• EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunek studiów edukacja techniczno-informatyczna

  Interesujesz się techniką i informatyką, chcesz pracować z nowymi technologiami, jednak czujesz w sobie żyłkę dydaktyka? „Edukacja Techniczno-Informatyczna” to wyjątkowy i innowacyjny kierunek, który łączy te dwie ścieżki.

  Studia gwarantują nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia zdolności logicznego i kreatywnego myślenia oraz zaszczepiają ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dodatkowo na studiach zdobędziesz niezbędne wykształcenie pedagogiczne, co umożliwi Ci przekazywanie wiedzy dalej. To daje Ci swobodny wybór miejsca pracy. Jako absolwent Edukacji Techniczno-Informatycznej możesz pracować jako specjalista, konsultant, szkoleniowiec lub dydaktyk.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA TECHNICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Krakowie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunek studiów informatyka techniczna

  Kierunek daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania, implementacji i zarządzania systemami komputerowymi stosowanymi w przemyśle oraz biznesie. Program studiów łączy zagadnienia ściśle informatyczne: algorytmy, języki programowania, bazy danych, sieci komputerowe z podstawami z zakresu matematyki i fizyki.

  Wprowadzamy w tajniki nowoczesnych technologii IT, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i Internetu rzeczy. Pomagamy w zdobyciu kompetencji, które umożliwiają łatwy start w zawodzie informatyka.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA METALI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Krakowie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunek studiów inżynieria metali (sukcesor kierunku Inżynieria Materiałowa WIMiIP) 

  NOWY KIERUNEK STUDIÓW

  Zapotrzebowanie nowoczesnego przemysłu na kadrę inżynierską, posiadającą wysokospecjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii metali, wpłynęło na uruchomienie nowego (unikatowego) kierunku kształcenia pod nazwą Inżynieria Metali. Jest on modyfikacją kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzonego na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, zaliczanego do najlepszych kierunków materiałowych oferowanych przez uczelnie wyższe w Polsce, o czym świadczą czołowe miejsca w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”.

  Profil absolwenta

  Jako absolwent kierunku Inżynieria Metali znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów dla potrzeb nowoczesnych i tradycyjnych dziedzin przemysłu, biurach projektowych, jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo kontrolnych i jednostkach naukowych.

  Studiując Inżynieria Metali zdobędziesz wiedzę z zakresu:

  • podstawowych praw termodynamiki,
  • przemian fazowych,
  • nauki o materiałach,
  • mechaniki i wytrzymałości materiałów,
  • zasad projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych,
  • metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników i eksperymentów,
  • projektowania materiałów i modelowania procesów,
  • wytwarzania nowoczesnych tworzyw metalicznych,
  • ceramicznych i polimerowych w tym również kompozytów i nanokompozytów.
  • projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych,
  • modelowaniu procesów i materiałów właściwych dla danej specjalności,
  • zaawansowanych metod syntezy nanomateriałów, kompozytów, biomateriałów i materiałów funkcjonalnych,
  • metod badań właściwości materiałów,
  • baz danych w inżynierii materiałowej
  • statystycznej kontroli jakości

  Perspektywy zawodowe

  Po studiach możesz pracować jako:

  • specjalista z zakresu projektowania i konstruktorzy maszyn i urządzeń,
  • inżynier nadzoru i inżynier materiałowy,
  • specjalista w zakresie wytwarzania i badania nowych zaawansowanych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki (np. energetyka, przemysł lotniczy i samochodowy, elektronika),
  • ekspert materiałowy i technolog w zakresie obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej oraz technologii spawania i spajania,
  • doradca w zakresie doboru materiałów oraz projektowania nowych stopów,
  • specjalista z zakresu inżynierii i technologii materiałowych związanych zarówno z nowoczesnymi technologiami materiałowymi, jak i tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych,
  • specjalista z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska,
  • specjalista z zakresu analityki i kontroli jakości.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny oraz średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA OBLICZENIOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Krakowie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunek studiów inżynieria obliczeniowa

  Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy z szeroko rozumianych dziedzin nauki związanych przede wszystkim z techniką, dając gwarancję tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych oraz właściwej oceny wyników pod kątem zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami.

  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zespołach wysoko wykwalifikowanych programistów systemów obliczeniowych. Program studiów łączy zaawansowaną wiedzę informatyczną (projektowanie, analiza i implementacja specjalistycznej algorytmiki dla komputerów wysokiej wydajności) i matematyczną (tworzenie i analiza modeli matematycznych i numerycznych, ocena ryzyka oraz właściwości statystycznych i stochastycznych opracowanych rozwiązań).

  Ten unikatowy w Polsce kierunek studiów umożliwia pracę praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, w tym w motoryzacji, lotnictwie, technologiach kosmicznych, przemyśle wydobywczym lub w finansach i bankowości.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • INŻYNIERIA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Krakowie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunek studiów inżynieria procesów przemysłowych
  NOWY KIERUNEK STUDIÓW

  Program studiów inżynierskich obejmuje przekazanie wiedzy z zakresu technologii materiałowych w powiązaniu z wiedzą z zakresu nauk podstawowych. Duży nacisk położony jest na kształcenie w aspekcie wyzwań technologicznych stojących przed inżynierami w kolejnych dekadach, takich jak postępujące zmiany klimatyczne, wyczerpujące się surowce naturalne, urbanizacja, miniaturyzacja oraz konieczność stosowania niskoemisyjnej i ściśle kontrolowanej, wielowymiarowej produkcji.

