ul. Prof. Z. Szafrana 4a

65-516 Zielona Góra

tel. (+68) 328 28 78

e-mail: I.Borowczak@wfa.uz.zgora.pl 

http://wfa.uz.zgora.pl/

ul. Prof. Z. Szafrana 4a

65-516 Zielona Góra

tel. (+68) 328 28 78

e-mail: I.Borowczak@wfa.uz.zgora.pl 

http://wfa.uz.zgora.pl/

 • ASTRONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Astronomia
  Studia doktoranckie mają na celu umożliwienie słuchaczom uzyskania pogłębionego wykształcenia w zakresie wybranej dyscypliny, uzyskanie stopnia doktora nauk fizycznych oraz nabycie umiejętności dydaktycznych. Studia doktoranckie polegają na realizacji indywidualnie ustalonego programu pracy naukowej pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego oraz planu studiów. Wydział zapewnia doktorantom stosowne warunki naukowe i materialne konieczne do prowadzenia studiów i badań.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Fizyka
  Absolwent kierunku fizyka posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Posiada umiejętności rozumienia ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Umie gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje. Zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA MEDYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Fizyka medyczna
  Absolwent kierunku fizyka medyczna jest przygotowany do pracy w jednostkach służby zdrowia, takich jak szpitale, przychodnie, pracownie diagnostyczne i laboratoria, gdzie będzie w kompetentny sposób współpracował z personelem medycznym. Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat obrazowania medycznego przy pomocy takich technik jak RTG, TK, PET, NMR i USG. Zna podstawy fizyczne elektrokardiografii, elektroencefalografii, i elektromiografii, potrafi wykonać EKG i EEG. Absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz patologii. Osoba po ukończeniu fizyki medycznej potrafi również przeprowadzać i interpretować podstawowe analizy statystyczne wykorzystywane w naukach biomedycznych oraz zna podstawy analizy sygnałów i obrazu, również w zakresie, który wykorzystywany jest w tych naukach. Fizyk medyczny zaznajomiony jest z podstawami etycznymi zawodów medycznych. Absolwent kierunku fizyka medyczna jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (studia magisterskie).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (1)

Marek Ocena

Chciało się żyć w świecie Interstellar? Teraz badam sondy kosmiczne? Zajęcia bardzo ciekawe, dobry sprzęt, który pomaga zrozumieć to, o czym mówi teoria. Studenckie lata to był najlepszy czas. Pozdrawiam całą kadrę!


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: