Zarządzanie - Poznań

Zarządzanie - Poznań

Zarządzanie - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

zarządzanie 

Odkryj zarządzanie w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie studia Poznań | woj. wielkopolskie

Poprawne funkcjonowanie którejkolwiek gałęzi współczesnego przemysłu nie istniałoby, gdyby nie wysoko wyspecjalizowana kadra zarządzająca, zdolna do gospodarowania czasu pracy wszystkich pracowników, odpowiedniego ich motywowania oraz zapewniania sprawnego przepływu szeroko pojętych surowców.

W związku z powyższym nikogo już chyba nie dziwi coraz prężniej rosnące zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy na absolwentów studiów na kierunku Zarządzanie. Gwarancja otrzymania dobrze płatnej pracy tuż po ukończeniu studiów przekonało wielu młodych ludzi do podjęcia opisywanego kierunku. Stąd coraz większa konkurencja i konieczność wykazania się podczas egzaminu maturalnego.

Kierunek Zarządzanie skierowany jest do osób, które interesują się profesjonalnym zarządzaniem, lubią pracę z ludźmi albo chcą założyć własną firmę. Na tym kierunku otrzymają oni pokaźny pakiet wiedzy, bez której funkcjonowanie na specjalistycznych stanowiskach byłoby niemożliwe, bądź bardzo mocno utrudnione.

 

Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Zarządzanie w Poznaniu zakłada zdobycie wiedzy i umiejętności, w skład których wchodzą, na przykład: krytyczna analiza, interpretacja i ocena zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, przygotowanie i podejmowanie decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Studenci uczą się organizować pracę zespołową, kierować grupą ludzi, skutecznie się komunikować, przekonywać i negocjować.

Kierunek Zarządzanie w Poznaniu przygotowuje do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym, lub publicznym.

 

Dla kogo te studia

Najlepsi praktycy Zarządzania poza posiadaniem doskonałej wiedzy merytorycznej i praktycznej, wyniesionej z całego cyklu studiów i kursów dokształcających, posiadają wrodzone predyspozycje, dzięki którym zdobywanie wykształcenia było dla nich czystą przyjemnością, a wypełnianie obowiązków zawodowych przychodziło z łatwością.

W związku z powyższym nie każdy człowiek na świecie będzie w stanie odnieść znaczący sukces na kierunku Zarządzanie w Poznaniu. Jak wobec tego powinna wyglądać sylwetka idealnego kandydata na ten kierunek? Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania, wówczas stwierdzisz, czy to studia dla ciebie.

Jesteś zorganizowany, nigdy nie brakuje ci czasu dzięki doskonałemu rozporządzaniu zasobami, a także umiesz organizować swoje otoczenie? Podczas grupowej pracy na lekcjach zawsze najlepiej odnajdywałeś się na pozycji lidera, co potwierdzała opinia grupy oraz końcowe oceny wspólnej pracy? Posiadasz ponadprzeciętną charyzmę, która jest w stanie pociągnąć za sobą tłumy?

Twierdząca odpowiedź na przynajmniej jedno z pytań może być wspaniałym pretekstem, aby spróbować swojego szczęścia na studiach na kierunku Zarządzanie w Poznaniu. Nie wahaj się dłużej i usiądź do nauki – konkurencja będzie spora.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki

Kierunek zarządzanie możesz studiować na:

ZARZĄDZANIE

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Poznaniu?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Zarządzanie w Poznaniu? Za proces kwalifikacyjny odpowiada konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą pochwalić się jak najlepszymi ocenami z takich przedmiotów jak: matematyka, język obcy nowożytny, oraz jeden z grupy: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.
 
Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W POZNANIU

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu, które postanowiły wzbogacić szerokie spektrum oferowanych kierunków o Zarządzanie, stawiają na wykształcenie jak najbardziej kompetentnych specjalistów w swojej dziedzinie. Dlatego każdy z przyszłych kandydatów, który jeszcze nie jest do końca pewien, jak będzie wyglądała jego ścieżka edukacyjna w ramach Zarządzania, powinien zdać sobie sprawę z powagi sytuacji, w której prawdopodobnie wkrótce się znajdzie.

 

Program studiów i przedmioty

Interdyscyplinarność studiów na kierunku Zarządzanie w Poznaniu wymusi na przyszłych absolwentach przyswojenie skomplikowanych zagadnień z dziedziny szeroko pojętych nauk społecznych, ekonomicznych, logistycznych oraz marketingowych. Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak:

  • statystyka,
  • zarządzanie jakością,
  • zarządzanie projektami,
  • komunikacja marketingowa,
  • finanse,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • socjologia.

Przyswojenie całego przewidzianego dla procesu edukacyjnego programu zagwarantuje wszystkim studentom zostanie ekspertami w zgłębianej dziedzinie, a w przyszłości najlepszymi fachowcami w swoim zawodzie.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

 

zarządzanie studia Poznań

 

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu cechuje duża różnorodność, dotycząca również czasu, jaki należy poświęcić, aby ukończyć dany etap edukacji. Studia na kierunku Zarządzanie można podjąć jako studia inżynierskie lub licencjackie, w zależności od ustaleń danej uczelni.

