• HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOSMETOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do wszystkich osób, które pragną podwyższać kwalifikacje zawodowe oraz zdobywać nowe umiejętności, a także pogłębiać wiedzę z zakresu kosmetologii medycznej oraz kosmetologii estetycznej.

  Po zakończeniu studiów słuchacz będzie potrafił właściwie dobrać, zaplanować i przeprowadzić najczęściej wykonywane zabiegi w gabinetach kosmetycznych z uwzględnieniem zabiegów kosmetologii estetycznej. Ponadto absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu kosmetologii medycznej oraz medycyny estetycznej.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • OPIEKA SENIORALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest: doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. W ramach studiów słuchacze zdobędą niezbędną wiedzę przydatną w pracy z seniorem zarówno w trakcie sprawowania podstawowej opieki, jak i planowania aktywizacji potencjału. Słuchacze uzyskają wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych okresu późnej dorosłości, prawnych aspektów opieki nad osobami starszymi, podstaw żywienia w tym okresie, podstawowych zasad opieki i aktywizacji osób chorych i niepełnosprawnych.

  W trakcie studiów zostanie przekazana również wiedza dotycząca prowadzenia zajęć aktywizujących twórcze myślenie oraz rozwój poznawczy seniorów. Słuchacze nabędą podstawowe umiejętności niezbędne w trakcie pracy z seniorem – zarówno w kontekście opieki, jak i aktywizacji potencjału seniorów.

  Do umiejętności tych należą między innymi: planowanie żywienia w okresie późnej dorosłości, wykonywanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywizowanie potencjału poznawczego (wraz z umiejętnością diagnozowania zasobów pamięciowych), planowanie zajęć z arteterapii, planowanie aktywności fizycznej w tym z wykorzystaniem tańca czy kinezygerontoprofilaktyki.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów został tak skonstruowany, aby zapewnić słuchaczom pogłębienie wiedzy na temat:

  Mechanizmów funkcjonowania organizmu i wchodzących w jego skład układów narządów u zdrowego człowieka oraz wzajemnych powiązaniach funkcjonalnych między narządami.

  Zakresu żywienia człowieka, dietetyki i wartości odżywczej żywności oraz jej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego.

  Prawidłowego planowania i bilansowania diet kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz pacjentów z różnymi zaburzeniami stanu zdrowia; przyczyn występowania nieprawidłowości żywieniowych i ich konsekwencji zdrowotnych.

  Zmian zachodzących w żywności w czasie jej przetwarzania i przechowywania oraz wpływ technologii przetwarzania na wartość odżywczą i trwałość żywności, a także zasad i metod oceny bezpieczeństwa substancji dodawanych celowo do żywności.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

ftftft Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

gdzie jest radiologia?

MP W odpowiedzi do: ftftft odpowiedz

Jako druga jest wymieniona... elektroradiologia, czyli to o co Ci chodzi