ul. G.Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

Tel. (058) 347 1685; (058) 347 1686; (058) 347 2867

Fax : (058) 347 1296

e-mail: dziekanat@mech.pg.gda.pl

http://mech.pg.edu.pl/home

ul. G.Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

Tel. (058) 347 1685; (058) 347 1686; (058) 347 2867

Fax : (058) 347 1296

e-mail: dziekanat@mech.pg.gda.pl

http://mech.pg.edu.pl/home

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Energetyka
  Na kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu:
  • szeroko pojętej problematyki energetycznej obejmującej najnowsze rozwiązania techniczne w zakresie technologii spalania węgla oraz innych paliw, energetyki jądrowej i technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii,
  • diagnostyki i eksploatacji urządzeł energetycznych,
  • projektowania i doboru urządzeł w zakresie proekologicznych technologii energetycznych,
  • przyszłości energetyki w Polsce i na świecie,
  • modelowania procesów wymiany ciepła i masy w urządzeniach energetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
  • zagadnieł dotyczących zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii,
  • aspekty ekonomiczne energetyki.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych
  • Proekologiczne technologie energetyczne
  • Inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce
  • Odnawialne źródła energii
  • Maszyny przepływowe
  • Automatyzacja systemów energetycznych
  • Rynki energii i systemy energetyczne
  • Energy technologies

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zaawansowane systemy energetyczne
  • Eksploatacja współczesnych systemów energetycznych
  • Napędy turbinowe w transporcie lądowym, oceanotechnice i lotnictwie
  • Systemy energetyczne w gospodarce rozproszonej
  • Scentralizowane źródła wytwórcze
  • Systemy ciepłownicze
  • Systemy elektroenergetyczne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub/i ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Inżynieria materiałowa
  Dziś postęp technologiczny kreowany jest przez nowoczesne materiały. Obok nowoczesnych metalowych konstrukcyjnych materiałów odpornych na konstrukcje do  najbardziej agresywne środowiska, wysokie temperatury, o superwysokiej wytrzymałości i plastyczności, stosowane są materiały funkcjonalne, jak biopolimery i polimery tłumiące drgania, biomateriały metalowe i kompozytowe, ceramiki specjalne do zastosowań w elektronice.
  Znajomość inżynierii materiałowej, począwszy od procesu projektowania przez wytwarzanie i modyfikowanie własności aż do oceny własności eksploatacyjnych otwiera przed absolwentami nowe możliwości realizacji zawodowej, a dzięki współpracy z przedsiębiorstwami Pomorza i często pozostałej części Polski studenci odbywają praktyki przemysłowe i realizują projekty oraz prace dyplomowe o wartości utylitarnej, co często stanowi pierwszy krok w kontaktach z przyszłym pracodawcą.
  Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa posiadają wiedzę w zakresie materiałów strukturalnych i biomateriałów, pozwalającą na wytwarzanie, przetwarzanie i użytkowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych oraz stosowanych w inżynierii medycznej.To wszechstronne wykształcenie pozwala zarówno na znajdowanie pracy w licznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach komunalnych, przedsiębiorstwach handlowych, ale także w firmach wytwarzających biomateriały i implanty, a nawet w szpitalach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria materiałów specjalnych i biomateriałów
  • Inżynieria zaawansowanych materiałów funkcjonalnych
  • Inżynieria materiałów polimerowych
  • Inżynieria korozyjna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria materiałów polimerowych
  • Technologie materiałowe
  • Inżynieria materiałów funkcjonalnych
  • Inżynieria korozyjna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub chemia
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Inżynieria mechaniczno-medyczna
  Na kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania - z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych - wytwarzania, budowy i eksploatacji maszyn stosowanych w inżynierii medycznej, wiedzy medycznej oraz technicznej.
  Jako absolwent kierunku znajdziesz pracę:
  • jako projektant, konstruktor i technolog oraz kierownik produkcji i eksploatacji mechanicznych urządzeń stosowanych w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
  • jako prowadzący małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzające sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wyposażenia medycznego, w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz produkcją sprzętu medycznego i urządzeń rehabilitacyjnych, w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz wytwarzaniem sztucznych narządów i protez oraz w zakładach usługowych zajmujących się doborem, zakupem, instalacją i naprawą wymienionych urządzeń,
  • jako współpracujący z lekarzami w technicznym wspomaganiu medycyny i rozwiązywaniu problemów na styku medycyna - technika,
  • w charakterze inżyniera zarządzającego sprawami związanymi z eksploatacją i wymianą technicznego wyposażenia jednostek służby zdrowia - w szpitalach, sanatoriach oraz placówkach rehabilitacyjnych,
  • opanowanie na studiach języka obcego na poziomie samodzielności językowej (B2) oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia będą dodatkowym atutem w poszukiwaniu atrakcyjnego zatrudnienia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologie, materiały, implanty
  • Konstrukcja, eksploatacja

