• HIGIENA DENTYSTYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Higiena dentystyczna
  Pierwszy rok nauki to przedmioty teoretyczne. Na drugim roku studenci rozpoczynają zajęcia ze stomatologii zachowawczej i endodoncji przedklinicznej. Od trzeciego roku dołączone są ćwiczenia kliniczne. Do dyspozycji studentów jest 111 nowoczesnych unitów stomatologicznych oraz inny sprzęt potrzebny do diagnostyki i leczenia pacjentów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki w zakresie stomatologii. Po zakończeniu studiów absolwent może pracować w gabinetach dentystycznych, w gabinetach prolaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach oraz szkołach. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. W niektórych krajach Unii Europejskiej może prowadzić gabinety prolaktyki stomatologicznej. W Polsce czekamy na regulacje prawne w tym zakresie. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Higiena dentystyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, matematyka
  • Chemia

   

  Dowiedz się więcej

   

 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Lekarsko-dentystyczny
  Absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk medycznych oraz szczegółową w dyscyplinach stomatologicznych. Po uzyskaniu dyplomu, odbyciu rocznego stażu podyplomowego i zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP) absolwent otrzymuje prawo wykonywania zawodu. Jest w stanie przejąć odpowiedzialność za skuteczną i bezpieczną opiekę nad powierzonym mu pacjentem, realizuje zadania zawodowe lekarza-dentysty. Może pracować we wszystkich placówkach służby zdrowia, publicznych i niepublicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarsko-dentystycznym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia lub Chemia lub fizyka lub matematyka (dwa do wyboru)

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: