• WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

    Rekrutacja

    Studia skierowane są do osób posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne w celu przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu i podstawowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć ruchowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Ustawy z dnia 26 września 2016 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskanych w ramach szkolnictwa wyższego po i uzyskaniu kwalifikacji pełnej 4 – poziomy 6-8 (Dz.U. 2016, poz. 1594).

    Przewidują 440 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych realizowanych w zjazdach sobotnioniedzielnych z zakresu anatomii, motoryczności człowieka, biomechaniki, teorii i metodyki wychowania fizycznego, teorii i metodyki postępowania korekcyjno-kompensacyjnego. Obejmują blok zajęć praktycznych z zakresu gier zespołowych, gimnastyki, pływania, zabaw i gier ruchowych, lekkoatletyki, tańca, pierwszej pomocy, metodyki wychowania fizycznego, fizjologii wysiłki fizycznego, biomechanik, turystyki i szkolnej, wychowania fizycznego specjalnego, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz metod.

    Dowiedz się więcej

    WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Opinie (2)

Studentka Ocena odpowiedz

Laboratoria i dużo innych ćwiczeń to zdecydowany plus. Dobrze, że Uniwersytet Zielonogórski kładzie na to nacisk... I ciekawe praktyki, zwłaszcza na biotechnologii.

Zadowolony Ocena odpowiedz

Jest dużo zajęć laboratoryjnych, więc można sobie naprawdę popracować i opanować wiele rzeczy, co potem się bardzo przydaje. A jak tego mało, można przyłączyć się do nauczycieli, którzy robią własne badania i "robić naukę". Polecam.