Studia techniczne

Studia techniczne

Studia techniczne

Największy wybór studiów

technicznych w Polsce

Odkryj ponad 350 kierunków technicznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025 

Dodaj do ulubionych

Studia techniczne 2024

Studia techniczne to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 lat do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub od 4,5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

W procesie rekrutacji na studia techniczne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, język obcy, matematyka, informatyka, fizyka, geografia, historia oraz język polski. Ponadto na niektóre kierunki np. architektoniczne czy wojskowe są przeprowadzane dodatkowe egzaminy wstępne np. z rysunku czy sprawności fizycznej.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia techniczne to szeroki obszar kształcenia, na który składają się różnorodne dziedziny oferujące pozyskanie konkretnych umiejętności. Studenci rozwijają się między innymi w zakresie projektowania nowoczesnych maszyn i urządzeń, programowania, regulacji automatycznej. To studia, które przekazują wiedzę uniwersalną, pozwalającą na rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin i gałęzi przemysłu, a co najważniejsze studia techniczne stanowią przykład studiów przyszłościowych i perspektywicznych.

Popularne kierunki techniczne: automatyka i robotyka, bezpieczeństwo radiacyjne, informatyka, mechanika i budowa maszyn, energetyka, chemia budowlana, mechatronika, inżynieria zarządzania, transport, elektronika i telekomunikacja.

Wykształcenie zdobyte na studiach technicznych wykorzystywane jest w wielu miejscach, ponieważ odpowiada potrzebom i wymaganiom współczesnej gospodarki. Posiadając wiedzę i umiejętności można znaleźć zatrudnienie w różnego typu zakładach przemysłowych i instytucjach wdrażających nowoczesne technologie. Na absolwentów czekają między innymi firmy przemysłu spożywczego, przemysłu elektromaszynowego, przemysłu motoryzacyjnego, czy przemysłu energetycznego, jak również laboratoria badawczo- rozwojowe, laboratoria analityczne, czy firmy wykonawcze.

Ile kosztują studia techniczne? Studia stacjononarne na kierunkach technicznych w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny na kierunkach technicznych wahają się od 3240 zł do 20000 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o studiach technicznych

 

 

 
 

KIERUNKI TECHNICZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Adaptacje do zmiany klimatu I stopnia stacjonarne
Advanced biobased and bioinspired materials I stopnia stacjonarne
Aeronautics and aerospace engineering II stopnia stacjonarne
Aerospace engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Agrobioinżynieria I stopnia stacjonarne
Agroinżynieria I stopnia stacjonarne
Agrotechnologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Astronomia I stopnia stacjonarne
Automatyka i elektronika I stopnia stacjonarne
Automatyka i elektronika praktyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i elektrotechnika przemysłowa I stopnia stacjonarne
Automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka i sterowanie robotów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka przemysłowa i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka, cybernetyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka, robotyka i systemy sterowania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Aviation management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo radiacyjne I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo techniczne I stopnia stacjonarne
Biogospodarka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biogospodarka zrównoważona II stopnia stacjonarne
Bioinformatics I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka i analiza danych I stopnia stacjonarne
Bioinformatyka w biogospodarce I stopnia stacjonarne
Bioinżynieria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomechanika inżynierska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomedical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomedical engineering and technologies I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biznes elektroniczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Browarnictwo i słodownictwo I stopnia stacjonarne
Budowa dróg i mostów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego II stopnia stacjonarne
Budowa jachtów I stopnia stacjonarne
Budowa maszyn i okrętów I stopnia niestacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business engineering I stopnia stacjonarne
Ceramika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia budowlana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemical engineering I stopnia stacjonarne
Chłodnictwo i klimatyzacja I stopnia stacjonarne
Civil engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Clean energy II stopnia stacjonarne
Cognitive science I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Cognitive science - studia online I stopnia online
Cognitive technologies II stopnia stacjonarne
Computer & software engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Computer science I stopnia, II stopnia stacjonarne
Computer science and information technology II stopnia stacjonarne
Control, electronic and information engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Cyberbezpieczeństwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cyfryzacja przemysłu I stopnia stacjonarne
Data engineering I stopnia stacjonarne
Dietetyka i jakość żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekologia miasta I stopnia stacjonarne
Ekologiczne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju I stopnia stacjonarne
Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Eksploatacja pojazdów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Electric and hybrid vehicles engineering I stopnia stacjonarne
Electrical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Electronic and computer engineering I stopnia stacjonarne
Electronic and telecommunication engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektroenergetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektromobilność I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektromobilność i energia odnawialna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroniczne systemy mechatroniki II stopnia stacjonarne
Elektronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektronika i systemy komputerowe I stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika i automatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka cieplna I stopnia stacjonarne
Energetyka i inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka jądrowa II stopnia stacjonarne
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Energetyka przemysłowa i odnawialna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka wodorowa II stopnia stacjonarne
Energy and environmental engineering II stopnia stacjonarne
Energy systems in the built environment II stopnia stacjonarne
Engineering infrastructure II stopnia stacjonarne
Environmental and land engineering II stopnia stacjonarne
Environmental engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Environmental quality management II stopnia stacjonarne
Fizyka medyczna I stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Food technology II stopnia stacjonarne
Fotonika I stopnia stacjonarne
Future mobility II stopnia stacjonarne
Geodezja i gospodarka nieruchomościami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Geodezja i planowanie przestrzenne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoenergetyka I stopnia stacjonarne
Geofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geoinformatyka I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Geoinżynieria i eksploatacja surowców I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoinżynieria i górnictwo otworowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny I stopnia stacjonarne
Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka i inżynieria wodna I stopnia stacjonarne
Gospodarka o obiegu zamkniętym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
Górnictwo i geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Grafika I stopnia stacjonarne
Human-computer interaction II stopnia stacjonarne
Hydrografia morska I stopnia stacjonarne
Industrial and engineering chemistry II stopnia stacjonarne
Information technology I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Informatyka dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Informatyka geoprzestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka techniczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inteligentna elektronika I stopnia stacjonarne
Inteligentne miasta I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inteligentne systemy miejskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inteligentne technologie II stopnia stacjonarne
Inteligentny przemysł I stopnia stacjonarne
Inżynieria akustyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa powietrznego - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biokompozytów i biomateriałów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria chemiczna i biochemiczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ciepła II stopnia stacjonarne
Inżynieria cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria cyklu życia produktu II stopnia stacjonarne
Inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy I stopnia stacjonarne
Inżynieria danych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ekologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria farmaceutyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria geoprzestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
Inżynieria górnicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria i logistyka produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i monitoring środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria i technologie materiałowe II stopnia stacjonarne
Inżynieria i technologie nośników energii II stopnia stacjonarne
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria internetu rzeczy I stopnia stacjonarne
Inżynieria jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria jakości produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria kosmiczna i satelitarna I stopnia stacjonarne
Inżynieria kształtowania środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria kwantowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria logistyki I stopnia stacjonarne
Inżynieria lotnicza I stopnia stacjonarne
Inżynieria lotnicza i kosmiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria materiałowa i recykling I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria materiałów i nanomateriałów II stopnia stacjonarne
Inżynieria mechaniczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria mechaniczna i materiałowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria mechaniczno-medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria mechatroniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria metali I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria metali nieżelaznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria multimediów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria naftowa i gazownicza II stopnia stacjonarne
Inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria obliczeniowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria ochrony środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ochrony zdrowia i promocja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia stacjonarne
Inżynieria odzysku surowców i energii I stopnia stacjonarne
Inżynieria ogólna I stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów I stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych I stopnia stacjonarne
Inżynieria procesów biznesowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria procesów odlewniczych II stopnia stacjonarne
Inżynieria procesów przemysłowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria procesów technologicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji i jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji i logistyki II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji i zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów I stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 I stopnia stacjonarne
Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe I stopnia stacjonarne
Inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria recyklingu I stopnia stacjonarne
Inżynieria rolno-spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria surowców mineralnych I stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów bezzałogowych I stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria środków transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska w budownictwie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria światłowodowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria transportu i logistyki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria w logistyce I stopnia stacjonarne
Inżynieria w medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice I stopnia stacjonarne
Jakość i rozwój produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich I stopnia, II stopnia stacjonarne
Koordynator bim - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji podyplomowe zjazdy
Logistyka - studia online I stopnia online
Logistyka inżynierska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Management and production engineering I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in mechanical engineering II stopnia stacjonarne
Materials science and engineering I stopnia stacjonarne
Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa II stopnia stacjonarne
Materiały i technologie metali nieżelaznych II stopnia stacjonarne
Meblarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn energetycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa pojazdów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i projektowanie maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i robotyzacja przemysłu I stopnia stacjonarne
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronic engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronics I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronics of vehicles and construcion machinery I stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Menedżer produktu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Menedżer rozwoju produktu I stopnia stacjonarne
Metallurgical engineering II stopnia stacjonarne
Metalurgia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mikro­elektronika w technice i medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikroelektronika II stopnia stacjonarne
Mikroinformatyka systemów cyfrowych II stopnia stacjonarne
Mining and geology II stopnia stacjonarne
Modelling and data science I stopnia stacjonarne
Modern engineering in water management II stopnia stacjonarne
Modern materials design and application II stopnia stacjonarne
Nanoinżynieria I stopnia stacjonarne
Nanoinżynieria materiałów I stopnia stacjonarne
Nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nanotechnologie i nanomateriały I stopnia stacjonarne
Nanotechnology II stopnia stacjonarne
Napędy hybrydowe w inżynierii mechanicznej I stopnia stacjonarne
Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Nieruchomości i gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nowoczesne technologie paliwowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Oceanotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów I stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia stacjonarne
Okręty i konstrukcje morskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optoelektronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Papiernictwo i poligrafia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pojazdy elektryczne i hybrydowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pojazdy samochodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Power engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych I stopnia stacjonarne
Projektowanie i budowa jachtów I stopnia stacjonarne
Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich I stopnia stacjonarne
Quality and management production I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Raw materials value chain II stopnia stacjonarne
Recykling i metalurgia II stopnia stacjonarne
Rewitalizacja terenów zdegradowanych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Robotyka i automatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Robotyka i automatyzacja procesów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Robotyzacja procesów wytwórczych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych podyplomowe zjazdy
Sieci i instalacje budowlane I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sustainable energy engineering II stopnia stacjonarne
Systemy sterowania inteligentnymi budynkami I stopnia stacjonarne
Systemy teleinformatyczne II stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja i data science II stopnia stacjonarne
Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia drewna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia kosmetyków II stopnia stacjonarne
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie energetyki odnawialnej I stopnia stacjonarne
Technologie energii odnawialnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologie kosmiczne i satelitarne II stopnia stacjonarne
Technologie materiałowe i spawalnicze I stopnia stacjonarne
Technologie obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
Technologie przełomowe jednolite stacjonarne
Technologie przemysłu 4.0 I stopnia stacjonarne
Technologie wodorowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie wodorowe i elektromobilność I stopnia stacjonarne
Telecommunications I stopnia stacjonarne
Teleinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Towaroznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Towaroznawstwo i marketing żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport i logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Tworzywa i technologie motoryzacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Urban mining II stopnia stacjonarne
Włókiennictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Włókiennictwo i przemysł mody I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wzornictwo przemysłowe I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie produkcją II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielona energia II stopnia stacjonarne
Żegluga śródlądowa I stopnia stacjonarne
Aerologia górnicza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Agrotronika - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia 3d - projektowanie i druk 3d - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia kaizen - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia zarządzania it w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Artificial inteligence. machine learning - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt energetyczny - studia podyplomowe podyplomowe online
Audyt energetyczny budynków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt energetyczny z charakterystyką energetyczną budynków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audytor energetyczny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Automatyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Automatyka i robotyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Automatyzacja procesów przemysłowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bazy danych - metody, narzędzia, praktyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo procesów przemysłowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo w eksploatacji i metody oceny stanu technicznego maszyn - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Big data - inżynieria dużych zbiorów danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Big data. data engineering - studia podyplomowe podyplomowe online
Big data. data engineering (in english) - studia podyplomowe podyplomowe online
Big data. inżynieria danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bim - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budowa i eksploatacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budowa okrętów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budownictwo energooszczędne. certyfikacje energooszczędne, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Certyfikacja i audyt energetyczny budynku - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Certyfikat i audyt energetyczny budynków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Charakterystyka energetyczna budynków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ciepłownictwo i ogrzewnictwo, auditing energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Data science & machine learning - studia podyplomowe podyplomowe online
Data science i big data - studia podyplomowe podyplomowe online
Diagnostyka pojazdów samochodowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration - energetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) - energetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – energetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Druk 3d w przemyśle i edukacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Ekspertyza wypadku drogowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Eksploatacja i utrzymanie dróg - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kv - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Elektroenergetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Energetyka - studia podyplomowe podyplomowe online
Energetyka cieplna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Energetyka jądrowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Energetyka jądrowa i bezpieczeństwo radiacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Energetyka jądrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji oraz eksploatacja elektrowni jądrowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Energetyka odnawialna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geofizyka stosowana - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geologia górnicza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geotermia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geozagrożenia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gis - system informacji geograficznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Górnictwo odkrywkowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Górnictwo podziemne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Informatyka - projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Informatyka przemysłowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Innowacje i nowe technologie w lotnictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Innowacje w energetyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Innowacje w inżynierii wytwarzania i organizacji produkcji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Instalacje i urządzenia elektryczne - projektowanie i eksploatacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Interdyscyplinarny bim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Interoperacyjność systemu kolei - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynier kontraktu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynier spajania - kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria chemiczna i procesowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria cyberbezpieczeństwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria danych - data science - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria danych. big data - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria gazownictwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria i aparatura procesowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria jakości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria jakości oprogramowania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria medyczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania - bazy danych i programowanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w abap - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w j. abap - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w języku abap - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Inżynieria pożarowa budynków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria pożarowa budynków i budowli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria procesów biznesowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria procesów produkcyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria produkcji w poligrafii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria ropy i gazu (oil and gas engineering) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria ruchu drogowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji iwe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria transportu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria wysokich napięć - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Klimatyzacja i chłodnictwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Konstrukcja form wtryskowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Konstrukcja i technologia ubioru - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Konstrukcja ubioru - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Koźmiński mba dla inżynierów i przedsiębiorców - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lean manufacturing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lider przemysłu 4.0 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - przemysł 4.0 - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration (mba) - energetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) energetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration energetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba dla inżynierów - studia podyplomowe podyplomowe online
Mba energetyka - studia podyplomowe podyplomowe online
Mechatronika dla inżynierów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mechatronika dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mechatronika przemysłowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mechatronika w kształceniu zawodowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menedżer systemu zarządzania energią - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer transformacji cyfrowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Metody wytwarzania oprogramowania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Metrologia w inżynierii mechanicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Metrologia w przemyśle - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Miejski transport zbiorowy - zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Międzynarodowy inżynier spawalnik iwe 2 i iwe 3 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Międzynarodowy/europejski inżynier spawalnik iwe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Modelowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w praktyce inżynierskiej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Morska energetyka wiatrowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie techniki w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowe metody inżynierii naftowej i gazowniczej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesna energetyka odnawialna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne techniki wytwarzania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne technologie bezwykopowej budowy rurociągów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ocena stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem analiz komputerowych i technik pomiarowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Odnawialne zasoby i źródła energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Odnawialne źródła energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Planowanie i zarządzanie w energetyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: sap s/4 hana, siemens opcenter aps - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: sap, simatic it preactor aps - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: sap s/4 hana, siemens opcenter aps - studia podyplomowe podyplomowe online
Planowanie przestrzenne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Polsko-amerykańska szkoła biznesu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Postgraduate studies in the field of nanomaterials and nanotechnology - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Procesy spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Procesy włókiennicze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Programowanie aplikacji biznesowych – poziom początkujący - studia podyplomowe podyplomowe online
Programowanie aplikacji webowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Programowanie robotów przemysłowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Programowanie sterowników przemysłowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych i geotechnicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie oprzyrządowania technologicznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie systemów informacyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie w systemach cad/cam oraz programowanie obrabiarek cnc - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przemysłowe systemy sterowania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przetwórstwo tworzyw sztucznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Radiokomunikacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rewitalizacja miejskich i wiejskich zespołów osiedleńczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Robotyzacja procesów przemysłowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rzeczoznawstwo samochodowe z elementami diagnostyki pojazdów samochodowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rzeczoznawstwo samochodów i ciągników - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Samorządowy manager energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Sap s/4 hana - nowoczesny system erp - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Silniki lotnicze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Six sigma - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Specjalistyczne studia z optometrii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Standardy iso i zarządzanie przez jakość (tqm) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia analizy danych - data mining - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy baz danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy edr w rzeczoznawstwie samochodowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy erp - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy fotowoltaiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy informacji geograficznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy sterowania inteligentnymi budynkami - technologia smart - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy sterowania w energetyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Szacowanie nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Sztuczna inteligencja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technika chłodnicza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technika dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Technika i mechatronika pojazdów samochodowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technika i rzeczoznawstwo samochodowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technika świetlna użytkowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technika wodorowa i odnawialne źródła energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technika z wychowaniem komunikacyjnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologia bim w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologia budowy dróg - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologia i przetwórstwo szkła - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologie spawalnicze i kontrola jakości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Telekomunikacja światłowodowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Tester oprogramowania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Testowanie oprogramowania - junior software tester - studia podyplomowe podyplomowe online
Trakcja elektryczna - sterowanie ruchem kolejowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Transformacja przemysłowa 4.0 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Turbiny gazowe i układy gazowo - parowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Urządzenia transportu linowego - projektowanie, budowa, eksploatacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Uzbrojenie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wady odlewów – diagnostyka, zapobieganie, naprawa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wentylacja i klimatyzacja kopalń podziemnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wentylacja i klimatyzacja obiektów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wodór i biometan - pozyskanie, transport i wykorzystanie. transformacja energetyczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Współczesne niskoemisyjne technologie energetyczne i źródła energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Współrzędnościowa technika pomiarowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wymagania i kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika (iwe) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wyroby lakierowe. technologia i zastosowanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zaawansowane narzędzia cad/cam/cae/plm - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zaawansowane systemy cax - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zapewnienie jakości w branży technicznej - innowacyjna praktyka i teoria - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka w transporcie kolejowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w lotnictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie dla inżynierów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie energią - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie infrastrukturą lotniskową - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością w branży automotive - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie projektami informatycznymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w energetyce i bezpieczeństwo energetyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zastosowanie bezzałogowych statków latających w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI TECHNICZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S