• ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy zamierzają specjalizować się w zagadnieniach związanych z administracją publiczną, zainteresowanych pełnieniem funkcji kierowniczych w administracji publicznej, gotowych do objęcia samodzielnych stanowisk.

  Powyższe studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania pracy w administracji publicznej, zarówno samorządowej, jak i rządowej. Absolwent jest przygotowany do wykorzystywania wiedzy prawniczej, administracyjnej, ekonomicznej i organizacyjnej. Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego.

  Ukończenie studiów podyplomowych „Administracja publiczna” daje absolwentowi orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Propozycja studiów podyplomowych skierowana dla osób, którzy są zainteresowani do poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej danych osobowych i ich ochrony ze szczególnym uwzględnieniem jednostek sektora publicznego (jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej, Policji, placówek edukacyjnych, służby zdrowia oraz spółek komunalnych).

  Zarówno administratorzy, inspektorzy ochrony danych osobowych jak i osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z ochroną danych osobowych, znajdą na studiach niezbędną wiedzę oraz praktyczne wskazówki związane z zasadami ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

  Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, zajmujący się na co dzień stosowaniem przepisów i rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych. „Dane” - w tym „dane osobowe” - dotyczą każdego, każdy ją przetwarza, warto mieć poczucie, że robi się to zgodnie z obowiązującymi regułami i bezpiecznie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej, w tym osób odpowiedzialnych za implementację i stosowanie europejskiego prawa pracy.

  Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz praktycy na co dzień stosujący prawo pracy (Sędziowie Sadu Najwyższego, Sędziowie Sądu Okręgowego i Rejonowego, Pracownicy ZUS) .

  Zdobyte przez lata doświadczenia pozwoliły na przygotowanie programu zajęć, w ramach którego słuchacze uzyskują dostęp do wszystkich najważniejszych informacji z zakresu prawa pracy, przydatnych do wykorzystania w praktyce zawodowej. Prawo pracy prezentowane jest w szerokiej perspektywie uwzględniającej najnowsze orzecznictwo sądowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Propozycja uruchomienia studiów podyplomowych z zakresu Prawa ubezpieczeń  społecznych jest wynikiem konsultacji z otoczeniem społeczno-lokalnym, w tym w szczególności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odział w Olsztynie. Kształcenie na tym kierunku zaspokoi więc potrzeby nie tylko indywidualne, ale i społeczne aspiracje i oczekiwania interesariuszy zewnętrznych.

  Powyższe studia kierowane są do osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami społecznymi lub planujących podjęcie pracy w tym obszarze. Studia mają na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy prawniczej niezbędnej do rozumienia funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w systemie prawa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (1)

absolwent Ocena odpowiedz

Polecam