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Projektowanie, konstrukcja
  • Technologie, materiały, implanty

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub chemia
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Na kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu:
  • budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
  • realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn,
  • prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją,
  • zarządzania pracą w zespole,
  • koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.
  Jako absolwent kierunku znajdziesz pracę:
  • w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
  • w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
  • w jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej,
  • opanowanie na studiach języka obcego na poziomie samodzielności językowej (B2) oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia będą dodatkowym atutem w poszukiwaniu atrakcyjnego zatrudnienia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pojazdy, maszyny robocze i układy napędowe
  • Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa
  • Technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria systemów bezpieczeństwa
  • International design engineer
  • Wspomaganie komputerowe projektowania i eksploatacji maszyn
  • Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne
  • Technologia maszyn i komputerowe wspomaganie produkcji
  • Inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pojazdy, maszyny robocze i układy napędowe
  • Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa
  • Technologia maszyn i materiałów konstrukcyjnych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka
  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Mechatronika
  Na studiach I stopnia zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • zastosowania mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki
  • i sterowania do modelowania, projektowania
  • i eksploatacji wyrobów i procesów produkcyjnych,
  • formułowania i rozwiązywania zadań projektowania mechatronicznego związanych
  • z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem maszyn i realizowanych procesów roboczych,
  • przygotowania i realizacji interdyscyplinarnych projektów zespołowych w robotyce, nowoczesnych maszynach i procesach produkcyjnych, układach sterowania pojazdami, urządzeniach automatyki, aparaturze medycznej, zaawansowanym funkcjonalnie sprzęcie gospodarstwa domowego, nowoczesnych zabawkach oraz miniaturowych urządzeniach elektro-mechanicznych,
  • kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych,
  • zarządzania procesami technologicznymi, prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych, zarządzania pracowniami projektowymi maszyn i procesów roboczych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji,
  • języka obcego na poziomie samodzielności językowej (B2) oraz posługiwania się językiem specjalistycznym dotyczącym kierunku kształcenia.
  Jako absolwent znajdziesz pracę:
  • w przemyśle wytwarzającym i wdrażającym systemy mechatroniczne, np. elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym,
  • w przemyśle i innych instytucjach użytkujących układy mechatroniczne, a także w stacjach serwisowych i diagnostycznych,
  • w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • w jednostkach zajmujących się poradnictwem
  • i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych,
  • prowadząc samodzielną działalność gospodarczą oraz uczestnicząc w zespołach badawczych i przemysłowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Mechatronika stosowana

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy mechatroniczne
  • Projektowanie mechatroniczne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE Stopień: II REKRUTACJA

  W wyniku przemian cywilizacyjnych oraz dynamizującego się rozwoju polskiej gospodarki w sektorze kosmicznym i jej integracji na poziomie międzynarodowym, powstaje zarówno wiele nowych krajowych podmiotów działających w tej branży, jak i polskich oddziałów korporacji zachodnich mających ugruntowaną w niej pozycję.

  Również na Pomorzu nastąpiło zwiększenie ilości podmiotów działających w sektorze kosmicznym. Nasz region ma szansę stać się jednym z liderów w rozwoju Krajowego Programu Kosmicznego – obecnie w województwie pomorskim działa ponad 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego, m.in.: Black Pearls VC, Flextronics International Poland, OPEGIEKA, Blue Dot Solutions, Space Forest, SiGarden.

  Poszerzenie oferty kształcenia o nowy kierunek studiów wychodzi naprzeciw wzrostowi zapotrzebowania na specjalistów w tak elitarnej i wysoce innowacyjnej dziedzinie, jaką są technologie związane z eksploracją i wykorzystaniem przestrzenni kosmicznej, w tym z wykorzystaniem sztucznych satelitów Ziemi do zastosowań telekomunikacyjnych, nawigacyjnych, teledetekcyjnych i innych, jak również budowa sztucznych satelitów i konstrukcji kosmicznych oraz inne dziedziny wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej
  • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej
  • Morskie systemy satelitarne i kosmiczne
  • Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Na kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu:
  • technik i technologii wytwarzania oraz komputerowego wspomagania produkcji,
  • inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu,
  • zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, logistyki, zarządzania: kosztami, finansami i kapitałem,
  • organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych,
  • kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi i organizacyjnymi, co umożliwia sprawne kierowanie procesami produkcyjnymi.
  Jako absolwent kierunku znajdziesz pracę:
  • jako menedżer, projektant, technolog czy inżynier produkcji zarówno w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
  • jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne,
  • szerokoprofilowy charakter kształcenia daje absolwentom możliwość prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
  • opanowanie na studiach języka obcego na poziomie samodzielności językowej (B2) oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia będą dodatkowym atutem w poszukiwaniu atrakcyjnego zatrudnienia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie jakością i informatyczne systemy produkcji
  • Inżynieria wytwarzania i napraw maszyn

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka
  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

Absolwent Ocena

Ciężko, warto, polecam.