Dlaczego warto iść na studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu?

Komentarze (0)

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu?

Komentarze (0)
Dlaczego warto iść na studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu?

Budownictwem w Poznaniu warto zainteresować się z kilku względów. Po pierwsze, jest to kierunek praktyczny, kładący nacisk na pozyskanie wielu umiejętności. Po drugie, trudno wyobrazić sobie, aby zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie budownictwa spadło, bądź zniknęło w ogóle. Budownictwo to kierunek perspektywiczny, a wiedza z niego płynąca zawsze będzie na wagę złota.

Jeśli już zdecydujemy się studiować ten właśnie kierunek, to pozostanie nam podjęcie decyzji dotyczącej miejsca kształcenia. Tym miejscem może być stolica Wielkopolski. Poznań, jako jeden z największych ośrodków akademickich w naszym kraju ma bardzo wiele do zaoferowania ludziom, którzy planują zdobyć wysokiej jakości wykształcenie.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Wykształcenie zdobywane na studiach technicznych na kierunku Budownictwo możemy porównać do budowli, ponieważ złożone jest z bardzo wielu elementów. Tymi elementami są zarówno przedmioty zawarte w programach kształcenia, jak również specjalności, których w Poznaniu nie brakuje.

Mówiąc o programach kształcenia warto podkreślić, iż są one bogate. Kształcenie ma bowiem na celu pozyskanie szerokiej i dogłębnej wiedzy z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, budownictwa komunalnego, budownictwa przemysłowego i budownictwa komunikacyjnego. Wiedza dotyczyć ma również projektowania obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, wytwarzania i stosowania materiałów budowlanych.

Podczas zajęć studenci Budownictwa zaznajamiają się z zagadnieniami między innymi:

  • geodezji,
  • wytrzymałości materiałów,
  • mechaniki budowli,
  • fundamentowania,
  • mechaniki gruntów.

 

Na tym nie koniec. Poznają zagadnienia związane z instalacjami budowlanymi, technologią robót budowlanych, ekonomiką budownictwa, czy kierowaniem procesem inwestycyjnym.

A co ze specjalnościami? Studiując w Poznaniu mamy pewność, że wybór ich jest całkiem spory. Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe, Technologia i organizacja budownictwa, Konstrukcje budowlane. Można również odnaleźć specjalności realizowane w języku angielskim.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Jak już wspomnieliśmy, wykształcenie z dziedziny Budownictwa możemy porównać do budowli, złożonej z różnorodnych elementów. Do tych elementów należą również umiejętności zdobywane przez studentów w toku studiów. Jakie są to umiejętności?

Studenci nabywają umiejętności między innymi w zakresie:

  • przygotowywania rysunków architektoniczno- budowlanych oraz rysunków konstrukcyjnych,
  • korzystania z geodezyjnych materiałów i dokumentacji,
  • kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych.

A to dopiero początek.

Oprócz powyższych, studenci Budownictwa rozwijają umiejętności w zakresie: stosowania przepisów technicznych i kryteriów doboru elementów konstrukcyjnych i izolacji w budynkach wznoszonych w technologii tradycyjnej, identyfikowania podłoża i jego oceny z punktu widzenia posadowienia budowli, modelowania teoretycznego i wymiarowania konstrukcji fundamentowej.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Cały obszar wiedzy, jak również wszystkie zdobywane umiejętności mają stanowić przygotowanie do pełnienia konkretnych obowiązków zawodowych. Po zakończeniu nauki absolwenci Budownictwa przygotowani są do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i obiektów komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, czy nadzoru wykonawstwa budowlanego.

Oznacza to, że absolwenci Budownictwa mogą pracować między innymi w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach elementów budowlanych, czy też jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

Sprawdź

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

WSZYSTKO O KIERUNKU BUDOWNICTWO - POZNAŃ

Komentarze (0)