja jest konkurs dyplomów.
   

   

 • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek inżynieria kosmiczna i satelitarna

  Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna to nowy kierunek studiów pierwszego stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej przygotowujący absolwentów do pracy w dziedzinie innowacyjnych technik kosmicznych i satelitarnych. Specjaliści z różnych dziedzin zapewniają wysoki poziom nauki oraz ciekawie prowadzone zajęcia w oparciu o nowocześnie wyposażone laboratoria. Studia trwają siedem semestrów (3,5 roku). Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna oraz tytuł zawodowy inżyniera.

  Wymagania rekrutacyjne

   
   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
  • fizyka z astronomią (fizyka) – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   

 • OPTOELEKTRONIKA Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek „Optoelektronika” stanowi nową, atrakcyjną ofertę kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej, w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w optoelektronice. Utworzony kierunek studiów jest silnie kształtowany przez rynek pracy, produkcji i usług, który wymaga nowej zaawansowanej wiedzy i specjalistycznych kadr.

  Kształcenie na kierunku „Optoelektronika” jest powiązane z obowiązującą misją Wojskowej Akademii Technicznej oraz strategią rozwoju Instytutu Optoelektroniki.

  Misją Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych dotyczących technologii oraz systemów optoelektronicznych, a także kształcenie wszechstronnych i twórczych specjalistów na potrzeby Sił Zbrojnych RP, gospodarki, medycyny i ochrony środowiska.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Optoelektronika jest konkurs dyplomów.
   

   

Opinie (1)

Melka Ocena

Zajęcia są mega. Wszystko takie interesujące. Nie mogłam lepiej wybrać kierunku !!