ul. Śniadeckich 2,

75-453 Koszalin 

tel. 94 348 66 00

fax. 94 348 66 52

ul. Śniadeckich 2,

75-453 Koszalin 

tel. 94 348 66 00

fax. 94 348 66 52

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek inżynieria biomedyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne z obszaru nauk technicznych, medycznych i biologicznych, których celem jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki, mikrobiologii i robotyki.

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

  • matematyki, fizyki, fizyki medycznej, biologii, mikrobiologii i chemii,
  • podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i biomechaniki oraz robotyki,
  • informatyki, obejmującą w szczególności eksplorację danych biomedycznych, podstaw telemedycyny, systemów informatycznego wsparcia diagnostyki i terapii,
  • elektronicznej aparatury medycznej, cyfrowego przetwarzania sygnałów, pomiarów wielkości nieelektrycznych, technik obrazowania medycznego,
  • biomateriałów, materiałoznawstwa, implantów i sztucznych narządów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Inżynieria materiałowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Stanowi podstawę każdej gałęzi nowoczesnego przemysłu. Łączy w sobie kilka dyscyplin naukowych, m.in.: fizykę, chemię, mechanikę i informatykę. Jest nauką o materiałach inżynierskich (metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych), zasadach doboru materiałów do różnych zastosowań,technologiach wytwarzania nowych materiałów, metodach ich kształtowaniaoraz badania struktury i właściwości. 

  Program studiów jest urozmaicony. Charakteryzuje się dużą liczbą zajęć praktycznych oraz obejmuje międzynarodową współpracę z renomowanymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, co umożliwia wszechstronny rozwój i gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, jezyk obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Jest to nauka łącząca pięć dziedzin wiedzy: mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. Połączenie tych dyscyplin naukowych nie jest przypadkowe, ponieważ umożliwia optymalizację procesu projektowania i wytwarzania we współczesnym przemyśle. Takie podejście do projektowania i wytwarzania narzuciło konieczność kształcenia specjalistów z zakresu mechatroniki. Świat nauki uważa mechatronikę za jedną z najszybciej rozwijających się współczesnych dziedzin techniki.

  Kierunek kształcenia Mechatronika ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty podstawowe (matematykę, fizykę), przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalistyczne. Treści nauczania przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki i robotyki, sterowania oraz nauki o materiałach.

   PROGRAM STUDIÓW

  Zdobyta podczas studiów specjalistyczna i szeroka wiedza z zakresu mechaniki, informatyki i elektroniki pozwoli absolwentowi kierunku Mechatronika swobodnie konkurować na rynku pracy z absolwentami innych kierunków technicznych.Absolwent Mechatroniki będzie przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji inteligentnych maszyn i urządzeń, takich jak: roboty przemysłowe, pojazdy samochodowe, urządzenia rehabilitacyjne, aparatura monitorowania i sterowania w przemyśle i gospodarce, specjalistyczny sprzęt medyczny i wiele innych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Pedagogika jest jedną z wielu nauk społecznych, których istotę stanowią procesy wychowania i kształcenia. Mówi się o niej jako „sztuce wychowania” obejmującej swym zakresem rozwój i aktywność człowieka w całym procesie ontogenezy. Łączy w sobie kilka dyscyplin naukowych, m.in.: psychologię, socjologię, filozofię czy medycynę. Jej szczególne znaczenie odnosi się do praktyki wychowawczej w związku z przyspieszonym rozwojem nauki, techniki i kultury. Dla wielu wciąż stanowi ona interesujący kierunek studiów. Program studiów ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności wypełniania funkcji zawodowych i społecznych. Obejmuje współpracę z instytucjami społecznymi oraz placówkami oświatowymi dzięki którym możliwy jest wielostronny rozwój oraz zdobycie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zadań w przyszłej pracy zawodowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, WOS, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Lolo Ocena

Poziom żenujący, Wydział został zlikwidowany, kadra kiepska. Szkoła średnia sprawiała mi więcej trudności.