• REHABILITACJA ZWIERZĄT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ROLNICTWO W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia administrowane są przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w systemie studiów niestacjonarnych. Przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich  zainteresowanych tematyką dotyczącą realizowanych w ramach powyższych studiów treści programowych, chcących uzupełnić wykształcenie rolnicze. Zakres tematyczny obejmuje obok zagadnień dotyczących rozwoju obszarów wiejskich po wejściu do UE, zagadnień z ekonomiki rolnictwa i marketingu produktów rolnych, także nowe trendy w produkcji zwierzęcej i roślinnej, rolnictwa ekologicznego, produkcji żywności tradycyjnej i modyfikowanej genetycznie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opinie (0)