AGH. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej zaprasza na studia.

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH to jednostka, w której nowoczesność spotyka się z bogatą, stuletnią historią. Założony w 1922 roku Wydział, noszący pierwotnie nazwę Wydziału Hutniczego, to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju, kształcący wysokiej klasy specjalistów z zakresu szeroko pojętej inżynierii materiałowej i informatyki, którzy bez problemu odnajdują się na rynku pracy.

Oferta kształcenia.

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH prowadzi kształcenie na sześciu kierunkach. Są to: Zaawansowane Materiały Inżynierskie, Informatyka Techniczna, Metalurgia, Inżynieria Obliczeniowa, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Inżynieria Ciepła. Cechą charakterystyczną tych kierunków są programy nauczania, dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy, które są opracowywane oraz udoskonalane we współpracy z przedstawicielami przemysłu.

Studenci Wydziału otrzymują interdyscyplinarne wykształcenie, oparte na trzech głównych filarach: zaawansowanych materiałach inżynierskich, procesach i technologiach stosowanych w inżynierii metali oraz informatyce. Filary te umożliwiają znalezienie pracy w swoim zawodzie nie tylko po zakończeniu nauki, ale również w trakcie studiów. A jaka może to być praca? Absolwenci Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej znajdują zatrudnienie między innymi w przemyśle informatycznym, motoryzacyjnym, okrętowym, energetycznym, lotniczym, metalurgicznym, przetwórczym, budowy maszyn, jak również w laboratoriach i instytucjach naukowo- badawczych.

Aktywność studencka.

Poszerzaniu horyzontów, rozwijaniu umiejętności i zainteresowań służą nie tylko zawarte w harmonogramach zajęcia. Studenci mogą realizować swoje pomysły i brać udział w badaniach w ramach siedmiu kół naukowych działających na Wydziale, jak również w najpopularniejszym programie mobilności studentów, jakim jest Erasmus+. Wydział wspiera różne formy aktywności naukowej, kulturalnej oraz sportowej oraz organizuje specjalistyczne kursy z uprawnieniami międzynarodowymi, które poszerzają zdobywaną na studiach wiedzę zwiększając jednocześnie szanse na znalezienie pracy.

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH oferuje nie tylko interesujące kierunki kształcenia, przekazujące wiedzę, na którą istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Oferuje również optymalne warunki do zdobywania tej wiedzy, w postaci nowoczesnych laboratoriów, wyposażonych w unikatową aparaturę oraz warunki wynikające ze współpracy z innymi jednostkami naukowymi i przemysłem w tym Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii oraz Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH. Ponadto, studenci Wydziału mogą liczyć na stypendia naukowe i socjalne oraz pomoc materialną i w wyjątkowych sytuacjach.

Liczby nie kłamią.

Potwierdzeniem skuteczności kształcenia realizowanego na wydziale są wyniki badań losów zawodowych absolwentów. Pokazują one, że 20% osób posiadających dyplom nie poszukiwało pracy, bowiem inicjatywa zatrudnienia wyszła ze strony pracodawców. 58% absolwentów znalazło pracę w czasie krótszym niż miesiąc, 57% pracujących absolwentów otrzymało więcej niż jedną propozycję zatrudnienia, a 64% podjęło wykonywaną pracę przed ukończeniem studiów. Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że 91% absolwentów wydziału podjęło pracę całkowicie lub częściowo zgodną z wykształceniem.

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Opinie (0)