ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel. +48 22 683 94 30

fax +48 22 666 89 50

e-mail: sekretariat.ioe@wat.edu.pl

http://www.ioe.wat.edu.pl/

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel. +48 22 683 94 30

fax +48 22 666 89 50

e-mail: sekretariat.ioe@wat.edu.pl

http://www.ioe.wat.edu.pl/

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: II REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek elektronika i telekomunikacja

  Na podstawie uzyskanych uprawnień Instytut Optoelektroniki od 2010 r. kształci studentów na stacjonarnych studiach drugiego stopnia – magisterskich, na kierunku elektronika i telekomunikacja, w dwóch specjalnościach:

  • systemy optoelektroniczne,
  • lasery.

  Program studiów obejmuje trzy semestry zapewniające studentom łącznie 986 godzin zajęć prowadzonych w salach wykładowych i przy stanowiskach laboratoryjnych.

  W grupie przedmiotów podstawowych i kierunkowych studenci ugruntowują i rozszerzają swoją wiedzę z zakresu matematyki wyższej, metod numerycznych, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, programowalnych układów cyfrowych, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz teorii informacji i kodowania. Ponadto program studiów obejmuje zagadnienia związane z detekcją promieniowania optycznego, termowizją i termodetekcją a także materiałoznawstwem optoelektronicznym.

  W grupie przedmiotów specjalistycznych obydwie specjalności zapoznają się z techniką światłowodową. Oferta przedmiotów wybieralnych zawiera miedzy innymi wykłady z:

  • miernictwa i pomiarów optoelektronicznych,
  • spektroskopii optycznej w zastosowaniach biomedycznych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja jest konkurs dyplomów.
   

   

 • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek inżynieria kosmiczna i satelitarna

  Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna to nowy kierunek studiów pierwszego stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej przygotowujący absolwentów do pracy w dziedzinie innowacyjnych technik kosmicznych i satelitarnych. Specjaliści z różnych dziedzin zapewniają wysoki poziom nauki oraz ciekawie prowadzone zajęcia w oparciu o nowocześnie wyposażone laboratoria. Studia trwają siedem semestrów (3,5 roku). Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna oraz tytuł zawodowy inżyniera.

  Wymagania rekrutacyjne

   
   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
  • fizyka z astronomią (fizyka) – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   

Opinie (1)

Melka Ocena

Zajęcia są mega. Wszystko takie interesujące. Nie mogłam lepiej wybrać kierunku !!


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: