ul. Sienkiewicza 30/32

87-100 Toruń

tel. (+48) 56-611-38-00, -01, -44, -45

fax: (+48) 56-611-38-45

e-mail:  wsp@umk.pl

http://www.art.umk.pl/

ul. Sienkiewicza 30/32

87-100 Toruń

tel. (+48) 56-611-38-00, -01, -44, -45

fax: (+48) 56-611-38-45

e-mail:  wsp@umk.pl

http://www.art.umk.pl/

 • OCHRONA I ZARZĄDZANIE KOLEKCJĄ MUZEALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Toruń - studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
  Oferta studiów jest adresowana głównie do pracowników muzeów. Program nauczania obejmuje teorię oraz organizację muzealnictwa i kolekcjonerstwa, problematykę działalności muzeum, profilaktyki konserwatorskiej, komputeryzacji i informatyki w muzeach, tzw. funkcji zewnętrznych i wewnętrznych muzeum oraz wystawiennictwa.Zawiera zagadnienia tradycyjnie związane z naczelnym posłannictwem muzeum, ale też takie, które wynikają z wymogów stawianych im przez dzisiejszą rzeczywistość. Studia te, z pożytkiem dla fachowego poziomu pracy muzeów polskich, umożliwiają ich pracownikom kontynuowanie edukacji na poziomie ponadmagisterskim - wobec wymogu podnoszenia kwalifikacji, jako podstawy wszelkich awansów, jaki wprowadza Ustawa o muzeach z 21 listopada 1996 r., poprzez Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 26, poz. 233).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROBLEMATYKA ZABYTKOZNAWCZA I KONSERWATORSKA ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Toruń - studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej
  Studia adresowane są do osób zajmujących się konserwacją i restauracją zabytków architektury, w szczególności: projektowaniem, wykonawstwem i nadzorowaniem prac budowlano-konserwatorskich, a także zarządzaniem dziedzictwem architektonicznym (architektów, inżynierów budowlanych, pracowników służb konserwatorskich, księży). W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy. Konwencja ta zobowiązuje do specjalistycznego szkolenia architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych oraz architektów krajobrazu. Szkolenie takie mogą zapewnić jedynie Studia Podyplomowe, gdyż w ramach studiów stacjonarnych I i II stopnia zasadniczo nie prowadzi się zajęć w pełnym zakresie dotyczącym konserwacji i restauracji zabytków architektury. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KONSERWACJA MILITARIÓW Z OKRESU I I II WOJNY ŚWIATOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników jednostek muzealnych posiadających zbiory militariów z okresu I i II Wojny Światowej. Kształcenie w opisywanej specjalizacji pozwoli otoczyć specjalistyczną opieką tego typu obiekty oraz umożliwi propagowanie i kultywowanie pamięci narodowej. Podstawowym zadaniem jest przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu konserwacji militariów pochodzących z okresu I i II Wojny Światowej poprzez przedstawienie zależności pomiędzy budową a właściwościami materiałów z jakich zostały wytworzone militaria (metal, skóra oraz drewno). Omówione zostaną sposoby łączenia, formowania, a także zdobienia owych materiałów.

  Charakterystyka przyczyn i objawów ich starzenia oraz zniszczeń. Praktyczny aspekt studiów związany jest z konserwacją obiektów zabytkowych i sporządzaniem dokumentacji konserwatorskiej poprzez opisywanie technik ich wykonania, dokumentowanie stanu zachowania, opracowywanie programu prac konserwatorskich, wykonywanie zabiegów konserwatorskich, tj.: oczyszczanie, osuszanie, usuwanie deformacji, uzupełnianie ubytków oraz dobór warunków i sposobów przechowywania zabytków po konserwacji, skończywszy na sporządzaniu dokumentacji konserwatorskiej. Słuchacze będą mieli również możliwość zapoznania się z zasadami systematyki i proweniencji broni.

  Rozpoznanie charakterystycznych cech, jakie posiada każdy egzemplarz broni, umożliwia usystematyzowanie okresu, miejsca jej produkcji, jak również na dokładne określenie czasu oraz miejsca, gdzie mogła być ona użyta. Omawiane także będą fizykochemiczne metody badań zabytków, niezbędne dla prawidłowego projektowania badawczego, uwzględniające specyfikę oczekiwanych rezultatów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KONSERWACJA OBIEKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH - METAL, SKÓRA, GLINA SUSZONA, CERAMIKA I SZKŁO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników jednostek muzealnych posiadających zbiory pochodzące z wykopalisk archeologicznych. Podstawowym zadaniem jest przekazywanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu konserwacji obiektów archeologicznych poprzez przedstawienie zależności pomiędzy budową a właściwościami materiałów z jakich zostały one wytworzone (metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkło).

  Omówione zostaną sposoby łączenia, formowania, a także zdobienia owych materiałów. Charakterystyka przyczyn i objawów ich starzenia oraz zniszczeń. Praktyczny aspekt studiów związany jest z konserwacją obiektów zabytkowych i sporządzaniem dokumentacji konserwatorskiej poprzez opisywanie technik ich wykonania, dokumentowanie stanu zachowania, opracowywanie programu prac konserwatorskich, wykonywanie zabiegów konserwatorskich, tj.: oczyszczanie, osuszanie, usuwanie deformacji, uzupełnianie ubytków oraz dobór warunków i sposobów przechowywania zabytków po konserwacji skończywszy na sporządzaniu dokumentacji konserwatorskiej. Omawiane także będą fizykochemiczne metody badań zabytków, niezbędne dla prawidłowego projektowania badawczego, uwzględniające specyfikę oczekiwanych rezultatów.

  Poprzez podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość awansu służbowego pracownikom jednostek instytucjonalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opinie (2)

Szalona Ocena odpowiedz

Moim zdaniem najtrudniejsza a zarazem najciekasza była by grafika. Ciekawa też jest krytyka.

X-Men Ocena odpowiedz

Jeżeli jeszcze raz miałbym wybierać kierunek i wydział to Ochrona dóbr kultury i WSzP UMK, po za tym studiowanie w Toruniu takiego kierunku to sama przyjemność, jeżeli tylko chce się studiować.