• FOTOGRAFIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów jest stworzenie oferty skierowanej do osób które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie fotografii. Studia zostały stworzone dla osób wykorzystujących fotografię do potrzeb własnych takich jak fotografia podróżnicza, portretowa, reportaż i dla profesjonalistów chcących rozwijać swoje umiejętności i kulturę obserwacji ze szczególnym naciskiem na praktykę. Oferta jest atrakcyjną formą rozwoju dla osób pracujących w sektorze edukacyjnym i chcących rozwinąć swoje merytoryczne techniczne umiejętności w zakresie technicznego obrazowania.

  Studia są nastawione na rozszerzenie wiedzy zarówno praktycznej jak i teoretycznej: praca w studiu, plenerze, umiejętność w organizacji sesji zdjęciowych, obróbka obrazu i podstawy przygotowania do druku to tylko część z szerokiego programu studiów. Kształcenie oparte jest na indywidualnym podejściu prowadzącego do studenta poprzez korekty i rozmowy na temat realizowanych projektów. Zajęcia będą opierały się przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych z wykorzystaniem aktualnych technologii stosowanych w fotografii.

  Do dyspozycji będzie pracownia fotografii tradycyjnej i cyfrowej dla osób poszukujących nowych doświadczeń i chcących eksperymentować w obszarze fotografii oraz studio fotograficzne wyposażone w system lamp i teł. Zajęcia teoretyczne będą zawierały zarówno część dotyczącą teorii kultury wizualnej jak i historii fotografii i aktualnych postaw artystycznych. Zajęcia będą się odbywały zarówno pod opieką teoretyków jaki i zawodowo pracujących profesjonalistów i artystów wykorzystujących w swojej pracy fotografię.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI CONCEPT ART - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchaczem studiów podyplomowych może być absolwent studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku. Po zakończeniu trwających dwa semestry zajęć osoby w nich uczestniczące nabywają umiejętności stanowiące połączenie ogólnohmanistycznej wiedzy o współczesnej kulturze wizualnej z praktyką własnej twórczości plastycznej. Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego ilustratora.

  Potrafi realizować i upowszechniać w różnorodnej postaci przekazy wizualne i medialne dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych. Program studiów obejmuje swoim zakresem zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne w mediach tradycyjnych oraz cyfrowych. Słuchacz nabywa wiedzę dotyczącą stosowania tradycyjnych narzędzi i technik malarskich i rysunkowych wraz z elementami grafiki warsztatowej. Zajęcia w zakresie nowych mediów obejmują: wykorzystanie programów graficznych i fotografii w pracy ilustratora, digital painting, ilustracje i wizualizacje 3D.

  Dowiedz się wiecej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OBRAZOWANIE W MALARSTWIE I RYSUNKU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchaczem studiów podyplomowych może być absolwent studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku. Po zakończeniu trwających dwa semestry zajęć osoby w nich uczestniczące poszerzają umiejętności stanowiące połączenie ogólnohmanistycznej wiedzy o współczesnej kulturze wizualnej z praktyką własnej twórczości plastycznej.

  Absolwent studiów podyplomowych posiada pogłębioną wiedzę z zakresu malarstwa i rysunku. Program studiów obejmuje swoim zakresem zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne w tradycyjnych technikach malarskich i rysunkowych. Słuchacz nabywa wiedzę dotyczącą stosowania tradycyjnych narzędzi i technik malarskich.

  Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w pracy indywidualnej i zespołowej poprzez odpowiednie zestawienie ze sobą proporcji pomiędzy wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Studia adresujemy do absolwentów i studentów końcowych lat studiów licencjackich/magisterskich, ze wszystkich kierunków studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Opinie (2)

ARCHITEKTURA WNĘTRZ Ocena odpowiedz

Świetna szkoła ! Świetni wykładowcy na architekturze wnętrz! Oby w przyszłości ludzie idący na studia wybierali właśnie takie miejsca jak Zielona Góra a nie patrzyli tylko na duże miasta, w których często studia na bardzo znanych uczelniach są tylko kpiną, stratą czasu i pieniędzy na drukowanie prac, w których jest cała moc błędów.

ARCHITEKTURA WNĘTRZ Ocena odpowiedz

Cudowna szkoła i wspaniali wykładowcy!!! Szkoły w dużych miastach mogą się tylko uczyć jak opowiadać studentom, żeby obudzić ich zainteresowanie do studiowania danego kierunku. Bardzo praktyczne podejście - myślenie wykładowców jak przekazać nam praktyczną wiedzę, jak sprawić aby po zakończeniu studiów studenci wiedzieli o czym mówią i mieli rzeczywiste pojęcie na temat studiowanego kierunku. Żałuję, że nie mogę studiować tam jeszcze raz !