Al. mjr. W. Kopisto 2A

35-315 Rzeszów

Tel.: 0-17 872 11 74

e-mail: ispk@ur.edu.pl

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/sztuki

Al. mjr. W. Kopisto 2A

35-315 Rzeszów

Tel.: 0-17 872 11 74

e-mail: ispk@ur.edu.pl

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/sztuki

 • GRAFIKA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Grafika
  Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki i dostrzega znaczenie sztuki w rozwoju kultury i społeczeństwa. Opanował umiejętność wykorzystania w pracy artystycznej technik druku tradycyjnego i cyfrowego oraz multimediów.
  Jest przygotowany do pracy z wykorzystaniem komputera (bardzo dobra znajomość programów graficznych i umiejętność wykorzystania ich w sposób kreatywny). Posiada umiejętności pracy w zespole. Jest przygotowany do pracy w agencjach reklamowych, wydawnictwach, galeriach sztuki, instytucjach kulturalnych. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika podstawą jest złożony komplet dokumentów oraz wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu praktycznego sprawdzającego jego przydatność do wybranego kierunku studiów:
  • rysunek (studium postaci),
  • do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy),
  • zadanie kompozycyjno-projektowe.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • SZTUKI WIZUALNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Sztuki wizualne
  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika kultury współczesnej. Jest przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych i użytkowych. Przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, mass mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po ukończeniu studiów I stopnia na tym kierunku.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sztuki wizualne podstawą jest złożony komplet wymaganych dokumentów, oraz wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu praktycznego sprawdzającego jego przydatność  do wybranego kierunku studiów:
  • rysunek (studium postaci),
  • do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy),
  • zadanie kompozycyjno-projektowe.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuki wizualne jest ocena dorobku artystycznego kandydatów na podstawie prezentacji oryginalnych prac plastycznych (w ilości 10 do 15) i dokumentacji prezentującej ich twórczość, oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: