• STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

    Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe skierowane są do osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą w instytucjach dyplomatycznych, organizacjach międzynarodowych oraz krajowych. Zdobyta wiedza w trakcie nauki pozwala także na podjęcie pracy w szeroko rozumianym świecie biznesu. Studenci kierunku Stosunki międzynarodowe otrzymują kompleksowe wykształcenie pozwalające im na prawidłową interpretację zjawisk zachodzących na płaszczyźnie społecznej, kulturowej oraz politycznej. 

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: