Budownictwo - Poznań

Budownictwo - Poznań

Budownictwo - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

budownictwo

Odkryj budownictwo w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Budownictwo studia Poznań | woj. wielkopolskie

W obecnych czasach zdobycie dobrze płatnej pracy jest niemal równoznaczne z rozpoczęciem zgłębiania jakiegoś odłamu nauk ścisłych, nie umniejszając wagi humanistycznych oraz społecznych. Ogromne zainteresowanie przyszłych studentów oraz zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy skłoniło uczelnię w Poznaniu do rozszerzenia oferowanych kierunków o studia inżynierskie na kierunku Budownictwo.

Budownictwo to kierunek studiów, którego popularność nigdy nie spadnie, choćby z jednego powodu, jakim jest społeczna przydatność zawodów, które wykonują absolwenci tego kierunku. Ale żeby zaczęli je wykonywać, najpierw muszą uzyskać zaawansowaną wiedzę z obszaru projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. 

 

Czego się nauczysz na studiach

Studia na kierunku Budownictwo należą dzisiaj do jednych z najchętniej wybieranych nauk ścisłych, których ukończenie gwarantuje możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy w ciągle rozwijającej się gospodarce i przemyśle budowniczym.

Kierunek Budownictwo w Poznaniu to technologie i zasady organizacji budownictwa, techniki komputerowe w praktyce inżynierskiej, reguły kierowania zespołami i firmą budowlaną. Każdy student otrzymuje wiele możliwości rozwoju, w postaci specjalności; od Konstrukcji budowlanych, po Drogi kolejowe.

 

Dla kogo te studia

Budownictwo należy do grona interdyscyplinarnych kierunków studiów, czyli takich, w których toku kształcenia każdy ze studentów będzie musiał przyswoić pewną dawkę wiedzy i umiejętności z pogranicza różnych nauk, w tym przypadku ścisłych.

Dlatego ważne jest, aby decydować się na wybór ścieżki swojej edukacji świadomie – nie każdy posiada wrodzone predyspozycje do studiowania Budownictwa w Poznaniu, a bez nich cała nauka, jak i przyszłe życie zawodowe, mogą okazać się fiaskiem.

Wobec tego jakimi cechami powinien wyróżniać się najlepszy kandydat na studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu? Spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania, wówczas będziesz wiedział, czy to kierunek dla ciebie.

Twoimi ulubionymi przedmiotami w szkole od zawsze były matematyka i fizyka? Fascynuje cię świat różnorakich budowli, powstałych na przestrzeni wieków? Chciałbyś zgłębić istotę materiałów wykorzystywanych w budownictwie od chemicznej strony? A przede wszystkim – marzysz o zdobyciu przyszłościowego i dobrze płatnego zawodu?

Twierdząca odpowiedź przynajmniej na jedno z powyższych pytań może być świetnym pretekstem do rozpoczęcia studiów na kierunku Budownictwo w Poznaniu. Nie wahaj się dłużej i zasiądź do nauki wymaganych w procesie rekrutacyjnym przedmiotów!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo w Poznaniu? 

     Jak wygląda rekrutacja na Budownictwo w Poznaniu? Proces kwalifikacyjny bazuje na konkursie świadectw, w którym najważniejsze role odgrywają: matematyka, fizyka oraz informatyka. Warto szczegółowo upewnić się w kryteriach rekrutacyjnych, gdyż mogą one różnić się w zależności od uczelni. Wymagania na Budownictwo w Poznaniu nie należą do najmniejszych, ale jest to podyktowane także bogatym programem nauczania, z którym należy zmierzyć się w toku nauki.
      

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

     Harmonogram rekrutacji +

     Nie od dziś wiadomo, że dokładne zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji powinno być jedną z najważniejszych rzeczy, jakiej dokonują kandydaci na studia. Przestrzeganie najważniejszych dat jest bowiem bardzo istotną częścią formalnej rekrutacji. Przyszli studenci najpierw rejestrują się na internetowych platformach rekrutacyjnych, które zostały przygotowane przez uczelnie w Poznaniu. Mogą tego dokonywać jeszcze przed ogłoszeniem wyników maturalnych, czyli nawet w kwietniu oraz w maju.

