• TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Turystyka i rekreacja
  Absolwenci uzyskują wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Są przygotowani do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, posiadają umiejętność komunikowania się co najmniej w dwóch językach obcych. Abolwenci po drugim stopniu studiów są przygotowani do samodzielnego zarządzania i kierowania jednostkami gospodarczymi i zespołami ludzkimi w turystyce i rekreacji. Posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden dowolnie wybrany przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest średnia ocen uzyskana na studiach pierwszego stopnia (lub studiach jednolitych magisterskich).
   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA PRZYGODOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Turystyka Przygodowa jest pierwszym tego typu kierunkiem w Polsce. Na tym kierunku przygotowujemy do:

  • opracowania kompleksowej oferty turystycznej dla aktywnych form turystyki,
  • prowadzenia imprez turystyki przygodowej w wybranych dyscyplinach,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie turystyki przygodowej,
  • pracy w przedsiębiorstwach turystycznych,
  • dalszego, samodzielnego pogłębiania wiedzy w zakresie turystyki,
  • kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

  W trakcie studiów oferujemy wiele praktycznych zajęć w terenie, możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych – instruktora rekreacji ruchowej z zakresu: jazdy konnej, narciarstwa zjazdowego, pilates, snowboardingu, wspinaczki skałkowej; instruktora turystyki kwalifikowanej z zakresu: turystyki górskiej, narciarskiej, rowerowej oraz kajakowej; pilota wycieczek, operatora sztucznej ściany wspinaczkowej,  specjalisty od fotografii podróżniczej i organizatora turystyki przygodowej dla osób starszych.

Opinie (2)

GG Ocena

Fajne

bożenka Ocena

ani na nie ani na tak, tyle w temacie


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: