Zarządzanie - Poznań

Zarządzanie - Poznań

Zarządzanie - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

zarządzanie 

Odkryj zarządzanie w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie studia Poznań | woj. wielkopolskie

Poprawne funkcjonowanie którejkolwiek gałęzi współczesnego przemysłu nie istniałoby, gdyby nie wysoko wyspecjalizowana kadra zarządzająca, zdolna do gospodarowania czasu pracy wszystkich pracowników, odpowiedniego ich motywowania oraz zapewniania sprawnego przepływu szeroko pojętych surowców.

W związku z powyższym nikogo już chyba nie dziwi coraz prężniej rosnące zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy na absolwentów studiów na kierunku Zarządzanie. Gwarancja otrzymania dobrze płatnej pracy tuż po ukończeniu studiów przekonało wielu młodych ludzi do podjęcia opisywanego kierunku. Stąd coraz większa konkurencja i konieczność wykazania się podczas egzaminu maturalnego.

Kierunek Zarządzanie skierowany jest do osób, które interesują się profesjonalnym zarządzaniem, lubią pracę z ludźmi albo chcą założyć własną firmę. Na tym kierunku otrzymają oni pokaźny pakiet wiedzy, bez której funkcjonowanie na specjalistycznych stanowiskach byłoby niemożliwe, bądź bardzo mocno utrudnione.

 

Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Zarządzanie w Poznaniu zakłada zdobycie wiedzy i umiejętności, w skład których wchodzą, na przykład: krytyczna analiza, interpretacja i ocena zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, przygotowanie i podejmowanie decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Studenci uczą się organizować pracę zespołową, kierować grupą ludzi, skutecznie się komunikować, przekonywać i negocjować.

Kierunek Zarządzanie w Poznaniu przygotowuje do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym, lub publicznym.

 

Dla kogo te studia

Najlepsi praktycy Zarządzania poza posiadaniem doskonałej wiedzy merytorycznej i praktycznej, wyniesionej z całego cyklu studiów i kursów dokształcających, posiadają wrodzone predyspozycje, dzięki którym zdobywanie wykształcenia było dla nich czystą przyjemnością, a wypełnianie obowiązków zawodowych przychodziło z łatwością.

W związku z powyższym nie każdy człowiek na świecie będzie w stanie odnieść znaczący sukces na kierunku Zarządzanie w Poznaniu. Jak wobec tego powinna wyglądać sylwetka idealnego kandydata na ten kierunek? Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania, wówczas stwierdzisz, czy to studia dla ciebie.

Jesteś zorganizowany, nigdy nie brakuje ci czasu dzięki doskonałemu rozporządzaniu zasobami, a także umiesz organizować swoje otoczenie? Podczas grupowej pracy na lekcjach zawsze najlepiej odnajdywałeś się na pozycji lidera, co potwierdzała opinia grupy oraz końcowe oceny wspólnej pracy? Posiadasz ponadprzeciętną charyzmę, która jest w stanie pociągnąć za sobą tłumy?

Twierdząca odpowiedź na przynajmniej jedno z pytań może być wspaniałym pretekstem, aby spróbować swojego szczęścia na studiach na kierunku Zarządzanie w Poznaniu. Nie wahaj się dłużej i usiądź do nauki – konkurencja będzie spora.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku sport

Collegium Da Vinci

Collegium Da Vinci

Collegium Da Vinci

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Mediaworking  stopień: (I)  (II)
Zarządzanie kreatywne  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku mediaworking

Specjalności na kierunku zarządzanie kreatywne

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Lotnictwo i kosmonautyka  stopień: (I)  (II)
POKAŻ WIĘCEJ

Specjalności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka

POKAŻ WIĘCEJ

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Finanse, audyt, inwestycje  stopień: (I)  (II)
POKAŻ WIĘCEJ

Specjalności na kierunku finanse, audyt, inwestycje

POKAŻ WIĘCEJ

Specjalności na kierunku historia

Specjalności na kierunku pedagogika

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Specjalności na kierunku architektura krajobrazu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Administracja  stopień: (I)
POKAŻ WIĘCEJ

Specjalności na kierunku administracja

POKAŻ WIĘCEJ

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Specjalności na kierunku logistyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Poznaniu?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Zarządzanie w Poznaniu? Za proces kwalifikacyjny odpowiada konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą pochwalić się jak najlepszymi ocenami z takich przedmiotów jak: matematyka, język obcy nowożytny, oraz jeden z grupy: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.
 
Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W POZNANIU

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Harmonogram rekrutacji +

Każdy kandydat na studia swoją przygodę z rekrutacją powinien rozpocząć od dokładnego zapoznania się z jej harmonogramem. Szczegółowo prześledzony sprawi, że żaden z terminów nie okaże się zaskoczeniem. W harmonogram rekrutacji wpisane są bowiem daty rejestracji na studia, zakończenia kwalifikacji oraz czas składania niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Każda z uczelni ustala swój indywidualny harmonogram, więc szczegółowych informacji szukaj na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich.

Studenci na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się już na przełomie kwietnia i maja. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Studia w Poznaniu na kierunku zarządzanie cieszą się od wielu lat niegasnącym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Wyniki, kto znalazł się na listach osób przyjętych, ogłaszane są na ogół w połowie lipca, czyli niedługo po ogłoszeniu wyników maturalnych.

Z racji tego, że liczba kandydatów na kierunki studiów takie jak zarządzanie jest bardzo duża, to nie każdy ma szansę dostać się na studia w pierwszym terminie. Dlatego też uczelnie w Poznaniu otwierają dodatkowe terminy rekrutacji, które umożliwiają studia dodatkowej puli osób. Kolejne etapy kwalifikacji odbywają się w sierpniu, a nawet wrześniu i obejmują te kierunki, na które nie zostały przekroczone limity miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne +

Szczegółowych informacji, jakie dokumenty rekrutacyjne powinny się znaleźć w dziekanacie w pierwszej kolejności, szukaj na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. Pamiętaj jedynie, by dostarczyć je terminowo, ponieważ dzięki temu nie zostaniesz skreślony z list osób przyjętych. Dokumenty, które dostarczysz do dziekanatu stanowić będą pewnego rodzaju potwierdzenie, że chcesz rozpocząć naukę na studiach na kierunku zarządzanie w Poznaniu. Wśród nich powinny się obligatoryjnie znaleźć:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Opłaty rekrutacyjne +

Opłaty rekrutacyjne stanowią w Polsce niezbędny aspekt rekrutacji. Ich terminowe uiszczenie sprawi, że twoja kandydatura zostanie w ogóle rozważona. W zależności od kierunku wahają się one od 85 do nawet 150 zł i mogą obejmować jeden lub pulę kierunków. Ważne jest to, byś taką opłatę wykonał odpowiednio wcześnie, ponieważ liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Opłatę rekrutacyjną możesz zrobić za pośrednictwem poczty polskiej lub przy pomocy przelewu oraz płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, by potwierdzenie przelewu dostarczyć także do dziekanatu uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia na kierunku zarządzanie mają charakter interdyscyplinarny, więc od kandydatów oczekuje się, że zaprezentują również rozległą wiedzę z wielu różnorodnych dziedzin. W wymogach rekrutacyjnych na ten kierunek znajdują się przedmioty, spośród których można swobodnie wybierać. Warto byś poświęcił czas na naukę wybranego języka obcego nowożytnego, WOS-u, historii, geografii, matematyki, czy nawet informatyki. Pamiętaj, by część wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych ustalany jest przez każdą uczelnię w Poznaniu. Oznacza to w praktyce, że punkty, które kandydaci na studia uzyskają podczas egzaminów maturalnych, są dodatkowo przeliczone w zależności od wymogów rekrutacyjnych na dany kierunek. Przelicznik punktów uwzględnia przede wszystkim to, czy przedmioty wybrane przez kandydatów znajdują się wśród wymogów rekrutacyjnych oraz to, na jakim poziomie były zdawane. Maturzyści mają bowiem do wyboru dwa poziomy zdawania przedmiotów – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Uczniowie, którzy nie boją się intelektualnych potyczek, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowej olimpiadzie przedmiotowej. Jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści tych konkursów na stopniu centralnym, mają szansę znaleźć się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. Pamiętaj, że bycie laureatem olimpiady nie zwalania cię z obowiązku przystąpienia do podstawowych egzaminów maturalnych, ponieważ to one są przepustką do wzięcia udziału w rekrutacji. W przypadku studiów na kierunku zarządzanie rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
 • Olimpiada Statystyczna;
 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej.

KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W POZNANIU

management
mediaworking
urban management
Rozwiń

POPULARNE KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING NIESTACJONARNE W POZNANIU

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniuktóre postanowiły wzbogacić szerokie spektrum oferowanych kierunków o Zarządzanie, stawiają na wykształcenie jak najbardziej kompetentnych specjalistów w swojej dziedzinie. Dlatego każdy z przyszłych kandydatów, który jeszcze nie jest do końca pewien, jak będzie wyglądała jego ścieżka edukacyjna w ramach Zarządzania, powinien zdać sobie sprawę z powagi sytuacji, w której prawdopodobnie wkrótce się znajdzie.

 

Program studiów i przedmioty

Interdyscyplinarność studiów na kierunku Zarządzanie w Poznaniu będzie się wiązała z obowiązkiem spoczywającym na przyszłych absolwentach, polegającym na przyswojenieu skomplikowanych zagadnień z dziedziny szeroko pojętych nauk społecznych, ekonomicznych, logistycznych oraz marketingowych. Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak:

 • statystyka,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie projektami,
 • komunikacja marketingowa,
 • finanse,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • socjologia.

 

Przyswojenie całego przewidzianego dla procesu edukacyjnego programu zagwarantuje wszystkim studentom zostanie ekspertami w zgłębianej dziedzinie, a w przyszłości najlepszymi fachowcami w swoim zawodzie.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu cechuje duża różnorodność, dotycząca również czasu, jaki należy poświęcić, aby ukończyć dany etap edukacji. Studia na kierunku Zarządzanie można podjąć jako studia licencjackie.

Licencjackie studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu będą trwały sześć semestrów, a więc trzy lata i zostaną zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie. Niektóre Poznańskie uczelnie, które wprowadziły Zarządzanie do kanonu oferowanych kierunków, zaoferowały możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia, zwieńczonych uzyskaniem tytułu magistra. Składają się one z czterech semestrów, czyli dwóch lat nauki, podczas których przyszli absolwenci zostaną uposażeni w kompetencje zwiększające ich szanse na współczesnym rynku pracy.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

ZARZĄDZANIE POZNAŃ STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Poznaniu

Zanim aplikujesz na jakiekolwiek studia w Poznaniuz całą pewnością powinieneś zawczasu zgłębić informacje na temat procedur rekrutacyjnych oraz przebiegu samych studiów, gdyż może się on różnić w zależności od wybranej uczelni w Poznaniu.

Przedmiotami mającymi kluczowe znaczenie w perspektywie rekrutacji na pierwszy stopień studiów na kierunku Zarządzanie dla większości uczelni i które jednocześnie warto zdawać na poziomie rozszerzonym, będą język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Proces rekrutacji

Aplikanci na studia drugiego stopnia staną przed zadaniem wzięcia udziału z znanym chyba wszystkim konkursie dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji. Zdobyte wówczas oceny będą miały kluczowy wpływ na wybranie najlepszych kandydatów na studia na kierunku Zarządzanie.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych zostaną nagrodzeni stuprocentowym wynikiem maturalnym z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Tym samym w znacznym stopniu zwiększą swoje szanse na dostanie się na dowolnie wybrany kierunek studiów.

Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić, aby mieć szanse na wejście na ścieżkę edukacyjną prowadzącą wprost do zawodu związanego z szeroko pojętym Zarządzaniem, będzie elektroniczna rejestracja kandydatów, która automatycznie przeprowadzi nas przez wszystkim dobrze znany konkurs świadectw maturalnych lub dyplomów.

Szczęśliwcom, którzy odnajdą swoje nazwiska na liście przyjętych na studia Zarządzanie w Poznaniu, pozostanie już tylko dostarczenie pliku odpowiednich dokumentów, aby nie zostać wyeliminowanym z grona przyszłych studentów. W celu zakończenia procesu rekrutacji będziesz potrzebował: świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią, fotografii do dokumentów oraz rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego, możliwego do pobrania ze strony internetowej uczelni.

Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą się zmieniać i różnić w zależności od wybranej uczelni w Poznaniu. Dlatego aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto na bieżąco śledzić stronę internetową wybranej uczelni.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Poznaniu?

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Poznaniu?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie w Poznaniu? Studia zarządzanie dają gwarancję otrzymania zatrudnienia w dowolnym sektorze gospodarki, bowiem każdy z nich potrzebuje wyspecjalizowanych absolwentów tego kierunku.

Abiturienci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach doradczych, jeśli tylko są nastawieni na współpracę z klientem i doskonale przygotowani do jego ewentualnej kapryśności i wybredności. Pomimo faktu, że zatrudnienie na stanowisku doradczym będzie niosło mnóstwo satysfakcji, płynącej z możliwości udzielania fachowych porad klientom, to również duże wyzwanie, któremu nie każdy będzie w stanie sprostać.

Ponadto po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie znajdziesz zatrudnienie w portach lotniczych, gdzie sprawdzisz swoje umiejętności logistyczne, wyniesione z całego procesu edukacyjnego.

Praca w firmach developerskich da ci możliwość obcowania z nowinkami technicznymi, co połączysz z wiedzą przyswojoną na studiach, a zatrudnienie w bankach i innych instytucjach finansowych pozwoli na związanie życia z odpowiedzialną pracą związaną z przeprowadzaniem operacji na ogromnych sumach pieniężnych.

A w jakiej roli mogą się spełniać? Jako:

 • specjaliści do spraw kontaktów z klientami,
 • analitycy w agencji badań marketingowych,
 • menedżerowie do spraw komunikacji marketingowej.

 

Jak sam widzisz, możliwości zawodowe oferowane przez studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu, są równie szerokie, jak interdyscyplinarność samej dziedziny nauki. W związku z tym każdy z absolwentów z pewnością odnajdzie doskonałe dla siebie miejsce na współczesnym rynku pracy.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Poznaniu?

Agnieszka, studentka Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to fascynująca dziedzina, choć na pewno nie dla każdego. Studiowanie Zarządzania nie polega wyłącznie na zdobywaniu wiedzy i zdawaniu egzaminów. To trening osobowości, umiejętności takich jak prezentacja własnych pomysłów, obrona własnego zdania, mediacje. Studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu to początek zarządzania własną karierą.”

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu


 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)