Zarządzanie - Poznań

Zarządzanie - Poznań

Zarządzanie - Poznań

Studia w Poznaniu

zarządzanie 

Odkryj zarządzanie w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie studia Poznań 2021 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oferuje 240 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE oraz uczelniach publicznych. Ceny wahają się od 4200 zł do 7140 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci kierunku zarządzanie w Poznaniu rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, finansów i rachunkowości oraz zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem. Ponadto nauczą się zarządzania zasobami ludzkimi, przedsiębiorstwem, jakością oraz przedsiębiorstwem. Dowiedzą się także, w jaki sposób zastosować narzędzia marketingowe w praktyce zawodowej oraz poznają zasady prowadzenia dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z agencjami marketingowymi, reklamowymi, firmami public relations czy działami HR.

 

 

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek zarządzanie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Collegium Da Vinci w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Mediaworking stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku mediaworking

Pokaż więcej
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Pokaż więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Finanse, audyt, inwestycje stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse, audyt, inwestycje

Pokaż więcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Sport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku sport

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • matematyka

 

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Zarządzanie w Poznaniu? Za proces kwalifikacyjny odpowiada konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą pochwalić się jak najlepszymi ocenami z takich przedmiotów jak: matematyka, język obcy nowożytny, oraz jeden z grupy: geografia, historia, informatyka.
Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. 
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Poznaniu - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

ZARZĄDZANIE POZNAŃ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Poznaniu

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Zobacz, co wybierają inni

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu

Poprawne funkcjonowanie którejkolwiek gałęzi współczesnego przemysłu nie istniałoby, gdyby nie wysoko wyspecjalizowana kadra zarządzająca, zdolna do gospodarowania czasu pracy wszystkich pracowników, odpowiedniego ich motywowania oraz zapewniania sprawnego przepływu szeroko pojętych surowców.

W związku z powyższym nikogo już chyba nie dziwi coraz prężniej rosnące zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy na absolwentów studiów na kierunku Zarządzanie. Gwarancja otrzymania dobrze płatnej pracy tuż po ukończeniu studiów przekonało wielu młodych ludzi do podjęcia opisywanego kierunku. Stąd coraz większa konkurencja i konieczność wykazania się podczas egzaminu maturalnego.

Kierunek Zarządzanie skierowany jest do osób, które interesują się profesjonalnym zarządzaniem, lubią pracę z ludźmi albo chcą założyć własną firmę. Na tym kierunku otrzymają oni pokaźny pakiet wiedzy, bez której funkcjonowanie na specjalistycznych stanowiskach byłoby niemożliwe, bądź bardzo mocno utrudnione.

 

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Zarządzanie w Poznaniu zakłada zdobycie wiedzy i umiejętności, w skład których wchodzą, na przykład: krytyczna analiza, interpretacja i ocena zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, przygotowanie i podejmowanie decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Studenci uczą się organizować pracę zespołową, kierować grupą ludzi, skutecznie się komunikować, przekonywać i negocjować.

Kierunek Zarządzanie w Poznaniu przygotowuje do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym, lub publicznym.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Najlepsi praktycy Zarządzania poza posiadaniem doskonałej wiedzy merytorycznej i praktycznej, wyniesionej z całego cyklu studiów i kursów dokształcających, posiadają wrodzone predyspozycje, dzięki którym zdobywanie wykształcenia było dla nich czystą przyjemnością, a wypełnianie obowiązków zawodowych przychodziło z łatwością.

W związku z powyższym nie każdy człowiek na świecie będzie w stanie odnieść znaczący sukces na kierunku Zarządzanie w Poznaniu. Jak wobec tego powinna wyglądać sylwetka idealnego kandydata na ten kierunek? Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania, wówczas stwierdzisz, czy to studia dla ciebie.

Jesteś zorganizowany, nigdy nie brakuje ci czasu dzięki doskonałemu rozporządzaniu zasobami, a także umiesz organizować swoje otoczenie? Podczas grupowej pracy na lekcjach zawsze najlepiej odnajdywałeś się na pozycji lidera, co potwierdzała opinia grupy oraz końcowe oceny wspólnej pracy? Posiadasz ponadprzeciętną charyzmę, która jest w stanie pociągnąć za sobą tłumy?

Twierdząca odpowiedź na przynajmniej jedno z pytań może być wspaniałym pretekstem, aby spróbować swojego szczęścia na studiach na kierunku Zarządzanie w Poznaniu. Nie wahaj się dłużej i usiądź do nauki – konkurencja będzie spora.

Uczelnie w Poznaniuktóre postanowiły wzbogacić szerokie spektrum oferowanych kierunków o Zarządzanie, stawiają na wykształcenie jak najbardziej kompetentnych specjalistów w swojej dziedzinie. Dlatego każdy z przyszłych kandydatów, który jeszcze nie jest do końca pewien, jak będzie wyglądała jego ścieżka edukacyjna w ramach Zarządzania, powinien zdać sobie sprawę z powagi sytuacji, w której prawdopodobnie wkrótce się znajdzie.

 

4. Program studiów i przedmioty

Interdyscyplinarność studiów na kierunku Zarządzanie w Poznaniu będzie się wiązała z obowiązkiem spoczywającym na przyszłych absolwentach, polegającym na przyswojenieu skomplikowanych zagadnień z dziedziny szeroko pojętych nauk społecznych, ekonomicznych, logistycznych oraz marketingowych. Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak:

 

Przyswojenie całego przewidzianego dla procesu edukacyjnego programu zagwarantuje wszystkim studentom zostanie ekspertami w zgłębianej dziedzinie, a w przyszłości najlepszymi fachowcami w swoim zawodzie.

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu

Studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Poznaniu cechuje duża różnorodność, dotycząca również czasu, jaki należy poświęcić, aby ukończyć dany etap edukacji. Studia na kierunku Zarządzanie można podjąć jako studia licencjackie.

Licencjackie studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu będą trwały sześć semestrów, a więc trzy lata. Niektóre Poznańskie uczelnie, które wprowadziły Zarządzanie do kanonu oferowanych kierunków, zaoferowały możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia, zwieńczonych uzyskaniem dyplomu magistra. Składają się one z czterech semestrów, czyli dwóch lat nauki, podczas których przyszli absolwenci zostaną uposażeni w kompetencje zwiększające ich szanse na współczesnym rynku pracy.

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Poznaniu?

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Poznaniu?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie w Poznaniu? Studia zarządzanie dają gwarancję otrzymania zatrudnienia w dowolnym sektorze gospodarki, bowiem każdy z nich potrzebuje wyspecjalizowanych absolwentów tego kierunku.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach doradczych, jeśli tylko są nastawieni na współpracę z klientem i doskonale przygotowani do jego ewentualnej kapryśności i wybredności. Pomimo faktu, że zatrudnienie na stanowisku doradczym będzie niosło mnóstwo satysfakcji, płynącej z możliwości udzielania fachowych porad klientom, to również duże wyzwanie, któremu nie każdy będzie w stanie sprostać.

Ponadto po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie znajdziesz zatrudnienie w portach lotniczych, gdzie sprawdzisz swoje umiejętności logistyczne, wyniesione z całego procesu edukacyjnego.

Praca w firmach developerskich da ci możliwość obcowania z nowinkami technicznymi, co połączysz z wiedzą przyswojoną na studiach, a zatrudnienie w bankach i innych instytucjach finansowych pozwoli na związanie życia z odpowiedzialną pracą związaną z przeprowadzaniem operacji na ogromnych sumach pieniężnych.

A w jakiej roli mogą się spełniać? Jako:

 • specjaliści do spraw kontaktów z klientami,
 • analitycy w agencji badań marketingowych,
 • menedżerowie do spraw komunikacji marketingowej.

 

Jak sam widzisz, możliwości zawodowe oferowane przez studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu, są równie szerokie, jak interdyscyplinarność samej dziedziny nauki. W związku z tym każdy z absolwentów z pewnością odnajdzie doskonałe dla siebie miejsce na współczesnym rynku pracy.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Zarządzanie?

Absolwenci kierunku studiów Zarządzanie mają przed sobą szerokie perspektywy zawodowe. Najczęściej wybieranymi zawodami są m.in. specjalista do spraw kontaktów z klientami, analityk w agencji badań marketingowych oraz menedżer do spraw komunikacji marketingowej. Ile zarabiają i jakie obowiązki do nich należą?