     Studia na kierunku budownictwo od wielu lat cieszą się niegasnącym zainteresowaniem – przyszli studenci mają bowiem świadomość, że rozciągają się przed nimi perspektywy bardzo atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości. O tym, kto dostał się na ten prestiżowy kierunek, absolwenci szkół średnich dowiedzą się mniej więcej w połowie lipca, czyli tuż po ogłoszeniu wyników egzaminów maturalnych.

     Nie załamuj się, jeżeli na wymarzone studia w Poznaniu na kierunku budownictwo nie dostałeś się w pierwszym terminie. Część z poznańskich ośrodków akademickich organizuje także jeszcze dodatkowe etapy rekrutacji, w których szansę na zakwalifikowanie się na studia będą mieć te osoby, które z różnych przyczyn nie miały takiej możliwości w pierwszym terminie. Te dodatkowe etapy otwierane są nie tylko w sierpniu, lecz także we wrześniu.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     Nie bagatelizuj terminowego dostarczenia dokumentów do dziekanatu,  ponieważ jeżeli ten krok zostanie przez ciebie zaniedbany, to zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Powinien wziąć to pod uwagę każdy z kandydatów na studia wyższe. Odpowiednie dokumenty trzeba dostarczyć na ogół już po ogłoszeniu list osób przyjętych na studia. Zorientuj się odpowiednio wcześnie, jakie dokumenty dostarczyć w pierwszej kolejności. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Trzon tych dokumentów jest jednak na ogół bardzo podobny i muszą się pośród nich znaleźć obowiązkowo:

     • • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
     • • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
     • • aktualna fotografia;
     • • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
     • • różnego rodzaju podpisane umowy.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku budownictwo, będziesz musiał uiścić odpowiednie opłaty rekrutacyjne. Informacje na ich temat znajdziesz zawsze na stronach internetowych. Mogę one obejmować jeden lub pulę kierunków i w zależności od uczelni wahają się od 85 do nawet 150 zł. Opłaty rekrutacyjne uiścisz za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, że liczy się czas księgowania przelewu. Część prywatnych uczelni wymaga także dokonania opłat za tzw. wpisowe. Potwierdzenie wykonania przez ciebie odpowiednich płatności będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu uczelni.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Osoby, które planują rozpoczęcie studiów na kierunku budownictwo, muszą zadbać o swoje doskonałe przygotowanie z przedmiotów ścisłych. To one mają bowiem największe znaczenie w procedurze rekrutacyjnej. W kręgu twoich zainteresowań muszą się zatem znaleźć przedmioty takie jak: matematyka oraz fizyka. Oprócz tego dobrze byłoby, gdybyś zadbał o to, by twoje kompetencje językowe były na jak najwyższym poziomie. W przygotowaniach maturalnych uwzględnij zatem intensywną naukę wybranego języka obcego nowożytnego.

     Przelicznik punktów kwlaifikacyjnych +

     Uczelnie w Poznaniu przygotowują swoje indywidualne przeliczniki punktów kwalifikacyjnych. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. Pamiętaj jedynie, że w przeliczniku punktów kwalifikacyjnych uwzględniany jest poziom zdawanych przedmiotów (podstawowy lub rozszerzony) oraz to, czy zdawany przez maturzystów przedmiot wpisuje się w wymogi rekrutacyjne obowiązujące na danym kierunku.

     Olimpiady oraz konkursy +

     Chciałbyś rozpocząć swoją przygodę ze studiami na kierunku budownictwo i wiesz, że twoje umiejętności oraz wiedza znacznie wykraczają poza poziom obowiązujący na szczeblu szkoły średniej? Jeżeli tak, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja dla najbardziej ambitnych, warto umieścić ją w kręgu swoich zainteresowań. Laureaci oraz finaliści olimpiad na stopniu centralnym znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Pamiętaj jedynie, że to nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z podstawowych egzaminów maturalnych. Jeżeli chcesz studiować budownictwo, pomyśl o olimpiadach takich jak:

     • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych;
     • Olimpiada Wiedzy Technicznej i Wynalazczości;
     • Olimpiada Fizyczna;
     • Olimpiada Matematyczna itd.

     Jak wyglądają studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu

     Kierunki studiów w Poznaniu są ogromnie zróżnicowane, gdyż stawiają na wykształcenie absolwentów o specyficznych kompetencjach, zdolnych do podjęcia pracy w różnorakich odłamach gałęzi współczesnej gospodarki. Ciebie jednak najbardziej interesuje, jak wyglądają studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu?

     Skoro dotrwałeś do tego akapitu, to wiesz już pewnie, że Budownictwo należy do dosyć szerokiego kanonu studiów inżynierskich, których ukończenie gwarantuje uzyskanie szerokich kompetencji, umożliwiających podjęcie pracy w dobrze opłacalnym zawodzie.

     Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak:

     • wytrzymałość materiałów,
     • praktyka geodezyjna,
     • technologia robót budowlanych,
     • metody obliczeniowe,
     • organizacja produkcji budowlanej,
     • komputerowe wspomaganie projektowania,
     • geometria wykreślna,
     • mechanika gruntów,
     • ekonomika budownictwa.

      

     Filarem Budownictwa są owoce pracy najwybitniejszych matematyków, fizyków oraz chemików, dlatego przygoda z tym kierunkiem rozpocznie się od powtórzenia, a w niedalekiej przyszłości rozszerzenia posiadanych umiejętności z tych dziedzin nauki.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     BUDOWNICTWO POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

     BUDOWNICTWO POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

      

     budownictwo studia Poznań

      

     Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu

     Studia w Poznaniu na kierunku Budownictwo można podzielić na dwa komplementarne etapy, których ukończenie zapewni absolwentowi możliwość dysponowania szerokimi kompetencjami w zakresie Budownictwa.

     Studia pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo w Poznaniu będą trwały siedem semestrów, a więc trzy i pół roku, a ich ukończenie zostanie zwieńczone uzyskaniem przez każdego absolwenta tytułu inżyniera i tym samym uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie.

     Na ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Budownictwo każdy ze studentów będzie musiał poświęcić półtora roku czasu, aby w dostatecznym stopniu rozszerzyć znany z poprzedniego etapu edukacji materiał.

     Podczas nauki na Budownictwie w Poznaniu nauczysz się między innymi podstaw materiałoznawstwa, wznoszenia konstrukcji metalowych, chemicznej analizy stopów metali, czy tworzenia skomplikowanych projektów budowlanych, zrozumiałych dla innych pracowników branży.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     BUDOWNICTWO POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

     BUDOWNICTWO POZNAŃ STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Budownictwo w Poznaniu

     Zanim podejmiesz studia inżynierskie w Poznaniu na kierunku Budownictwo, warto, abyś zapoznał się z programem kształcenia oferowanym przez tamtejszą uczelnię, bowiem może on ulegać pewnym modyfikacjom w czasie.

     Inżynierskie Kierunki studiów w Poznaniu, do których należy również Budownictwo, opierają swoje założenia na podwalinach nauk ścisłych, a szczególnie matematyki oraz fizyki. W związku z tymi nikogo chyba nie dziwi fakt, że aby mieć realne szanse na dostanie się na te studia, należy udowodnić nienaganną znajomość tych przedmiotów podczas rozszerzonego egzaminu maturalnego.

     Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo w Poznaniu wezmą udział w konkursie dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji, dlatego powinno być dla nich szczególnie ważne, aby otrzymane oceny były jak najwyższe.

      

     Proces rekrutacji i przedmioty

     Do procesu rekrutacji warto podejść na poważnie, gdyż obecnie Budownictwo jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów, co implikuje zaostrzenie postępowania aplikacyjnego, w toku którego na studia dostaną się wyłącznie najlepsi.

     Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad z matematyki, fizyki lub chemii odgórnie otrzymają stuprocentowy wynik z matury bez konieczności podchodzenia do egzaminu, co w znacznym stopniu zwiększy ich szanse na rozpoczęcie studiów na kierunku Budownictwo już w październiku.

     Studia w Poznaniu na kierunku Budownictwo zakładają wykształcenie kompetentnych specjalistów, dlatego jeśli uznasz, że wyniki otrzymane podczas egzaminu dojrzałości lub oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia są zadowalające, będziesz mógł wykonać pierwszy krok w stronę rekrutacji na ten kierunek.

     Kiedy po wzięciu udziału w elektronicznej rejestracji kandydatów okaże się, że twoje nazwisko znalazło się na liście przyjętych, będziesz mógł przystąpić do gromadzenia potrzebnych dokumentów, które dostarczysz w odpowiednim czasie.

     Będziesz potrzebował świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego oraz fotografii o wymiarach 35X45mm do legitymacji. Należy pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie, dlatego warto, abyś tuż przed rekrutacją zapoznał się ze stroną internetową uczelni.

     zasady rekrutacji na studia

      

     budownictwo studia Poznań

      

     Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Poznaniu?

     Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Budownictwo w Poznaniu? Wątpliwości w tej kwestii może nasuwać się wiele, natomiast jedno jest pewne – praca, której uzyskanie jest gwarantowane po ukończeniu Budownictwa w Poznaniu, będzie pragmatyczna, przyszłościowa, dobrze płatna i adekwatna do niemalejącego zapotrzebowania współczesnego rynku pracy.

     Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w biurze konstrukcyjno-projektowym, gdzie wykorzystają nabyte w trakcie studiów umiejętności manualne, obejmujące swoim zakresem wykonywanie profesjonalnych projektów, czytelnych dla podwykonawców i innych pracowników z branży budowlanej.

     Zatrudnienie w przedsiębiorstwie wykonawczym i nadzorze budowlanym da ci gwarancję, jako absolwentowi studiów na kierunku Budownictwo w Poznaniu, że połączysz przyjemną pracę na świeżym powietrzu z doskonaleniem wyuczonych umiejętności. Jednak taka praca wiąże się również z pewnymi niedogodnościami – należy pamiętać o niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

     Praca w wytwórni elementów budowlanych da każdemu z absolwentów możliwość wykazania się szeroką wiedzą chemiczną oraz teoretyczną z zakresu wytrzymałości i użyteczności poszczególnych materiałów, używanych powszechnie w branży budowlanej.

     Dla chętnych do rozpoczęcia dobrze prosperującej pracy naukowej, otworzy się furtka do podjęcia kariery w ośrodkach badawczo-rozwojowych, gdzie za pomocą skomplikowanych analiz chemicznych i fizycznych oraz praktycznych doświadczeń, będą testować nowoczesne rozwiązania w budownictwie.

     Ponadto po ukończenia studiów na kierunku Budownictwo w Poznaniu znajdziesz zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą, a także będziesz mógł otworzyć własną działalność gospodarczą, dzięki której być może wybijesz się na sam szczyt społecznego prestiżu.

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu?

     Okres kwalifikacyjny na studia bywa niełatwy i skomplikowany. Po wyborze kierunku kształcenia, należy zastanowić się w którym mieście chcemy podjąć studia? Wśród wielu pytań, jakie zadają kandydaci na studia, powinno pojawić się następujące: Jakie ma kierunek Budownictwo w Poznaniu opinie?

     Robert, student drugiego stopnia Budownictwa mówi:

     „Budownictwo to przyszłościowy kierunek, którego ukończenie gwarantuje ciekawą pracę. Od dziecka marzyłem o tym, by wznosić wieżowce… studiując w Poznaniu wiem, że to marzenie może się kiedyś spełnić.”

     KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W POZNANIU

     23 Uczelnie w Poznaniu

     Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

     Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

      

     Komentarze (0)