Wydział Zarządzania

ul. Św. Trójcy 37,

85-001 Bydgoszcz

tel.: (52) 373-16-51

e-mail: kug@ae.poznan.pl

http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.64.html

Wydział Zarządzania

ul. Św. Trójcy 37,

85-001 Bydgoszcz

tel.: (52) 373-16-51

e-mail: kug@ae.poznan.pl

http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.64.html

  • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

    Uczelnie Bydgoszcz - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość
    Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej i zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do skutecznego i efektywnego wykonywania zawodu księgowego w podmiocie gospodarczym, samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także do wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości jest szczególnie przydatna. Zadaniem tych Studiów jest również wyrobienie wśród słuchaczy praktycznych umiejętności w prowadzeniu rachunkowości. 
    Ważnym celem studiów jest również poznanie najnowszych rozwiązań w zakresie podatków. Słuchacze maja także możliwość zapoznania się z zasadami analizy i oceny działalności finansowej przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie jej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie. W trakcie zajęć laboratoryjnych słuchacze maja możliwość zapoznania się z nowymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w rachunkowości i analizie finansowej. Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują szeroki zakres nowoczesnej wiedzy z rachunkowości, nabędą umiejętności jej stosowania w praktyce oraz uzyskają kompetencje do odpowiedzialnego wykonywania zawodu księgowego.

    WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni:

Opinie (0)