 

Specjalista do spraw kontaktów z klientami

Może on znaleźć zatrudnienie wszędzie, gdzie wymagany jest kontakt z klientem. Specjalista do spraw kontaktów z klientem odpowiada za obsługę i doradzanie konsumentom w zakresie oferowanych usług. Może on również utrzymywać kontakt z klientami i wywiązywać się z zawartych umów. Mediana zarobków wynosi około 5140 zł brutto.

 

Analityk w agencji badań marketingowych

Odpowiada on za planowanie działań marketingowych oraz je bada. Badania mają na celu analizę potrzeb społeczeństwa lub danej grupy docelowej. Na podstawie takich analiz obierane są narzędzia, które mają zwiększyć sprzedaż. Analityk w agencji badań marketingowych odpowiada również za pisanie raportów, które ułatwiają pracę innym działom. Mediana zarobków wynosi około 6510 zł brutto.

 

Menedżer do spraw komunikacji marketingowej

Do jego obowiązków należy m.in. uczestnictwo w budowaniu strategii marketingowej firmy oraz koordynacja wdrażania strategii marketingowych. Dzięki prowadzonym analizom i raportom może on rozwijać politykę firmy oraz sprzedaż. Kontroluje także jakimi kanałami przekazu dociera do największej liczby odbiorców i zainteresowanych. Bada efektywność podejmowanych działań oraz współpracuje z agencjami reklamowymi, które mają zwiększyć skuteczność i sprzedaż oferowanych produktów. Mediana zarobków wynosi około 7800 zł brutto miesięcznie.

Źródła: wynagrodzenia.pl / pracuj.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy sobą, na co może wpływać wiele czynników. Wahania w stawkach zależą od wykształcenia, ukończonych dodatkowych kursów, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – wynagrodzenie często różni się w zależności od województwa czy miasta.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Poznaniu?

 

Zarządzanie studia w Poznaniu - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunek studiów Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu realizowany jest w systemie dwustopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 240 osób)
 • niestacjonarnym

 

Na Zarządzaniu odnajdą się osoby, które są dobrze zorganizowane i potrafią rozporządzać zasobami, odnajdują się w roli lidera, a także ci, którzy interesują się naukami społecznymi, a nauki ścisłe nie sprawiają im większego kłopotu. Studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, możesz wybrać jedną z oferowanych specjalności, są to: handel i marketing, komunikacja w biznesie, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, zarządzanie projektami, zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz konsulting gospodarczy,

Kierunek studiów Zarządzanie umożliwi adeptom zdobycie kompetencji w zakresie budowania strategii personalnych, kształtowania relacji, komunikacji i negocjacji oraz uruchamiania przedsięwzięć gospodarczych. W czasie zajęć studenci będą zdobywać niezbędną wiedzę z zakresu marketingu i finansów. Program studiów przewiduje również obowiązkowe praktyki co pozwoli studentom na sprawdzenie się i na nabycie nowych praktycznych umiejętności. 

Przedmioty, jakie czekają na studentów Zarządzania to m.in. statystyka, zarządzanie jakością, zarządzanie projektami, komunikacja marketingowa, finanse, zarządzanie, język obcy oraz socjologia.

Absolwenci kierunku studiów Zarządzanie mogą znaleźć zatrudnienie jako specjaliści do spraw kontaktów z klientami, analitycy w agencjach badań marketingowych oraz menedżerowie do spraw komunikacji marketingowej.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczenie niepubliczne (prywatne)

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Studia na kierunku Zarządzanie na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu realizowane są w systemie dwustopniowym – jakie pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5250 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5250 zł)

 

Na kierunku studiów Zarządzanie odnajdą się osoby, które mają zdolności przywódcze i przejmą rolę lidera, a także ci, którzy interesują się mechanizmami psychologii zarządzania oraz są dobrze zorganizowani i potrafią myśleć analitycznie. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oferuje specjalności takie jak: gospodarowanie nieruchomościami, menedżer sprzedaży, zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kierunek studiów Zarządzanie to świetny wybór, dla osób, które chcą pracować w grupie na kierowniczym stanowisku. Podczas zajęć nauczysz się rachunkowości oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji, a także dowiesz się jak właściwie planować.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Zarządzania to m.in. podstawy zarządzania, rynek finansowy, negocjacje w biznesie, przygotowanie do rynku pracy, przedsiębiorczość, finanse przedsiębiorstwa, prawo cywilne oraz zarządzanie kapitałem ludzkim.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach developerskich, bankach, instytucjach finansowych i portach lotniczych.

Dowiedz się więcej

 

Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Studia na kierunku Zarządzanie w Collegium Humanum realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4200 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4200 zł)

 

Studia na kierunku Zarządzanie przeznaczone są dla osób, które odnajdą się w roli lidera i dobrze czują się w przedmiotach humanistycznych zarówno, jak i w ścisłych. Collegium Humanum na kierunku Zarządzanie oferuje m.in. takie specjalności jak: biznes i marketing międzynarodowy, dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie, HR i talent management, komunikacja wizerunkowa, marketing, marketing i zarządzanie sprzedażą, marketing internetowy, mobile&digital marketing.

 

Studiując Zarządzanie, zostaniesz przygotowany nie tylko do kierowania zespołem, ale także dowiesz się jak skutecznie zbudować świadomość marki i wygenerować ruch internetowy, który w dzisiejszych czasach jest niezbędnym elementem dla każdej firmy, która chce zaistnieć w sieci. 

Przedmioty, z jakimi mogą spotkać się studenci Zarządzania to m.in. podstawy zarządzania, ekonomia, zarządzanie kapitałem ludzkim, komunikacja społeczna, negocjacje w biznesie, przygotowanie do rynku pracy, zarządzanie jakością, przedsiębiorczość, finanse przedsiębiorstwa oraz prawo cywilne.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach, przedsiębiorstwach, portach lotniczych, działach HR oraz reklamy.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Studia na kierunku Zarządzanie na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu realizowane są w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4700 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4300 zł)

 

Na kierunku studiów Zarządzanie odnajdą się osoby, które są odpowiedzialne, wielozadaniowe, potrafią planować oraz myśleć analitycznie. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu oferuje specjalności takie jak: audyt i kontrola jakości zarządzania, coaching i przywództwo w biznesie, marketing i zarządzanie sprzedażą, menedżer bezpieczeństwa w biznesie, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP, zarządzanie kadrami – outsourcing HR, zarządzanie produktem i marką, zarządzanie w pandemii oraz zarządzanie w turystyce i rekreacji.

Kierunek studiów Zarządzanie to doskonały wybór dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu. Studenci w czasie zajęć dowiedzą się jak rozwiązywać konflikty w zespole, a także te na poziomie struktur przedsiębiorstwa. Adepci poznają sposoby przetwarzania oraz bezpiecznego przechowywania informacji. Program studiów przewiduje obowiązkowe praktyki w czasie, których studenci wykorzystają wiedzę zdobytą w czasie zajęć.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Zarządzania na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa to m.in. mikroekonomia, nauki o organizacji, statystyka, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstwa, finanse przedsiębiorstwa, rachunkowość finansowa, zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Absolwenci Zarządzania mogą znaleźć pracę m.in. jako specjalista ds. marketingu i promocji, kierownik zespołu, menadżer bezpieczeństwa informacji, pracownik działu BHP, konsultant sprzedaży oraz doradca personalny i inwestycyjny.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Logistyki

Kierunek studiów Zarządzanie na Wyższej Szkoły Logistyki realizowany jest w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Na studiach na kierunku Zarządzanie odnajdą się osoby zainteresowane naukami ścisłymi oraz chcące w przyszłości obejmować rolę lidera lub kierownicze stanowiska. Studiując na Wyżej Szkoły Logistyki, możesz wybrać jedną z oferowanych specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem, zarządzanie transportem i spedycja, zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz technologie cyfrowe w biznesie.

Studiując Zarządzanie, zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, która będzie niezwykle istotna podczas wykonywania przyszłego zawodu. W czasie studiów dowiesz się jak istotna jest jakość oraz kontakt z klientem.

Przedmioty, z jakimi mogą się zmierzyć studenci Zarządzania na Wyższej Szkole Logistyki to m.in. zarządzanie łańcuchem dostaw, gospodarka magazynowa, gospodarka zapasami, zarządzanie zaopatrzeniem i zakupami, analityka marketingu i sprzedaży, strategie i struktury handlu, proces sprzedaży i obsługi klienta, systemy informatyczne w transporcie, działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa oraz podstawy bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako specjaliści do spraw kontaktów z klientami, analitycy w agencji badań marketingowych oraz menedżerowie do spraw komunikacji marketingowej i specjaliści ds. BHP.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Studia na kierunku Zarządzanie na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu realizowane są w systemie dwustopniowym - są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • niestacjonarnym

 

Kierunek studiów Zarządzanie przeznaczony jest dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi, zarządzaniem oraz marketingiem. Studiując na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu możesz zdecydować się na jedną z oferowanych specjalności, są to: psychologia biznesu, reklama i marketing, zarządzanie obsługą klienta, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami, bankowość, rachunkowość, kadry i płace oraz e-biznes.

Studiując Zarządzanie, zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu analizy, interpretacji oraz oceny procesów zarządzania. W czasie studiów dowiesz się jak ważny jest marketing dla zarządzania firmą. Program nauczania przewiduje również obowiązkowe praktyki w przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką.

Przedmioty, z jakimi mogą zmierzyć się studenci Zarządzania to m.in. statystyka, zarządzanie jakością, zarządzanie projektami, mikroekonomia, język obcy, komunikacja marketingowa, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość finansowa, zarządzanie strategiczne, finanse przedsiębiorstwa oraz socjologia.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na takich stanowiskach jak specjalista do spraw zarządzania, menedżer wyższego lub średniego szczebla, doradca i konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Studia na kierunku Zarządzanie na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 7140 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 7140 zł)

 

Zarządzanie przeznaczone jest dla osób o cechach przywódczych, które odnajdą się w roli lidera, a także dla tych, którym przedmioty ścisłe nie sprawiają kłopotów. Wybierając Zarządzanie na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, możesz wybrać jedną z oferowanych specjalności, są to: handel i usługi, handel internetowy, zarządzanie przedsiębiorstwem, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wybierając kierunek studiów Zarządzanie, zdobędziesz wiedzę z szeroko pojętego zarządzania. Studenci w czasie zajęć dowiedzą się czym jest zarządzanie strategiczne i jak kształtować struktury organizacyjne. Program zajęć został opracowany w taki sposób, aby absolwenci wchodzący na rynek pracy byli świetnie wykwalifikowanymi pracownikami. Dodatkowym atutem są praktyki, które odbywają się w przedsiębiorstwach. 

Przedmioty, jakie czekają na studentów Zarządzania to m.in. statystyka, zarządzanie jakością, finanse, socjologia, komunikacja marketingowa oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. na stanowiskach specjalisty do spraw kontaktów z klientami, menedżera do spraw komunikacji lub specjalisty do spraw BHP.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu – Zarządzanie jako specjalność

Zarządzanie jest również oferowane na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, które realizowane jest w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe przeznaczony jest dla osób, które chciałyby pracować w służbach specjalnych oraz inspekcjach i stażach. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu oferuje takie specjalności jak: bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, obrona narodowa – specjalność wojskowa oraz ochrona informacji niejawnych.

Studiując Bezpieczeństwo narodowe o specjalności zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności nauczysz się interpretować przepisy prawa, które mają wpływ na bezpieczeństwo narodowe. W czasie zajęć będziesz uczyć się jak rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i jak im zapobiegać. 

Przedmioty na kierunku Bezpieczeństwo narodowe o specjalności zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności to m.in. ochrona infrastruktury krytycznej, zarządzanie kryzysowe i innych państwach, zagrożenie naturalne i cywilizacyjne oraz ratownictwo w sytuacjach kryzysowych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej związanych z zarządzaniem kryzysowym realizowanym przez centra i zespoły zarządzania kryzysowego.

Dowiedz się więcej

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zarządzanie jako specjalność

Zarządzanie jest również częścią kierunku Historia, który odbywa się na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym

 

Kierunek studiów Historia przeznaczony jest dla osób zainteresowanych naukami humanistycznymi, a w szczególności historią. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na kierunku studiów Historia oferuje takie specjalności jak: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, nauczycielska, historia wojskowości, mediewistyka oraz polityka i media w dziejach.

Specjalność Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to bardzo dobry wybór, jeśli chcesz zdobyć wiedzę historyczną i poznać czym jest archiwizacja. W czasie zajęć i praktyk będziesz korzystać z nowoczesnych narzędzi, które wykorzystywane są w administracji.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Historii o specjalności archiwistyka i zarządzanie to m.in. pradzieje ziem polskich, historia starożytnego Bliskiego Wschodu oraz Grecji i Rzymu, jeżyk łaciński, język obcy, badania dziejów kultury, badania źródłoznawcze, metodologia historii, metody badań w naukach historycznych oraz historia powszechna XIX wieku.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach samorządowych i państwowych, archiwach, instytucjach muzealnych, mediach, dyplomacji oraz instytucjach kultury.

Dowiedz się więcej

 

Collegium Da Vinci w Poznaniu – Zarządzanie jako specjalność

Studia na kierunku Mediaworking na Collegium Da Vinci w Poznaniu realizowane są w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia licencjackie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Mediaworking to kierunek dla osób zainteresowanych portalami społecznościowymi i ich wykorzystaniem w marketingu. Collegium Da Vinci w Poznaniu oferuje takie specjalności jak: social media manager oraz zarządzanie w e-sporcie.

Specjalność zarządzanie w e-sporcie to świetny wybór dla tych, którzy interesują się e-sportem i chcieliby związać się z nim zawodowo. W czasie zajęć studenci pogłębiają wiedzę z zakresu mediów społecznościowych i marketingu. Adepci uczą się jak prowadzić kampanie reklamowe i realizować projekty audiowizualne. Program przewiduje także praktyki zawodowe.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Mediaworkingu to m.in. public relations, społeczne wymiary sieci, psychologiczne kontekst internetu oraz psychologia społeczna.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako social media manager, manager w branży e-sportowej, specjalista do spraw sprzedaży internetowej oraz specjalista do spraw monetyzacji e-sportu. Absolwenci mogą szukać pracy szeroko pojętych mediach, działach reklamy, marketingu, IT oraz w międzynarodowych firmach i korporacjach. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie nauki na studiach podyplomowych.

Dowiedz się więcej

 

Politechnika Poznańska – Zarządzanie jako specjalność

Kierunek studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Poznańskiej, odbywa się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – są to trzyipółletnie studia I stopnia, kończące się tytułem inżyniera, a następnie półtora roczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra. 

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Na kierunku studiów Zarządzanie i inżyniera produkcji odnajdą się osoby, które są zainteresowane przedmiotami ścisłymi, nowinkami technicznymi, procesami wytwarzania oraz osoby, które potrafią myśleć analitycznie. Politechnika Poznańska na studiach II stopnia oferuje takie specjalności jak systemy produkcyjne, informatyzacja produkcji oraz zarządzanie jakością.

Studiując na Politechnice Poznańskiej, dowiesz się jak analizować dane i tworzyć nowe produkty. W czasie zajęć wykwalifikowana kadra przybliży ci jak zarządzać zespołem i rozwiązywać powstające w nim konflikty. Podczas praktyk zawodowych, rozwiniesz wiedzę zdobytą w czasie zajęć teoretycznych i poszerzysz ją o praktyczne doświadczenia.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Zarządzania i inżynierii produkcji to m.in. fizyka techniczna, matematyka, metalurgia i odlewnictwo, mikroekonomia, wprowadzenie do techniki, podstawy grafiki inżynierskiej oraz obróbka plastyczna.

Absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach konsultingowych, firmach informatycznych świadczących usługi dla przedsiębiorstw produkcyjnych, jednostkach akredytacyjnych oraz w jednostkach naukowo-badawczych.

Dowiedz się więcej

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzanie jako specjalność

Wiedzę z zarządzania możesz zdobyć na kierunku Zdrowie publiczne, które odbywa się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

Kierunek studiów Zdrowie publiczne skierowany jest dla osób zainteresowanych naukami medycznymi i zarządzaniem ludźmi oraz dla tych osób, którym przedmioty ścisłe nie sprawiają problemów. Studiując na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego, możesz wybrać jedną z oferowanych specjalności, są to: zarządzanie w opiece zdrowotnej, promocja zdrowia z epidemiologią oraz monitorowanie badań klinicznych.

Studia na kierunku Zdrowie publiczne to idealny wybór dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z nauk medycznych, a także społecznych. W czasie studiów dowiesz się m.in. czym jest farmakoterapia oraz jak zarządzać zespołem i rozwiązywać trudne sytuacje. 

Przedmioty, jakie czekają na studentów Zdrowia publicznego to m.in. farmakoekonomia, socjologia problemów społecznych, orzecznictwo medyczne, psychologia uzależnień, negocjacje i mediacje oraz systemy wsparcia w chorobach przewlekłych.