  Zdobędziesz wiedzę na temat inteligentnego projektowania linii technologicznych, zaawansowanych procesów wytwarzania materiałów metalicznych i technik ich formowania. Poznasz najnowocześniejsze procesy przemysłowe stosowane w gospodarce niskoemisyjnej, zapewniające obniżenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, poszanowanie surowców, zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii czy recyklingu produktów w świetle zasady green deal zgodnej z wymogami strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

  Studia na kierunku Inżynieria Procesów Przemysłowych pozwolą zatem na zdobycie wiedzy na temat technologii wytwarzania zaawansowanych produktów, która jest niezbędna dla dalszego rozwoju branży motoryzacyjnej, energetyki, lotnictwa i przemysłu kosmicznego, elektroniki, elektrotechniki i telekomunikacji, przemysłu chemicznego czy medycyny.

  Więcej informacji: kliknij tutaj

  Współpracujemy z wieloma firmami z branży przemysłowej, w których jako student możesz odbyć praktyki zawodowe, m.in.:

  • ArcelorMittal Poland,
  • KGHM Polska Miedź,
  • CELSA GROUP,
  • Toyota Motor Manufacturing Poland,
  • CMC Zawiercie,

  a także instytutami badawczymi i firmami technologicznymi:

  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN,
  • Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach,
  • ABB,
  • Silvermedia,
  • Asseco Poland,
  • Comarch
  • Macrologic.

  Dlaczego warto?

  • Poznasz innowacyjne technologie materiałowe ukierunkowane na poszanowanie zasobów naturalnych naszej planety.
  • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych procesów wytwarzania materiałów metalowych i technik ich formowania oraz zasad inteligentnego projektowania linii technologicznych.
  • Po studiach masz gwarancję interesującej pracy w innowacyjnych i prężnie rozwijających się przedsiębiorstwach.

  Profil absolwenta
  Jako absolwent inżynierii procesów przemysłowych posiądziesz wiedzę z zakresu:

  • nauk ścisłych, co uczyni Cię wszechstronnym inżynierem, gotowym do twórczego rozwiązywania problemów,
  • przetwórstwa metali i stopów,
  • nauki o materiałach,
  • techniki cieplnej,
  • informatyki i technik programowania,
  • podstaw automatyki przemysłowej,
  • ekologii i ochrony środowiska,
  • modelowania i komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
  • wytwarzania przyrostowego, czyli druku 3D wyrobów metalowych.

  Perspektywy zawodowe
  Jako inżynier możesz pracować:

  • w produkcji przemysłowej oraz w przetwórstwie metali i stopów,
  • w laboratoriach specjalistycznych,
  • biurach projektowych i jednostkach gospodarczych,
  • czekają na Ciebie również małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, jednostki projektowe i doradcze oraz inne jednostki gospodarcze i administracyjne, w których wymagana jest wiedza techniczna.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • METALLURGICAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Krakowie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunek studiów metallurgical engineering

  KIERUNEK PŁATNY W JĘZYKU ANGIELSKIM

  Metallurgical engineering program is prepared to offer specialized education in the field of modern extractive metallurgy. It covers broad content in the field of metal production from the preparation of raw materials, through the production of metal alloys, to obtaining an ingot. It focuses on the construction and principles of operation of the devices used in production, as well as on the techniques of the ongoing processes. It enables to gain the theoretical knowledge in the field of physical phenomena taking place during extraction processes and high-temperature chemical reactions, including their thermodynamics and kinetics.

  In the first stage of education (1 semester) the study program covers general engineering issues in the field of extractive metallurgy, casting, plastic processing and shaping the properties of manufactured metal products. The aim of this part of education is to explain and summarize basic knowledge for students with different undergraduate expertise.

  In the second stage of education, specialized subjects are proposed introducing specialist knowledge in the field of modern design solutions for metallurgical equipments and modern process technologies in the field of iron, steelmaking and non-ferrous metals production (e.g. hydrogen reduction processes, modernized electric arc furnace, processing of metallurgical waste in the context of closed-loop economy) (semesters 2 and 3).

  In the final semester, only a one specialistic subject, diploma seminar and the preparation of a diploma thesis are planned, i.e. acquiring highly specialized knowledge in the selected diploma subject, including carrying out research work, performing experiments and analyzing the results that leads to formulating conclusions. Graduates will gain necessary knowledge and experience required in modern metallurgical industry and related industries.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny oraz średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • METALURGIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier magister inżynier
  Studia w Krakowie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunek studiów metalurgia

  Metalurgia to jedyny kierunek w Polsce dający specjalistyczną wiedzę na temat wytwarzania stali. Kształcimy z zakresu przetwórstwa metali i stopów, recyklingu metali i utylizacji odpadów technologicznych (gospodarka w obiegu zamkniętym), techniki cieplnej, podstaw automatyki przemysłowej (Przemysł 4.0), ekologii i ochrony środowiska, modelowania i komputerowego wspomagania prac inżynierskich, druku 3D wyrobów metalowych czy wreszcie logistyki i zarządzania produkcją.

  Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle metalurgicznym i pokrewnych (m.in. motoryzacyjnym, energetycznym, lotniczym), laboratoriach specjalistycznych, biurach projektowych (CAD-CAM-CAE), jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKOTECHNOLOGIE CIEPLNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)