ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

tel: +48(089)523 34 05, 523 36 40

fax:+48(089)523 38 27

e-mail: bzw@uwm.edu.pl, wbz@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wbz/

ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

tel: +48(089)523 34 05, 523 36 40

fax:+48(089)523 38 27

e-mail: bzw@uwm.edu.pl, wbz@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wbz/

 • ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich, pracujących (lub przygotowujących się do podjęcia pracy) w Polskim Związku Wędkarskim, w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w organizacjach rządowych i samorządowych zajmujących się problematyką rybacką.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRODUKCJA PASZ PRZEMYSŁOWYCH I DORADZTWA ŻYWIENIOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Produkcja pasz przemysłowych, perspektywy jej rozwoju zależą ściśle od licznej bazy surowcowej, a także od tendencji rozwoju produkcji zwierzęcej w poszczególnych jej kierunkach. Powszechnie przyjmuje się, że jednym z głównych warunków powodzenia przedsięwzięć zawodowych są kwalifikacje ludzi.

  Dotyczy to także produkcji pasz w wytwórniach oraz obrotu tymi produktami. Wiedza ludzi kierujących i uczestniczących bezpośrednio w operacjach produkcyjnych jest podstawą racjonalności i efektywności tej produkcji. W naszym kraju nie prowadzono dotychczas kierunkowego systematycznego kształcenia kadr na rzecz przemysłu paszowego.

  Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w przemyśle paszowym, przedsiębiorstwach rolniczych, doradztwie żywieniowym, niektórych działach służb surowcowych przemysłu rolno-spożywczego, a także w gospodarstwach własnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (0)