Licencjackie studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu będą trwały siedem semestrów, a więc trzy i pół roku i zostaną zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie.

Na ukończenie studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie będziesz musiał poświęcić nieco mniej czasu, bo tylko trzy lata. Jednak studia drugiego stopnia, zwieńczone uzyskaniem tytułu magistra, będą dłuższe i potrwają dwa lata. Dla absolwentów studiów inżynierskich będzie to jedynie półtora roku.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Poznaniu

Zanim aplikujesz na jakiekolwiek studia w Poznaniu, z całą pewnością powinieneś zawczasu zgłębić informacje na temat procedur rekrutacyjnych oraz przebiegu samych studiów, gdyż może się on różnić w zależności od wybranej uczelni w Poznaniu.

Przedmiotami mającymi kluczowe znaczenie w perspektywie rekrutacji na pierwszy stopień studiów na kierunku Zarządzanie dla większości uczelni i które jednocześnie warto zdawać na poziomie rozszerzonym, będą język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Proces rekrutacji

Aplikanci na studia drugiego stopnia staną przed koniecznością wzięcia udziału z znanym chyba wszystkim konkursie dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji. Zdobyte wówczas oceny będą miały kluczowy wpływ na wybranie najlepszych kandydatów na studia na kierunku Zarządzanie.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych zostaną nagrodzeni stuprocentowym wynikiem maturalnym z danego przedmiotu, bez konieczności podchodzenia do egzaminu. Tym samym w znacznym stopniu zwiększą swoje szanse na dostanie się na dowolnie wybrany kierunek studiów.

Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić, aby mieć szanse na wejście na ścieżkę edukacyjną prowadzącą wprost do zawodu związanego z szeroko pojętym Zarządzaniem, będzie elektroniczna rejestracja kandydatów, która automatycznie przeprowadzi nas przez wszystkim dobrze znany konkurs świadectw maturalnych lub dyplomów.

Szczęśliwcom, którzy odnajdą swoje nazwiska na liście przyjętych na studia Zarządzanie w Poznaniu, pozostanie już tylko dostarczenie pliku odpowiednich dokumentów, aby nie zostać wyeliminowanym z grona przyszłych studentów. W celu zakończenia procesu rekrutacji będziesz potrzebował: świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią, fotografii do dokumentów oraz rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego, możliwego do pobrania ze strony internetowej lub dziekanatu.

Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą się zmieniać i różnić w zależności od wybranej uczelni w Poznaniu oraz rozporządzeń Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Dlatego aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto na bieżąco śledzić stronę internetową wybranej uczelni lub tuż przed rekrutacją udać się do dziekanatu.

zasady rekrutacji na studia

 

zarządzanie studia Poznań

 

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Poznaniu?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie w Poznaniu? Studia zarządzanie dają gwarancję otrzymania zatrudnienia w dowolnym sektorze gospodarki, bowiem każdy z nich potrzebuje wyspecjalizowanych absolwentów tego kierunku.

Abiturienci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach doradczych, jeśli tylko są nastawieni na współpracę z klientem i doskonale przygotowani do jego ewentualnej kapryśności i wybredności. Pomimo faktu, że zatrudnienie na stanowisku doradczym będzie niosło mnóstwo satysfakcji, płynącej z możliwości udzielania fachowych porad klientom, to również duże wyzwanie, któremu nie każdy będzie w stanie sprostać.

Ponadto po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie znajdziesz zatrudnienie w portach lotniczych, gdzie sprawdzisz swoje umiejętności logistyczne, wyniesione z całego procesu edukacyjnego.

Praca w firmach developerskich da ci możliwość obcowania z nowinkami technicznymi, co połączysz z wiedzą przyswojoną na studiach, a zatrudnienie w bankach i innych instytucjach finansowych pozwoli na związanie życia z odpowiedzialną pracą związaną z przeprowadzaniem operacji na ogromnych sumach pieniężnych.

A w jakiej roli mogą się spełniać? Jako:

  • specjaliści do spraw kontaktów z klientami,
  • analitycy w agencji badań marketingowych,
  • menedżerowie do spraw komunikacji marketingowej.

Jak sam widzisz, możliwości zawodowe oferowane przez studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu, są równie szerokie, jak interdyscyplinarność samej dziedziny nauki. W związku z tym każdy z absolwentów z pewnością odnajdzie doskonałe dla siebie miejsce na współczesnym rynku pracy.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Poznaniu?

Agnieszka, studentka Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to fascynująca dziedzina, choć na pewno nie dla każdego. Studiowanie Zarządzania nie polega wyłącznie na zdobywaniu wiedzy i zdawaniu egzaminów. To trening osobowości, umiejętności takich jak prezentacja własnych pomysłów, obrona własnego zdania, mediacje. Studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu to początek zarządzania własną karierą.”

KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W POZNANIU

management
mediaworking
Rozwiń

 


 

 

Komentarze (0)