ul. Towarnickiego 3

35-959 Rzeszów

tel. + 48 17 872 18 61

tel/fax: + 48 17 872 18 61

e-mail: wwft@univ.rzeszow.pl

http://wf.ur.edu.pl/

ul. Towarnickiego 3

35-959 Rzeszów

tel. + 48 17 872 18 61

tel/fax: + 48 17 872 18 61

e-mail: wwft@univ.rzeszow.pl

http://wf.ur.edu.pl/

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Turystyka i rekreacja
  Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Jest wyposażony w wiedzę niezbędną do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, tj.: przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych. Posiada kwalifikacje do pracy w administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji. Absolwent posługuje się co najmniej dwoma językami obcymi.
  Absolwent specjalności zarządzanie i obsługa w ruchu turystycznym posiada kompleksową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych. Posiada umiejętności planowania, programowania i kalkulowania imprez turystycznych. Zna i praktycznie stosuje formy i metody obsługi różnorodnych grup turystycznych. Absolwent tej specjalności ma możliwość podjęcia pracy szczególnie w bezpośredniej obsłudze ruchu turystycznego - w charakterze pilotów wycieczek, a także w biurach podróży, przedsiębiorstwach obsługujących turystów i ośrodkach informacji turystycznej. Absolwent specjalności rekreacja ruchowa posiada poszerzoną wiedzę z zakresu form rekreacji ruchowej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych grupach wiekowych i społecznych. Jest odpowiednio przygotowany do planowania i prowadzenia zajęć w zakresie wielu form aktywności fizycznej w czasie wolnym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Geografia
  • Obowiązkowe przedmioty zdawane na maturze

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Wychowanie fizyczne
  Absolwent studiów I stopnia posiada kwalifikacje umożliwiające właściwe oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm, jak również środkami społecznymi na osobowość. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w szkołach podstawowych, placówkach oświatowo--wychowawczych, klubach sportowych oraz w organizacjach społecznych kultury fizycznej i turystyki. Nauczanie w języku angielskim, w systemie „Europejczyk”, stwarza możliwości podjęcia pracy pedagogicznej i szkoleniowo--sportowej z grupami obcojęzycznymi.
  PROGRAM „EUROPEJCZYK”
  Pierwszy w Polsce nowatorski program studiów anglojęzycznych. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje możliwość studiowania w języku angielskim na kierunku turystyka i rekreacja na poziomie studiów magisterskich i licencjackich oraz na kierunku wychowanie fizyczne na poziomie studiów licencjackich w ramach programu „Europejczyk”. Innowacyjny program „Europejczyk” sprzyja poznaniu języka branżowego i nabraniu biegłości w posługiwaniu się fachową terminologią w danej dziedzinie. Atutami tej ścieżki kształcenia są: praktyczna nauka języków obcych, małe grupy ćwiczeniowe i wykładowe, indywidualne podejście do każdego studenta, możliwość uzyskania drugiego dyplomu w Kajaani w Finlandii (Kajaani University of Applied Sciences) w ramach dwustronnej umowy (Double Degree), udział w zajęciach z nauczycielami i studentami z zagranicy, lepsze przygotowanie do bieżących wymogów krajowego i międzynarodowego rynku pracy, pierwszeństwo w wyjazdach na wymiany studenckie w ramach programu Erasmus do uczelni zagranicznych.
  Podstawą przyjęcia kandydata do programu „Europejczyk” są:
  • standardowy proces rekrutacji,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym,
  • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia
  • Obowiązkowe przedmioty zdawane na maturze

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

Głodny student Ocena

Polecam! W szczególności jeśli chcesz mieć duuuuzo wolnego czasu, z nauka tez nie ma problemu, jeśli jesteś inteligentny zdasz bez mrugnięcia okiem!  basen, tance, relaksacja, gry sportowe, zajęcia w parkach i na stadionach ! Obóz letni nad solina, zimowy w Krynicy, wycieczka kajakowa, rowerowa, piesza, objazdowa! I to wszysko obowiązkowe!