Plac Matejki 13,

31-157 Kraków

tel.: [+48 12] 299 20 37

fax: [+48 12] 422 65 66

e-mail: rzezba@asp.krakow.pl

https://rzezba.asp.krakow.pl/

Plac Matejki 13,

31-157 Kraków

tel.: [+48 12] 299 20 37

fax: [+48 12] 422 65 66

e-mail: rzezba@asp.krakow.pl

https://rzezba.asp.krakow.pl/

 • RZEŹBA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Rzeźba
  elem kształcenia na kierunku rzeźba jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy artystycznej. Zakres kształcenia obejmuje zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla profesjonalnego i odpowiedzialnego działania twórczego w sferze publicznej. Realizacja programu na kierunku rzeźba zapewnia: pogłębienie i ugruntowanie wiedzy o rzeźbie jako autonomicznej dyscyplinie artystycznej; zapoznanie ze specyfiką i potencjałem wyrazowym języka plastycznego stosowanego w rzeźbie; doskonalenie umiejętności warsztatowo–technicznych niezbędnych w procesie konstruowania obiektu rzeźbiarskiego; uzyskanie wiedzy i sprawności w zakresie stosowania tradycyjnych oraz najnowszych technik i technologii rzeźbiarskich oraz metodologii i organizacji procesu twórczego; rozbudzenie świadomości indywidualnych predyspozycji artystycznych studenta.  Ważnym ogniwem w programie dydaktycznym jest przygotowanie do współpracy w projektowaniu otoczenia w planie architektonicznym i urbanistycznym. Integralną częścią studiów są praktyki, warsztaty i plenery rzeźbiarskie oraz rysunkowo–malarskie. W ich trakcie młodzi artyści mają okazję, by zmierzyć się z problemami realizacyjnymi i zweryfikować koncepcję artystyczną pod względem jej społecznego rezonansu. Istotnym celem kształcenia jest rozwijanie kompetencji intelektualnych studenta, niezbędnych do refleksji teoretycznej i krytycznej analizy zjawisk artystycznych, oraz prezentacji i popularyzacji własnych dokonań twórczych, a także przygotowanie do współpracy z instytucjami promocji i upowszechniania kultury. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Rzeźba, podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu stępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. Egzamin wstępny składa się z dwóch części: przegląd i ocena prac kandydata, egzamin praktyczny.
   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: