Budownictwo - Poznań

Budownictwo - Poznań

Budownictwo - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

budownictwo

Odkryj budownictwo w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Budownictwo studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku budownictwo w Poznaniu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Poznańskiej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Poznańska oferuje 270 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PUT. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4800 zł.

 

Studenci budownictwa w Poznaniu nauczą się projektowania budynków mieszkalnych, usługowych i użytkowych. Ponadto poznają zasady wykonywania rysunku technicznego oraz zastosowania narzędzi i programów informatycznych, wspomagających proces projektowania. Dowiedzą się także, w jaki sposób zarządzać przedsięwzięciem inwestycyjnym oraz zespołem pracowników.

 

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, firmach budowlanych i wykończeniowych, firmach deweloperskich, jednostkach administracji publicznej, biurach konstrukcyjno-projektowych, czy w ośrodkach badawczo-naukowych.

 

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek budownictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo w Poznaniu? 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Jak wygląda rekrutacja na Budownictwo w Poznaniu? Proces kwalifikacyjny bazuje na konkursie świadectw, w którym najważniejsze role odgrywają: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. Warto szczegółowo upewnić się w kryteriach rekrutacyjnych, gdyż mogą one różnić się w zależności od uczelni. Wymagania na Budownictwo w Poznaniu nie należą do najmniejszych, ale jest to podyktowane także bogatym programem nauczania, z którym należy zmierzyć się w toku nauki.
 
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Poznaniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

BUDOWNICTWO POZNAŃ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

BUDOWNICTWO POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu

Budownictwo to kierunek techniczny, którego znaczenie na rynku pracy nie maleje. Świat nieustannie się buduje, dlatego potrzebuje specjalistów, którzy zaprojektują mu budynki, wykonają je, a także będą kierować procesami budowlanymi. Kandydaci powinni interesować się nie tylko naukami ścisłymi, ale także osiągnięciami w zakresie najnowszych technologii.

W trakcie realizowanego kształcenia nabędziesz potrzebne umiejętności sprowadzające się do projektowania budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych przy wykorzystaniu najnowszych technologii i materiałów. Zdobędziesz odpowiednie kompetencje sprowadzające się do wykonawstwa budowlanego, zarządzania, nadzorowania i koordynacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Zapoznasz się z procedurą projektową i wykonawczą obowiązującą nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Absolwenci zatrudniani są w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej, która jest związana z budownictwem i architekturą.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studia w Poznaniu w zakresie budownictwa pozwolą Ci uporządkować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii. Te dziedziny nauki są niezbędne do opisu i analizy zjawisk z obszaru budownictwa. Studenci mają okazję zgłębiać zagadnienia związane z geodezją, grafiką inżynierską, a także narzędziami i metodami komputerowego wspomagania stosowane w przygotowaniu dokumentacji technicznej.

Zdobędziesz wiedzę odnoszącą się do mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, teoretycznych modeli materiałów oraz zasad ogólnego kształtowania konstrukcji. Poznasz także prawo budowlane, normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych.

Studenci zapoznają się z zasadami konstruowania i wymiarowania elementów i połączeń metalowych, betonowych, zespolonych, drewnianych i murowych obiektów budowlanych. Student zapoznaje się z najchętniej stosowanymi materiałami budowlanymi, poznaje ich właściwości, podstawowe elementy ich projektowania, technologii wytwarzania i badania.

 

Umiejętności

Realizowane zajęcia na kierunku budownictwo pozwalają wykształcić potrzebne do pracy umiejętności i zyskać niezbędne kompetencje. Absolwent potrafi dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych, ocenia i dokonuje zestawień obciążeń, które działają na obiekty budowlane, a także wykonuje analizę statystyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych.

Studenci uczą się, w jaki sposób wybrać narzędzia analityczne lub numeryczne do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych. Potrafią zaprojektować wybrane elementy i proste konstrukcje budowlane: metalowe, betonowe, zespolone, drewniane i murowe.

Wykonują proste eksperymenty laboratoryjne, które prowadzą do oceny jakości stosowanych materiałów budowlanych. Potrafią odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne, a także sporządzają dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci budownictwa mają świadomość nieustannego dokształcania się, co jednocześnie związane jest z podnoszeniem kompetencji zawodowych. Rozumieją pozatechniczne aspekty i skutki działalności związanej z budownictwem i branżami mu pokrewnymi. Rozpatrują także jego wpływ na środowisko.

Absolwent potrafi zachowywać się profesjonalnie, przestrzega zasad etyki zawodowej oraz wyraża poszanowanie dla różnorodności poglądów i kultur. Odpowiada za pracę własną oraz działania zespołowe. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Ma świadomość roli społecznej, którą pełni, a dzięki temu przekazuje informacje i opinie związane z osiągnięciami odnoszącymi się do budownictwa.

 

3. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku budownictwo realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni program kształcenia może różnić się w zakresie proponowanych przedmiotów oraz specjalizacji. Studenci uczęszczają na najważniejsze przedmioty, które umożliwią zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia oraz rozwinięcie potrzebnych do pracy umiejętności odnoszących się do projektowania, kierowania wykonawstwem i utrzymywania podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego.

Studenci uczęszczają na przedmioty związane z materiałami budowlanymi, zasadami produkcji przemysłowej i technologii wykonywania wyrobów i elementów budowlanych. Studenci mają szansę rozwinąć predyspozycje manualne, graficzne, a także kompetencje kierownicze.

 

W programie studiów na kierunku Budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na kierunek budownictwo nie mogą mieć problemów z nauką matematyki, fizyki, informatyki. Studia tego typu są idealne dla osób, które mają predyspozycje manualne oraz posiadają podstawowe umiejętności w zakresie tworzenia rysunku technicznego.

Osoby zainteresowane budownictwem powinny odznaczać się wyobraźnią przestrzenną, a także kreatywnością, która pomoże im stworzyć nowe projekty. Powinieneś/powinnaś również wykazywać zainteresowanie najnowszą technologią zwłaszcza przydatną w nowym budownictwie.

Jeśli w przyszłości chcesz zajmować się konstrukcyjną, technologiczną, organizacyjną, mostową, drogową, kolejową, tego typu kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu

Studia na kierunku Budownictw w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku lub 4,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Poznaniu na kierunku Budownictwo można podzielić na dwa komplementarne etapy, których ukończenie zapewni absolwentowi możliwość dysponowania szerokimi kompetencjami w zakresie Budownictwa.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo w Poznaniu będą trwały siedem semestrów lub dziewięć semestórw, a więc trzy i pół roku lub cztery i pół roku, a ich ukończenie zostanie zwieńczone uzyskaniem przez każdego absolwenta dyplomu inżyniera.

Na ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Budownictwo każdy ze studentów będzie musiał poświęcić półtora roku lub dwa lata, aby w dostatecznym stopniu rozszerzyć znany z poprzedniego etapu edukacji materiał.

Podczas nauki na Budownictwie w Poznaniu nauczysz się między innymi podstaw materiałoznawstwa, wznoszenia konstrukcji metalowych, chemicznej analizy stopów metali, czy tworzenia skomplikowanych projektów budowlanych, zrozumiałych dla innych pracowników branży.

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Poznaniu?

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Poznaniu?

Absolwenci budownictwa mogą poszczycić się umiejętnościami sprowadzającymi się do projektowania, kierowania wykonawstwem oraz utrzymaniem podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego.

Są zatrudniani w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

Absolwenci wykonują pracę w zakresie projektowania konstrukcji statycznych i mechanicznych budowli, wykonywania obiektów budowlanych, mieszkaniowych, przemysłowych, jak również są przygotowani do kierowania produkcją i stosowania nowoczesnych technologii i technik komputerowych w wykonawstwie i projektowaniu obiektów budowlanych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Budownictwo:

 • biura projektowe
 • firmy wykonawcze
 • instytuty naukowo-badawcze
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem
 • budowy różnego typu obiektów lądowych kubaturowych, drogowych, inżynieryjnych
 • urzędy związane z administracją nieruchomościami oraz z nadzorem nad procesem budowlanym
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • instytuty zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa

 

Absolwenci budownictwa obejmują różnego typu stanowiska pracy w zależności od zdobytych kwalifikacji, dzięki ukończonym specjalnościom i dodatkowym kursom.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Budownictwo:

 • Inżynier budowlany
 • Projektant konstrukcji budowlanych
 • Kierownik budowy
 • Kierownik projektu
 • Kierownik robót mostowych
 • Kierownik robót drogowych

 

Ile zarabiają absolwenci budownictwa? 

Na absolwentów kierunku studiów Budownictwo czeka wiele zawodów powiązanych z ukończonymi studiami. Jednak najczęściej wybieranymi są m.in. inżynier budowlany, monter konstrukcji budowlanych, kierownik budowy oraz kierownik robót drogowych. Jakie są ich obowiązki i ile zarabiają miesięcznie?

 

Inżynier budowlany

Inżynier budowlany może znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych lub przedsiębiorstwach. Odpowiada on za przygotowanie budowy oraz potrzebnych materiałów i surowców. Podczas prac budowlanych nadzoruje pracowników i kierownika budowy, a także ich pracę. Sprawdza czy budowa przebiega zgodnie z planem i czy wszystkie formalności zostały dopełnione. Mediana miesięcznych zarobków inżyniera budowy to około 5360 zł brutto miesięcznie.

 

Projektant konstrukcji budowlanych

Firmy budowlane najczęściej zatrudniają projektanta konstrukcji budowlanych do przygotowania odpowiednich jakościowo materiałów, które będą niezbędne do zbudowania prawidłowej konstrukcji, zgodnej z planem. Ocenia on również przebieg prac i bezpieczeństwo powstałej metalowej konstrukcji. Mediana to 4000 zł brutto miesięcznie.

 

Kierownik budowy

Pracuje on zwykle na miejscu budowy i zarządza pracami, które muszą być wykonane zgodne z prawem budowlanym. Układa on także harmonogram prac i grafiki. Do jego obowiązków należy również kontrola jakości wykonywanych prac i postępów budowy, a także nadzór nad pracownikami. Na kierowniku budowy spoczywa również odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie, a więc musi on zapewnić warunki zgodne z zasadami BHP. Mediana zarobków wynosi 8320 zł brutto.

 

Kierownik robót drogowych

Podobnie jak kierownik budowy, kierownik robót drogowych odpowiada za nadzorowanie swoich pracowników, a także postępów budowy dróg czy modernizacji infrastruktury. Odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa na budowie, grafiki i harmonogram prac. Zajmuje się również niezbędną dokumentacją, która zawiera m.in. różne pozwolenia. Mediana zarobków to 7990 zł brutto.

*Źródło wynagrodzenia.pl (lipiec 2021)

 

*Wpływ na zarobki ma wiele czynników. Stawki mogą różnić się, w zależności od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – wynagrodzenie bardzo często różni się w zależności od województwa czy miasta.

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Poznaniu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe) 

Politechnika Poznańska

Kierunek Budownictwo na Politechnice Poznańskiej realizowany jest na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są 3,5 letnie studia I stopnia kończące się tytułem inżyniera, a następnie 1,5 roczne studia II stopnia zakończone tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc: 270 osób)
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4800 zł, limit miejsc: 150 osób)

 

Studia na kierunku Budownictwo są przeznaczone dla osób, które wykazują zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych, są zainteresowane osiągnięciami techniki w zakresie budownictwa, a także mają umiejętności manualne.

Studiując Budownictwo na Politechnice Poznańskiej, zgłębisz wiedzę z zakresu geodezji, grafiki inżynierskiej, poznasz narzędzia i metody komputerowego wspomagania, które są stosowane np. w przygotowywaniu dokumentacji technicznej. Zdobędziesz wiedzę z mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, teoretycznych modeli materiałów i zasad ogólnego kształtowania konstrukcji, która pomoże ci w przyszłej pracy. Zapoznasz się także z procedurami projektowymi i wykonawczymi, które obowiązują nie tylko w Polsce, ale i w Europie, dzięki czemu będziesz wiedział m.in. jak nadzorować prace.

Na studentów kierunku Budownictwo czekają takie przedmioty jak: matematyka, budownictwo podziemne, budownictwo ogólne, historia budowy miasta, mechanika gruntów, prawo budowlane, ekonomika w budownictwie, materiały budowlane, historia budowy miast oraz wytrzymałość materiałów.

Absolwenci kierunku studiów Budownictwo w zależności od zdobytych kwalifikacji i ukończonym kursom mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w biurach projektowych, firmach wykonawczych, instytutach naukowo-badawczych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanej z budownictwem, w urzędach związanych z administracją nieruchomościami i nadzorem nad procesem budowlanym oraz przy budowach różnych obiektów lądowych kubaturowych, lądowych i inżynieryjnych.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Budownictwo w Poznaniu

Proces rekrutacji

Osoby, które myślą o studiowaniu budownictwa, muszą najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

Kandydaci bardzo często muszą wykonać badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do kształcenia i wykonywania zawodu w danym zakresie. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

budownictwo studia

studia architektura i budownictwo w Poznaniu

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu?

Okres kwalifikacyjny na studia bywa niełatwy i skomplikowany. Po wyborze kierunku kształcenia, należy zastanowić się w którym mieście chcemy podjąć studia? Wśród wielu pytań, jakie zadają kandydaci na studia, powinno pojawić się następujące: Jakie ma kierunek Budownictwo w Poznaniu opinie?

Robert, student drugiego stopnia Budownictwa mówi:

„Budownictwo to przyszłościowy kierunek, którego ukończenie gwarantuje ciekawą pracę. Od dziecka marzyłem o tym, by wznosić wieżowce… studiując w Poznaniu wiem, że to marzenie może się kiedyś spełnić.”

Kierunki architektura i budownictwo w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)