• WOKALISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone są w ramach Wydziału Wokalno – Aktorskiego i przeznaczone są dla młodych artystów posiadających dyplom magisterski, kierunku wokalistyka lub innego kierunku o zbliżonych efektach kształcenia (dla cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów muzycznych w Polsce).

  Celem studiów jest doskonalenie umiejętności pod kierunkiem wybitnych pedagogów. Studia obejmują 4 semestry w wymiarze dwie godziny lekcyjne co dwa tygodnie. Każdy rok studiów zakończony jest egzaminem (publiczne wykonanie recitalu).

  Program dla każdego słuchacza jest ustalany indywidualnie z pedagogiem przedmiotu głównego oraz z Dziekanem Wydziału. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w wykładach zbiorowych i zajęciach zespołów operowych po uzgodnieniu z Dziekanem. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Opinie (2)

student Ocena odpowiedz

Świetnie prowadzony wydział przez p. dziekan Grelę, dlatego co raz więcej świetnych młodych pedagogów śpiewu do których warto iść. Wspaniała rodzinna atmosfera na uczelni i świetnie prowadzone aktorstwo, rytmika, ruch sceniczny. Cudowna siatka godzin.

martynka Ocena odpowiedz

studiuję wokalistykę, studia bardzo wymagające, dużo treningów


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


PODYPLOMOWE