Budownictwo - Poznań

Budownictwo - Poznań

Studia na kierunku budownictwo w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

15.03.2024

Budownictwo studia Poznań 2024 | woj. wielkopolskie

Budownictwo w Poznaniu to 3,5-letnie, 4-letnie lub 4,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 5 różnych specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na budownictwie w Poznaniu w 2024 r. zaczynają się od 6800 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na PP wyniósł 490 punktów.

Budownictwo - Poznań
Studia na kierunku budownictwo w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Gdzie studiować budownictwo w Poznaniu

W Poznaniu budownictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Poznańskiej (Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu PP).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Poznańska oferuje 270 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PUT. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 6800 zł.

Kierunek budownictwo - uczelnie w Poznaniu

Sprawdź

Jakie wymagania na kierunek budownictwo w Poznaniu

 

W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język polski, język obcy, matematyka. l budownictwo poznań - przedmioty maturalne.

 

Budownictwo Politechnika Poznańska - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku budownictwo w Politechnice Poznańskiej w rekrutacji 2024/2025 muszą przedstawić wyniki z trzech przedmiotów maturalnych: języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz matematyki. Ponadto brany pod uwagę jest również wynik z maksymalnie dwóch dodatkowych przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka. Kandydaci na ten kierunek zamiast przedmiotu dodatkowego mogą przedstawić wynik z egzaminu zawodowego lub z dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kandydata. dowiedz się więcej

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo w Poznaniu

Studenci budownictwa w Poznaniu nauczą się projektowania budynków mieszkalnych, usługowych i użytkowych. Ponadto poznają zasady wykonywania rysunku technicznego oraz zastosowania narzędzi i programów informatycznych, wspomagających proces projektowania. Dowiedzą się także, w jaki sposób zarządzać przedsięwzięciem inwestycyjnym oraz zespołem pracowników.

Studia na budownictwie poświęcone są zagadnieniom z zakresu projektowania budynków i kierowania procesem budowlanym. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę z zarządzania i nadzorowania inwestycji oraz poznają programy niezbędne do projektowania budynków. Studia na kierunku budownictwo uczą także zasad mechaniki, hydrauliki czy geologii. W toku studiów poza wiedzą praktyczną i teoretyczną zdobywa się umiejętności ułatwiające pracę w zespołach projektowych. Podczas kształcenia student będzie musiał zmierzyć się z przedmiotami takimi jak np.: kosztorysowanie — ekonomika budownictwa, komputerowe wspomaganie projektowania czy prawo budowlane i prawne aspekty w normalizacji.

 

Poziom i tryb studiów

 

Uczelnie w Poznaniu - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu PP) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni program kształcenia może różnić się w zakresie proponowanych przedmiotów oraz specjalizacji. Studenci uczęszczają na najważniejsze przedmioty, które umożliwią zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia oraz rozwinięcie potrzebnych do pracy umiejętności odnoszących się do projektowania, kierowania wykonawstwem i utrzymywania podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego.

Studenci uczęszczają na przedmioty związane z materiałami budowlanymi, zasadami produkcji przemysłowej i technologii wykonywania wyrobów i elementów budowlanych. Studenci mają szansę rozwinąć predyspozycje manualne, graficzne, a także kompetencje kierownicze.

W programie studiów na kierunku Budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku budownictwo to kierunek inżynierski, który skupia się na nauczaniu studentów m.in. zasad projektowania, konstrukcji i zarządzania różnego rodzaju budynkami, jak również infrastrukturą miejską i drogową. Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę w zakresie np. matematyki, fizyki, chemii, geologii, geotechniki, materiałoznawstwa, teorii konstrukcji i projektowania, jak również ekonomii i zarządzania w budownictwie. Program studiów obejmuje również zagadnienia związane m.in. z bezpieczeństwem i ochroną środowiska w trakcie realizacji projektów budowlanych.

Część zajęć to zajęcia teoretyczne, w których studenci poznają podstawy projektowania i konstrukcji budynków oraz inne zagadnienia teoretyczne. Jednak dużą część zajęć stanowią również ćwiczenia laboratoryjne oraz praktyczne, w których studenci uczą się projektować i konstruować różnego rodzaju elementy budowlane, a także zdobywają umiejętności praktyczne, takie jak budowa fundamentów, murów, pokryć dachowych, czy instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Absolwenci kierunku budownictwo znajdują zatrudnienie w branży budowlanej, jako np. projektanci, inżynierowie budowlani, kierownicy budowy, a także w przedsiębiorstwach wykonujących usługi budowlane, w administracji publicznej oraz w instytucjach naukowych i badawczych. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów mogą m.in. prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować prace badawcze w zakresie budownictwa.

Polecane: 

 

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Poznaniu?

Studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku lub 4,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

 

Jakie są specjalności na budownictwie w Poznaniu

Współczesne studia z budownictwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Po jakim profilu na kierunek budownictwo w Poznaniu

Nauki ścisłe nie mogą być obce kandydatom, wybierającym się na studia z budownictwa. Warto mieć wypracowane podstawy z fizyki i matematyki, które są kluczowe na tym kierunku. Najlepiej do tych studiów przygotuje nauka w liceum ogólnokształcącym o profilu matematyczno-fizycznym. Dobra znajomość obu tych dziedzin, będzie kluczowa do zrozumienia zagadnień związanych z budownictwem.

Problemu z odnalezieniem się na studiach z budownictwa w Poznaniu, nie powinni mieć absolwenci techników budowlanych. Osoby po tych szkołach wiedzą jak wykorzystać wiedzę z fizyki i matematyki w praktyce oraz mają wypracowane podstawy budownictwa, potwierdzone tytułem technika.

Sprawdź

 

Czy studia na kierunku budownictwo w Poznaniu są trudne

Kandydaci na budownictwo nie mogą mieć problemu z matematyką i fuzyką. Jest to kierunek stworzony dla umysłów ścisłych, który łączy praktyczne aspekty budownictwa z jej podstawami teoretycznymi. Wymagający może okazać się obszerny charakter studiów, które kształcą z podstaw m.in. geodezji, geologii czy geotechniki.

Studenci budownictwa muszą odnajdywać się w nowoczesnych technologiach. Praca z komputerem to nieodłączny element pracy jako inżynier budownictwa. Budownictwo to wymagający kierunek, który opiera się nie tylko na wiedzy technicznej. Dobrą cechą u kandydatów na te studia może okazać się wyobraźnia i kreatywność, które często pomagają w rozwiązywaniu problemów projektowych.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na budownictwie w Poznaniu

Ścisły charakter studiów z budownictwa sprawia, że kierunek ten często wymieniany jest wśród bradzo wymagających. Nie inaczej jest w przypadku studiów w Poznaniu. Podstawą tego kierunku jest matematyka, która w programie nauczania obecna jest przez kilka semestrów, pod różnymi postaciami.

Poza "królową nauk" do najtrudniejszych przedmiotów można zaliczyć przedmioty skupiające się na mechanice budowli i gruntów oraz wytrzymałości materiałów. Wśród wymagających zajęć studenci wymieniają także te związane z projektowaniem konstrukcji. Warto jednak podkreślić, że poziom trudności przedmiotów zależy od indywidualnch predyspozycji i zainteresowań studentów.

 

Czy studia na kierunku budownictwo w Poznaniu to studia z przyszłością

Budownictwo jest niezbędne do życia. Specjaliści z tej dziedziny tworzą konstrukcje, które stają się miejscami naszego codzinnego funkcjonowania, jak domy, biura, sklepy, kościoły czy dworce. Inżynierowie po tym kierunku mają pewną przyszłość, bo nowe budynki cały czas będą powstawały, bądź zastępowały będą stare konstrukcje.

Budownictwo to kierunek, które wiąże się ze stałym rozwojem. Nowe materiały, sposoby łączenia czy innowacje konstrukcyjne napędzają tę branżę i pozwalają na budowanie trwałych budynków w krótszym czasie. Przyszłość zapewnia także dynamiczny rozwój sektora budowlanego. Inwestycje infrastrukturalne oraz programy mieszkaniowe sprawiają, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów budownictwa jest jeszcze większe.

Sprawdź

 

Jak trudno się dostać na studia na budownictwo w Poznaniu

Budownictwo jest co roku wymieniane wśród najczęściej wybieranych kierunków na Politechnice Poznańskiej. Duże zainteresowanie przekłada się na wysokie wymagania rekrutacyjne. Kluczem do sukcesu może okazać się matematyka. To ona ma największą wagę w przeliczniku punktów. Należy jednak pamiętać, żeby przyłożyć się do egzaminu zarówno z podstawy, jak i rozszerzenia, bo oba te wyniki wliczają się do punktacji.

Umysły, które chłoną nie tylko matematykę, ale też inne przedmioty ścisłe nie powinny mieć problemu z dostaniem się na budownictwo. Aby zwiększyć swoje szanse, warto dobrze przemyśleć wybór przedmiotu dodatkowego.

Sprawdź

 

Czy na studiach na kierunku budownictwo w Poznaniu jest matematyka

Matematyka to dziedzina, na której opartych jest wiele kierunków inżynieryjnych. Tak samo jest w przypadku studiów z budownictwa w Poznaniu. Studenci w zajęciach z matematyki uczestniczą na przestrzeni kilku semestrów. W trakcie zajęć zagłębiają się m.in. w analizę matematyczną, algebrę liniową, czy geometrię analityczną.

Matematyka wielokrotnie jest też elemetem składowym innych przedmiotów. Odnajdywanie się w liczbach i dobra znajomość tej dziedziny ułatwia rozwiązywanie złożonych problemów inżynieryjnych. Matematyka związana jest nawet z rysunkiem technicznym. Królowa nauk wykorzystywana jest najczęściej w projektowaniu, czy analizie struktur budowlanych.

 

Czy warto iść na Budownictwo?

Budownictwo to idealna propozycja dla osób kreatywnych, które pragną pozyskać wykształcenie, które zawsze będzie modne i przyszłościowe. Podczas studiów można zapoznać się ze wszystkimi aspektami budownictwa i ich podstawami teoretycznymi, a także zaznajomić się z najnowszymi osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwa.

Sprawdź czy warto iść na studia

Jaka praca po budownictwie

Ukończenie budownictwa daje perspektywy stałej i dobrze płatnej pracy z zakresu projektowania i wykonawstwa obiektów mieszkalnych, komunalnych, a także budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego. Absolwent tego kierunku może zajmować takie pozycje jak m.in. inżynier budowlany, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego. 

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, firmach budowlanych i wykończeniowych, firmach deweloperskich, jednostkach administracji publicznej, biurach konstrukcyjno-projektowych, czy w ośrodkach badawczo-naukowych.

Czytaj dalej praca po budownictwie

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po budownictwie w Poznaniu

Absolwenci budownictwa nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy. W tym zawodznie liczy się jednak nie tylko dyplom ukończenia studiów. Należy starać się o zdobywanie kolejnych kwalifikacji i uprawnień, które pozwolą poszerzyć zawodowe horyzonty. Osoby z tym wykształceniem pracują w urzędach nadzoru budowlanego, na budowach, w biurach deweloperskich czy pracowanich projektowych.

Szczególnie łatwo o zatrudnienie może być w dużych miastach, gdzie stale powstają nowe inwestycje. Rozwój infrastruktury i zwiększające się potrzeby na rynku mieszkaniowym sprawiają, że jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny budownictwa.

 

Ile zarabia się po Budownictwie?

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo przygotowani są do projektowania, kierowania wykonawstwa oraz utrzymania podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Pozyskane na studiach wykształcenie pozwala podjąć pracę między innymi w: przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, biurach konstrukcyjno- projektowych, czy instytutach naukowo- badawczych. A na jakie zarobki mogą liczyć osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów na kierunku Budownictwo?

Średnie zarobki absolwentów Budownictwa w 2023 roku:

  • inżynier budownictwa – 5560 złotych
  • asystent kierownika budowy – 5300 złotych
  • kierownik budowy – 8420 złotych
  • asystent projektanta – 4220 złotych

 

Jak wygląda rekrutacja na budownictwo

Budownictwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 11,9 tys. kandydatów (o 1735 mniej niż rok wcześniej).

 

Jakie przedmioty liczą się na budownictwo w Poznaniu

 

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się już przy wyborze przedmiotów maturalnych. W przypadku studiów na kierunku budownictwo w Poznaniu podczas rekrutacji obowiązkowe są takie przedmioty jak język polski, język obcy zdawane na poziomie podstawowym.

W procesie kwalifikacyjnym nie mogłoby zabraknąć także matematyki, której wyniki liczą się zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. W rekrutacji uwzględniane są także wyniki przedmiotu dodatkowego, którym może być chemia, fizyka, informatyka lub biologia.

 

Jakie progi na budownictwo w Poznaniu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Politechnice Poznańskiej na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 490 punktów.

czytaj dalej:

 

Ile procent z matury na budownictwo w Poznaniu

Po przeliczeniu wymaganego progu punktowego na wartość procentową, wynika, że aby dostać się na ten kierunek na Politechnikę Poznańską, trzeba było osiągnąć osiągnąć średnio 62% z wszystkich wymaganych w rekrutacji przedmiotów, czyli języka polskiego, języka obcego, matematyki i przedmiotu dodatkowego.

 

Warto jednak pamiętać, że liczba punktów potrzebnych na dostanie się na budownictwo może być większa w zależności od liczby kandydatów. Aby być pewnym dostania się na ten kierunek warto przyłożyć się do matury, szczególnie z matematyki i przedmiotu dodatkowego, bo ich wyniki przynoszą największą liczbę punktów.

sprawdź kalkulator procentów

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, dlatego kandydaci przyjmowani są w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Na studia kwalifikują się ci kandydaci, którzy zajęli odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku budownictwo w Poznaniu:

  • Politechnika Poznańska: 270

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK – uczelnie w wybranym przez siebie terminie udostępniają informacje dotyczące przyjęcia lub odrzucenia kandydata na wybrane kierunki studiów. Dane te pozwalają kandydatom poznać liczbę zdobytych przez nich punktów, a także zajmowanego miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Politechnika Poznańska – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni. Czasem jednak niektóre uczelnie umożliwiają lub nawet preferują pośrednią formę dostarczenia kompletnych zestawów dokumentów – np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które dostały się na studia, mogą składać dokumenty rekrutacyjne tuż po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Etap ten najczęściej trwa zaledwie kilka dni, a jego termin ustalany jest indywidualnie przez uczelnię. Kandydaci powinni dopełnić niezbędnych formalności w czasie wyznaczonym przez szkołę wyższą – spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Politechnika Poznańska – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować Budownictwo?

Kandydaci na studia w Poznaniu, którzy planują kształcić się w obszarze budownictwa nie będą mieli problemu z wyborem uczelni, ponieważ w stolicy Wielkopolski tylko jedna oferuje studia na kierunku Budownictwo. Tą uczelnią jest Politechnika Poznańska, w ramach której kształcenie prowadzi Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu.

Budownictwo studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu:

  • Politechnika Poznańska

​dowiedz się więcej budownictwo w Poznaniu - uczelnie publiczne

Ile kosztują studia na kierunku budownictwo w Poznaniu

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Poznańska oferuje 270 miejsc. Studia stacjonarne na kierunku budownictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 6800 zł

Sprawdź

 

Budownictwo studia w Poznaniu - ceny 2023

  • Politechnika Poznańska – 6800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Poznań studia i stopnia

Budownictwo Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Poznań studia stacjonarne

Budownictwo Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo w Poznaniu

Budownictwo w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Poznaniu?

Okres kwalifikacyjny na studia bywa niełatwy i skomplikowany. Po wyborze kierunku kształcenia, należy zastanowić się w którym mieście chcemy podjąć studia? Wśród wielu pytań, jakie zadają kandydaci na studia, powinno pojawić się następujące: Jakie ma kierunek Budownictwo w Poznaniu opinie?

Robert, student drugiego stopnia Budownictwa mówi:

„Budownictwo to przyszłościowy kierunek, którego ukończenie gwarantuje ciekawą pracę. Od dziecka marzyłem o tym, by wznosić wieżowce… studiując w Poznaniu wiem, że to marzenie może się kiedyś spełnić.”

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia