ul. Ćwiklińskiej 2

 35-601 Rzeszów

tel. 17 872 1602,  17 872 1603

fax. 17 872 1609

e-mail: wekon@univ.rzeszow.pl

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/ekonomii

ul. Ćwiklińskiej 2

 35-601 Rzeszów

tel. 17 872 1602,  17 872 1603

fax. 17 872 1609

e-mail: wekon@univ.rzeszow.pl

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/ekonomii

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Ekonomia
  Absolwenci tego kierunku studiów są przygotowani do prowadzenia analiz ekonomicznych, posługując się metodami analitycznymi i narzędziami, swobodnie poruszają się w otoczeniu podmiotów i instytucji ekonomicznych oraz społecznych, a także wykazują umiejętności zarządcze. Nauka języków obcych na poziomie B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) pozwala uzyskać kwalifikacje niezbędne w pracy zawodowej ekonomisty, w tym do nawiązywania kontaktów z otoczeniem międzynarodowym. Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz administracji gospodarczej na stanowiskach szczebla operacyjnego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, informatyka, język obcy
   
   
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia arytmetyczna ocen oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.
   
   
   

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Realizowany na Kierunku Finanse i Rachunkowość program kształcenia umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie finansów oraz umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy.

  Uczelnia oferuje w ramach kierunku następujące specjalności:

  • Rachunkowość przedsiębiorstw
  • Finanse i bankowość

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, informatyka, język obcy

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest średnia arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

absolwent Ocena

"sylwetka absolwenta", a faktyczna wiedza absolwenta po studiach to dwie różne sprawy. Specjalizacje niczym się od siebie nie różnią, program jest przeładowany. Przez całe studia miałem wrażenie, że uczę się tego samego, a przedmioty powtarzają się ze zmienioną nazwą. Przedmioty związane czy to z matematyką czy analizą danych były prowadzone w sposób niezrozumiały dla studentów, prośba o wytłumaczenie kończyła się stwierdzeniem, że to przecież proste i prowadzący słowo w słowo powtarzał książkową definicje, tłumacząc że nie ma czasu bo musi realizować materiał. Żałuję wyboru i nie polecam.