Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

ul. prof. Z. Szafrana 4a

65-516 Zielona Góra

fax: (68) 328-28-01

http://www.wmie.uz.zgora.pl/

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

Uniwersytet Zielonogórski

ul. prof. Z. Szafrana 4a

65-516 Zielona Góra

fax: (68) 328-28-01

http://www.wmie.uz.zgora.pl/

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Informatyka i ekonometria
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, systemów informacyjnych oraz statystyki i ekonometrii.
  Kierunek kształci specjalistów w zakresie projektowania i wykorzystywania systemów informacyjnych w kierowaniu przedsiębiorstwem oraz stosowania metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych do analizy procesów makroekonomicznych i mikroekonomicznych. Studia pierwszego stopnia przygotowują absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia na wielu kierunkach i specjalnościach, między innymi na nowej specjalności analityka biznesowa na kierunku informatyka i ekonometria.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu.

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA DANYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Inżynieria danych

  Podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest zdobycie wiedzy w zakresie użytkowania systemów obliczeniowych, analitycznych i informatycznych oraz przetwarzania i przechowywania informacji. Istotne jest szybkie zaimplementowanie algorytmów analitycznych i numerycznych, przeprowadzenie symulacji otrzymanych rozwiązań oraz wizualizacji i interpretacji uzyskanych wyników w formie dostosowanej do oczekiwań pracodawcy. Inżynieria danych to innowacyjny kierunek studiów w Polsce, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na takich specjalistów.

  Kierunek ten ma charakter praktyczny i doskonale wpisuje się w „Europejską agendę cyfrową” oraz „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” w strategii UE „Europa 2020”. Unikalny program nauczania łączy ścisłą wiedzę z zakresu metod i narzędzi analitycznych oraz technik informatycznych z ich praktycznym wykorzystaniem w życiu społecznym i gospodarczym.
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na licznych kierunkach studiów drugiego stopnia, na których przydatna jest wiedza z zakresu nauk matematycznych i informatycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria danych jest przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu.

  Dowiedz się więcej

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Matematyka
  Absolwent posiada gruntowne wykształcenie matematyczne i informatyczne pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w różnych dziedzinach w zależności od wybranej specjalności. Potrafi korzystać z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz posługiwać się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych. Studia pierwszego stopnia przygotowują absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu.

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (3)

Patrycja Ocena

Nastawiam się na analitykę matematyczną. Studia nie należą do najprostszych, ale kadra jest super i bardzo pomocna.

Grzesiek Ocena

Studia informatyczne to świetna zabawa. Oczywiście, trzeba się uczyć i to naprawdę sporo, ale poznawanie wszelakich nowinek i ciekawostek jest po prostu bardzo ciekawe. Od dziecka interesuję się komputerami, grami, grafiką, więc kierunek Informatyka to była naturalna kolej rzeczy.

AH Ocena

Bardzo polecam ten kierunek! Kierunek ciekawy, choć nieraz trzeba było się pouczyć. Jednak prowadzący zawsze pomocni. W dziekanacie wszystko można było załatwić bez problemów. Co jest najważniejsze po tym kierunku bardzo łatwo znaleźć prace! :).