Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

ul.Szewska 48

50-139 Wrocław

Tel.: 71 3432 855

e-mail: dziekanat@wnhip.uni.wroc.pl

http://www.wnhip.uni.wroc.pl

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul.Szewska 48

50-139 Wrocław

Tel.: 71 3432 855

e-mail: dziekanat@wnhip.uni.wroc.pl

http://www.wnhip.uni.wroc.pl

 • ASYSTA MIĘDZYKULTUROWA – DZIECI UKRAIŃSKOJĘZYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Proponowane studia podyplomowe zostały zaplanowane przede wszystkim z myślą o nauczycielach, pedagogach, psychologach i innych osobach, które już są zatrudnione lub pragną zostać zatrudnione w polskich placówkach edukacyjnych – przedszkolach i szkołach podstawowych. Są one skierowane również do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w pracy z dziećmi ukraińskimi – przeznaczone są zatem dla animatorów kultury, edukatorów, bibliotekarzy, osób związanych z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszy itd. oraz wszystkich osób zainteresowanych proponowaną tematyką.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DŹWIĘK I AUDIOSFERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do osób, które w swoim życiu zawodowym pracują (lub planują pracę) nad różnego rodzaju zjawiskami dźwiękowymi. Szczególnie studia przeznaczone są dla: muzykologów, kulturoznawców i antropologów kultury, krytyków muzycznych i filmowych, nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, animatorów kultury, kuratorów muzealnych, muzykoterapeutów, muzyków, dziennikarzy, przewodników miejskich, inżynierów i reżyserów dźwięku, urbanistów, marketingowców i osób z branży PR, osób zainteresowanych problematyką dźwięków i audiosfery.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej, umożliwiającą absolwentom studium prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy (m.in. na tle autyzmu, zespołu Downa, mózgowego porażenia dziecięcego) oraz korekty wymowy, emisji głosu, dykcji i artykulacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ponad 200 godzin zajęć prowadzone jest w oparciu o najnowszą literaturę światową przez wybitnej klasy specjalistów. Słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu żywienia człowieka, dietoprofilaktyki i dietoterapii. Dzięki zajęciom warsztatowym nabędą praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia programów edukacji żywieniowej i profilaktyki żywienia. Dowiedzą się jak skutecznie komunikować się z pacjentem i udzielić mu pomocy psychologicznej. Nauczą się elementarnych technik poznawczo-behawioralnych wykorzystywanych w pracy z osobami z różnymi nawykami żywieniowymi oraz przejawiającymi zaburzenia odżywiania.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOGERONTOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Świadomość nieuchronnego starzenia się społeczeństw powoli staje się stałym elementem wszystkich wizji przyszłości, które siłą rzeczy muszą uwzględniać skutki wzrostu frakcji osób starszych. Ten proces demograficzny pociąga za sobą wiele ważkich konsekwencji, których nie zawsze jesteśmy świadomi i na które nie zawsze możemy się przygotować.

  Demografia to jednak taka dziedzina nauki, która jest dość dobrze rozpoznana i która pozwala na budowanie wiarygodnych osądów dotyczących przyszłości. Gorzej jest z przygotowaniem się na skutki owych zmian, zwłaszcza gdy związane są one z podejmowaniem ryzykownych decyzji politycznych.
  W niniejszym opracowaniu zajmujemy się takim właśnie zagadnieniem, a mianowicie starzeniem się ludności Polski. Jest to proces łatwo przewidywalny co do przebiegu, trudniej natomiast prognozować jego rezultaty.

  Starzenie się generacji powojennego wyżu demograficznego przekładać się będzie nie tylko na sferę ubezpieczeń społecznych, czy szerzej – zabezpieczenia społecznego (choć również wciąż niedoceniane pozostają kwestie zapewnienia w przyszłości opieki zdrowotnej i usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych). Proces ten będzie bowiem oddziaływać w zasadzie na każdą sferę życia, od mieszkalnictwa i usług rynkowych, do transportu publicznego czy funkcjonowania Internetu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe studia „Psychologia Zarządzania” zostały uruchomione po raz pierwszy w semestrze letnim 1993/1994 i są kontynuowane nieprzerwanie od ponad 20 lat. Są to studia typu doskonalącego, przeznaczone dla wszystkich osób, pragnących zdobyć najnowszą wiedzę i pogłębić umiejętności w zakresie psychologii zarządzania, psychologii w biznesie. Skierowane są m.in. do specjalistów z dziedzin pozapsychologicznych (pracowników działów personalnych, członków rad nadzorczych, oświaty, kadry menedżerskiej, pracowników firm zajmujących się promocją, badaniami marketingowymi i zarządzaniem kadrami i in.). Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z zastosowaniem psychologii oraz rozwiązywaniem problemów pojawiających się podczas zarządzania firmą, m.in. poznają zasady "savoir vivre" w biznesie, utrzymywania relacji biznesowych, efektywnego zarzadzania ludźmi, patologie organizacyjne, doskonalą umiejętności pracy w zespołach, rozwijają kompetencje związane z podejmowaniem decyzji czy biorą udział w symulacji Assessment Center i grze kierowniczej. Realizacja zajęć odbywa się przede wszystkim w sesjach warsztatowych,  treningach, ćwiczeniach i wspomagających wykładach.

  Dowiedz się więcej 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGICZNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami są studiami typu doskonalącego. Stanowią szerokie przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie diagnozowania, stawiania hipotez oraz planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego.

  Absolwent studiów potrafi rozpoznać czynniki ryzyka kształtowania się trudności i zaburzeń rozwojowych. Wyjaśnia ich mechanizm, wykorzystując różne podejścia teoretyczne, dzięki czemu wszechstronnie ujmuje proces patogenezy. Potrafi korzystać ze współczesnych systemów klasyfikacji zaburzeń.

  Rozpoznaje specyficzne potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży w wymiarze społecznym i indywidualnym. Potrafi krytycznie ustosunkować się do istniejących metod terapii i wspierania rozwoju, dobrać metodę oddziaływań do indywidualnego przypadku, zmodyfikować ją lub skonstruować własny program wspomagania rozwoju. Rozpoznaje własne zasoby i ograniczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Potrafi komunikować się z rodzicami i nauczycielami w sposób ułatwiający współpracę. Świadomie stosuje strategie wychowawcze z poszanowaniem odrębności osób zaangażowanych w proces.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem realizacji studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowania/prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (11)

J.S. Ocena odpowiedz

Odradzam wybór pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem rozczarowana zarówno poziomem, jakością kształcenia jak i podejściem do studentów.

ewelina Ocena odpowiedz

Psychologia to kierunek w sam raz dla tych, którzy chcieliby z chęci niesienia pomocy innym uczynić poważny sposób na życie i pełen pasji zawód. Właśnie tak wyobrażam sobie pracę psychologa.

ewelina Ocena odpowiedz

Psychologia to kierunek w sam raz dla tych, którzy chcieliby z chęci niesienia pomocy innym uczynić poważny sposób na życie i pełen pasji zawód. Właśnie tak wyobrażam sobie pracę psychologa.

Justyna Ocena odpowiedz

Nauki jest dużo. Ale to przecież dobrze, bo kieruje nami chęć pomagania innym i chcemy to robić jak najlepiej, z solidnym bagażem wiedzy i kompetencji. Studia w tym mieście mają także inną zaletę ? Wrocław to piękne miasto.

martyna Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim to możliwość wyboru ciekawych specjalności, dzięki którym każdy może wybrać idealną dla siebie drogę rozwoju.

mariusz Ocena odpowiedz

Wybierając dla siebie uczelnię chciałem, by prowadzone w niej zajęcia nie były tylko nudnym obowiązkiem. Wszystko poszło po mojej myśli. Uniwersytet Wrocławski to świetna uczelnia, a zajęcia są naprawdę bardzo ciekawe i wciągające

adrian Ocena odpowiedz

Historia to niezwykle wciągająca dziedzina, która opisuje przeszłość, lecz także zwraca uwagę na przyszłość. Każdy kto jest zainteresowany Historią, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Wrocławskim.

szymon Ocena odpowiedz

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najlepszych uczelni w tym kraju i studiowanie na niej to duży powód do dumy

Monika Ocena odpowiedz

Uniwersytet Wrocławski to miejsce, w którym każdy może podążać własną ścieżką. Tutaj liczy się indywidualność, swoboda myślenia, pomysłowość. Właśnie za te cechy najbardziej cenię tę uczelnię

mariusz Ocena odpowiedz

Bardzo fajne jest odkrywanie przeszłości. To niezwykle wciąga. Polecam wszystkim miłośnikom historii. A studia na Uniwersytecie Wrocławskim pokażą i dokładnie nauczą jak to robić, aby było najbardziej efektywne

studentka edims Ocena odpowiedz

Super