Plac Matejki 13,

31-157 Kraków

tel.: [+48 12] 299 20 37

fax: [+48 12] 422 65 66

e-mail: rzezba@asp.krakow.pl

https://rzezba.asp.krakow.pl/

Plac Matejki 13,

31-157 Kraków

tel.: [+48 12] 299 20 37

fax: [+48 12] 422 65 66

e-mail: rzezba@asp.krakow.pl

https://rzezba.asp.krakow.pl/

 • RZEŹBA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Rzeźba

  Celem kształcenia na kierunku rzeźba jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy artystycznej. Zakres kształcenia obejmuje zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla profesjonalnego i odpowiedzialnego działania twórczego w sferze publicznej.

  Realizacja programu na kierunku rzeźba zapewnia: pogłębienie i ugruntowanie wiedzy o rzeźbie jako autonomicznej dyscyplinie artystycznej; zapoznanie ze specyfiką i potencjałem wyrazowym języka plastycznego stosowanego w rzeźbie; doskonalenie umiejętności warsztatowo - technicznych niezbędnych w procesie konstruowania obiektu rzeźbiarskiego; uzyskanie wiedzy i sprawności w zakresie stosowania tradycyjnych oraz najnowszych technik i technologii rzeźbiarskich oraz metodologii i organizacji procesu twórczego; rozbudzenie świadomości indywidualnych predyspozycji artystycznych studenta.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Rzeźba, podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu stępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. Egzamin wstępny składa się z dwóch części: przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna.
   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: