Studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)

Studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)
Studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Studia stacjonarne nazywane są studia dziennymi. Dlaczego? Ponieważ polegają na uczęszczaniu na uczelnie od poniedziałku do piątku oraz rozpoczynaniu zajęć w godzinach porannych. Taka forma nauki pozwala na dokładniejsze zapoznawanie się z danym zagadnienie w trakcie zajęć, jak również umożliwia powtarzanie materiału, czy dłuższe dyskusje.

Osoby wybierające studia stacjonarne bardzo często tłumaczą swój wybór tym, iż są to studia bezpłatne. Ale pamiętać należy o tym, że studia stacjonarne są bezpłatne wyłącznie w uczelniach publicznych. Za naukę w tym trybie w uczelniach niepublicznych należy zapłacić.

Kandydaci na studia w Poznaniu, jeszcze przed rozpoczęciem nauki, planują podjęcie jakiejś pracy, aby poczuć choć odrobinę niezależności. Bywa tak, że połączenie nauki na studiach dziennych z pracą zarobkową jest dość trudne. Oczywiście, nie oznacza to, że jest to niemożliwe.

 

Studia niestacjonarne.

Studia niestacjonarne dzielą się na studia wieczorowe i studia zaoczne. Tryb wieczorowy polega na odbywaniu zajęć w tygodniu, z tym że w godzinach popołudniowych i wieczornych. Mówiąc o studiach wieczorowych warto dodać, że dość często ich oferta bywa skromniejsza w porównaniu ze studiami zaocznymi, jak również zdarza się, zajęcia nie są odbywane wieczorem, ale przez cały dzień.

Studia zaoczne możemy nazwać studiami weekendowymi. Polegają one na uczęszczaniu na zajęcia w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele. Zjazdy organizowane są na uczelniach zazwyczaj co dwa tygodnie.

Studia niestacjonarne są płatne. W każdej uczelni, również tych publicznych. Ile kosztuje nauka? Niestety, nie istnieje jeden, obowiązujący cennik za usługi edukacyjne, dlatego przed podjęciem decyzji o studiowaniu należy dokładnie zapoznać się z zasadami nauki.

Kto wybiera zaoczną formę kształcenia? Najczęściej te osoby, które w tygodniu wykonują mniejsze, bądź większe obowiązki zawodowe.

 

Jak podjąć decyzję?

Należy zastanowić się, która forma kształcenia będzie dla nas bardziej wygodna. Warto zadać sobie pytanie: czy chcemy skupić się wyłącznie na nauce, czy może też podjąć jakąś pracę? Jeśli chcemy rozpocząć życie zawodowe, to studia niestacjonarne mogą okazać się lepszym wyborem.

Bardzo często słyszy się dyskusje na temat tego, która forma nauki jest lepsza. Otóż, nie ma formy lepszej i gorszej. Studia stacjonarne od studiów niestacjonarnych różnią się wyłącznie kalendarzem oraz intensywnością odbywania zajęć. Pod względem merytorycznym, a więc programowym różnic żadnych nie ma.

Czy chcemy uczyć się tak jak w liceum, a w weekendy wypocząć albo skupić się na innych aktywnościach? Czy może chcemy już zdobywać jakieś doświadczenie zawodowe, a w weekendy pogłębiać wiedzę? Takie pytania należy zadać sobie w rozważaniach na temat tego, czy studiować stacjonarnie czy niestacjonarnie.

Sprawdź

Studia z zarządzania w Poznaniu

Studia z zarządzania

Kierunki studiów w Poznaniu

Zarządzanie w Poznaniu

WSZYSTKO O KIERUNKU ZARZĄDZANIE - POZNAŃ

Komentarze (0)