ul. G.Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

Tel. (058) 347 1685; (058) 347 1686; (058) 347 2867

Fax : (058) 347 1296

e-mail: dziekanat@mech.pg.gda.pl

http://mech.pg.edu.pl/home

ul. G.Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

Tel. (058) 347 1685; (058) 347 1686; (058) 347 2867

Fax : (058) 347 1296

e-mail: dziekanat@mech.pg.gda.pl

http://mech.pg.edu.pl/home

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Energetyka
  Na kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu:
  • szeroko pojętej problematyki energetycznej obejmującej najnowsze rozwiązania techniczne w zakresie technologii spalania węgla oraz innych paliw, energetyki jądrowej i technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii,
  • diagnostyki i eksploatacji urządzeł energetycznych,
  • projektowania i doboru urządzeł w zakresie proekologicznych technologii energetycznych,
  • przyszłości energetyki w Polsce i na świecie,
  • modelowania procesów wymiany ciepła i masy w urządzeniach energetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
  • zagadnieł dotyczących zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii,
  • aspekty ekonomiczne energetyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Inżynieria materiałowa
  Dziś postęp technologiczny kreowany jest przez nowoczesne materiały. Obok nowoczesnych metalowych konstrukcyjnych materiałów odpornych na konstrukcje do  najbardziej agresywne środowiska, wysokie temperatury, o superwysokiej wytrzymałości i plastyczności, stosowane są materiały funkcjonalne, jak biopolimery i polimery tłumiące drgania, biomateriały metalowe i kompozytowe, ceramiki specjalne do zastosowań w elektronice. Znajomość inżynierii materiałowej, począwszy od procesu projektowania przez wytwarzanie i modyfikowanie własności aż do oceny własności eksploatacyjnych otwiera przed absolwentami nowe możliwości realizacji zawodowej, a dzięki współpracy z przedsiębiorstwami Pomorza i często pozostałej części Polski studenci odbywają praktyki przemysłowe i realizują projekty oraz prace dyplomowe o wartości utylitarnej, co często stanowi pierwszy krok w kontaktach z przyszłym pracodawcą.
  Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa posiadają wiedzę w zakresie materiałów strukturalnych i biomateriałów, pozwalającą na wytwarzanie, przetwarzanie i użytkowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych oraz stosowanych w inżynierii medycznej.To wszechstronne wykształcenie pozwala zarówno na znajdowanie pracy w licznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach komunalnych, przedsiębiorstwach handlowych, ale także w firmach wytwarzających biomateriały i implanty, a nawet w szpitalach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub chemia
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Inżynieria mechaniczno-medyczna
  Na kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania - z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych - wytwarzania, budowy i eksploatacji maszyn stosowanych w inżynierii medycznej, wiedzy medycznej oraz technicznej.
  Jako absolwent kierunku znajdziesz pracę:
  • jako projektant, konstruktor i technolog oraz kierownik produkcji i eksploatacji mechanicznych urządzeń stosowanych w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
  • jako prowadzący małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzające sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wyposażenia medycznego, w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz produkcją sprzętu medycznego i urządzeń rehabilitacyjnych, w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz wytwarzaniem sztucznych narządów i protez oraz w zakładach usługowych zajmujących się doborem, zakupem, instalacją i naprawą wymienionych urządzeń,
  • jako współpracujący z lekarzami w technicznym wspomaganiu medycyny i rozwiązywaniu problemów na styku medycyna - technika,
  • w charakterze inżyniera zarządzającego sprawami związanymi z eksploatacją i wymianą technicznego wyposażenia jednostek służby zdrowia - w szpitalach, sanatoriach oraz placówkach rehabilitacyjnych,
  • opanowanie na studiach języka obcego na poziomie samodzielności językowej (B2) oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia będą dodatkowym atutem w poszukiwaniu atrakcyjnego zatrudnienia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub chemia
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Na kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu:
  • budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
  • realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn,
  • prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją,
  • zarządzania pracą w zespole,
  • koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.
  Jako absolwent kierunku znajdziesz pracę:
  • w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
  • w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
  • w jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej,
  • opanowanie na studiach języka obcego na poziomie samodzielności językowej (B2) oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia będą dodatkowym atutem w poszukiwaniu atrakcyjnego zatrudnienia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka
  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Mechatronika
  Na studiach I stopnia zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • zastosowania mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki
  • i sterowania do modelowania, projektowania
  • i eksploatacji wyrobów i procesów produkcyjnych,
  • formułowania i rozwiązywania zadań projektowania mechatronicznego związanych
  • z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem maszyn i realizowanych procesów roboczych,
  • przygotowania i realizacji interdyscyplinarnych projektów zespołowych w robotyce, nowoczesnych maszynach i procesach produkcyjnych, układach sterowania pojazdami, urządzeniach automatyki, aparaturze medycznej, zaawansowanym funkcjonalnie sprzęcie gospodarstwa domowego, nowoczesnych zabawkach oraz miniaturowych urządzeniach elektro-mechanicznych,
  • kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych,
  • zarządzania procesami technologicznymi, prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych, zarządzania pracowniami projektowymi maszyn i procesów roboczych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji,
  • języka obcego na poziomie samodzielności językowej (B2) oraz posługiwania się językiem specjalistycznym dotyczącym kierunku kształcenia.
  Jako absolwent znajdziesz pracę:
  • w przemyśle wytwarzającym i wdrażającym systemy mechatroniczne, np. elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym,
  • w przemyśle i innych instytucjach użytkujących układy mechatroniczne, a także w stacjach serwisowych i diagnostycznych,
  • w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • w jednostkach zajmujących się poradnictwem
  • i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych,
  • prowadząc samodzielną działalność gospodarczą oraz uczestnicząc w zespołach badawczych i przemysłowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE Stopień: II REKRUTACJA

  W wyniku przemian cywilizacyjnych oraz dynamizującego się rozwoju polskiej gospodarki w sektorze kosmicznym i jej integracji na poziomie międzynarodowym, powstaje zarówno wiele nowych krajowych podmiotów działających w tej branży, jak i polskich oddziałów korporacji zachodnich mających ugruntowaną w niej pozycję. Również na Pomorzu nastąpiło zwiększenie ilości podmiotów działających w sektorze kosmicznym. Nasz region ma szansę stać się jednym z liderów w rozwoju Krajowego Programu Kosmicznego – obecnie w województwie pomorskim działa ponad 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego, m.in.: Black Pearls VC, Flextronics International Poland, OPEGIEKA, Blue Dot Solutions, Space Forest, SiGarden. Poszerzenie oferty kształcenia o nowy kierunek studiów wychodzi naprzeciw wzrostowi zapotrzebowania na specjalistów w tak elitarnej i wysoce innowacyjnej dziedzinie, jaką są technologie związane z eksploracją i wykorzystaniem przestrzenni kosmicznej, w tym z wykorzystaniem sztucznych satelitów Ziemi do zastosowań telekomunikacyjnych, nawigacyjnych, teledetekcyjnych i innych, jak również budowa sztucznych satelitów i konstrukcji kosmicznych oraz inne dziedziny wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce.

  Należy podkreślić, że nowy kierunek studiów TKiS jest uruchamiany w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i w związku z tym otrzymał dofinansowanie w ramach projektu NCBiR pt. „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne do potrzeb rynku pracy”. Dzięki temu realizacja programu studiów TKiS będzie odbywała się w ścisłej współpracy z pracodawcami z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Przedstawiciele pracodawców będą brać znaczący udział w ustalaniu konkretnej tematyki zajęć i w ich prowadzeniu. Również w ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym realizowane będą projekty w ramach poszczególnych przedmiotów, w tym projekt grupowy, a także prace dyplomowe studentów. Dzięki temu absolwenci kierunku TKiS będą lepiej przygotowani do spełnienia wymagań stawianym zatrudnianym specjalistom przez branżowych pracodawców.

  Program kierunku TKiS będzie łączyć ze sobą treści przedmiotów podstawowych, takich jak np. matematyka, fizyka czy mechanika z wiedzą specjalistyczną z zakresu teledetekcji i nawigacji satelitarnej, misji kosmicznych, mechanizmów i konstrukcji kosmicznych, kosmicznych technologii bezpieczeństwa. Absolwenci kierunku TKiS nabędą m.in. umiejętności obsługi oraz projektowania zaawansowanej aparatury satelitarno-kosmicznej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Na kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu:
  • technik i technologii wytwarzania oraz komputerowego wspomagania produkcji,
  • inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu,
  • zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, logistyki, zarządzania: kosztami, finansami i kapitałem,
  • organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych,
  • kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi i organizacyjnymi, co umożliwia sprawne kierowanie procesami produkcyjnymi.
  Jako absolwent kierunku znajdziesz pracę:
  • jako menedżer, projektant, technolog czy inżynier produkcji zarówno w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
  • jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne,
  • szerokoprofilowy charakter kształcenia daje absolwentom możliwość prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
  • opanowanie na studiach języka obcego na poziomie samodzielności językowej (B2) oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia będą dodatkowym atutem w poszukiwaniu atrakcyjnego zatrudnienia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka
  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

Absolwent Ocena

Ciężko, warto, polecam.