Absolwenci mogą znaleźć prace m.in. jako pracownik centrów medycznych. Pracownik administracji instytucji medycznych, pracownik przemysłu farmaceutycznego, pracownik instytucji ubezpieczeń zdrowotnych oraz pracownik jednostek administracji państwowej, oraz samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia.

Dowiedz się więcej

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Zarządzanie jako specjalność

Zarządzanie jest również specjalnością na kierunku Sport na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Sport realizowany jest w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Kierunek studiów Sport przeznaczony jest dla osób zainteresowanych sportem, zdrowym trybem życia oraz metodami treningowymi. Wybierając Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, na studiach II stopnia możesz wybrać jedną ze specjalności, są to: organizacja i zarządzanie sportem, trener osobisty oraz trener przygotowania motorycznego.

Studia na kierunku Sport o specjalności organizacja i zarządzanie sportem to doskonały wybór dla tych, którzy są związani ze sportem i chcieliby kontynuować rozwój w tym kierunku. Studenci w czasie zajęć zdobędą wiedzę z nauk około medycznych, a także z ekonomii i zarządzania. Adepci dowiedzą się jak w profesjonalny sposób zarządzać i realizować treningi indywidualne oraz dla grup. W programie studiów przewidziano także obowiązkowe praktyki. 

Przedmioty, z jakimi możesz się zetknąć na kierunku studiów Sport to m.in. organizacja i zarządzanie, psychologia sportu oraz teoria wychowania fizycznego.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji instytucji sportowych, kadrach trenerskich, szkolnictwie, klubach i zrzeszeniach sportowych oraz jako wykwalifikowany trener personalny.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Poznaniu

Zanim aplikujesz na jakiekolwiek studia w Poznaniuz całą pewnością powinieneś zawczasu zgłębić informacje na temat procedur rekrutacyjnych oraz przebiegu samych studiów, gdyż może się on różnić w zależności od wybranej uczelni w Poznaniu.

Przedmiotami mającymi kluczowe znaczenie w perspektywie rekrutacji na pierwszy stopień studiów na kierunku Zarządzanie dla większości uczelni i które jednocześnie warto zdawać na poziomie rozszerzonym, będą język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Proces rekrutacji

Aplikanci na studia drugiego stopnia staną przed zadaniem wzięcia udziału z znanym chyba wszystkim konkursie dyplomów ukończenia poprzedniego etapu edukacji. Zdobyte wówczas oceny będą miały kluczowy wpływ na wybranie najlepszych kandydatów na studia na kierunku Zarządzanie.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych zostaną nagrodzeni stuprocentowym wynikiem maturalnym z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Tym samym w znacznym stopniu zwiększą swoje szanse na dostanie się na dowolnie wybrany kierunek studiów.

Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić, aby mieć szanse na wejście na ścieżkę edukacyjną prowadzącą wprost do zawodu związanego z szeroko pojętym Zarządzaniem, będzie elektroniczna rejestracja kandydatów, która automatycznie przeprowadzi nas przez wszystkim dobrze znany konkurs świadectw maturalnych lub dyplomów.

Szczęśliwcom, którzy odnajdą swoje nazwiska na liście przyjętych na studia Zarządzanie w Poznaniu, pozostanie już tylko dostarczenie pliku odpowiednich dokumentów, aby nie zostać wyeliminowanym z grona przyszłych studentów. W celu zakończenia procesu rekrutacji będziesz potrzebował: świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią, fotografii do dokumentów oraz rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego, możliwego do pobrania ze strony internetowej uczelni.

Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą się zmieniać i różnić w zależności od wybranej uczelni w Poznaniu. Dlatego aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto na bieżąco śledzić stronę internetową wybranej uczelni.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

zarządzanie studia

zarządzanie studia online

zarządzanie studia online w Poznaniu

studia zarządzanie i marketing w Poznaniu

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Poznaniu?

Agnieszka, studentka Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to fascynująca dziedzina, choć na pewno nie dla każdego. Studiowanie Zarządzania nie polega wyłącznie na zdobywaniu wiedzy i zdawaniu egzaminów. To trening osobowości, umiejętności takich jak prezentacja własnych pomysłów, obrona własnego zdania, mediacje. Studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu to początek zarządzania własną karierą.”

Kierunki zarządzanie i marketing w Poznaniu

management
mediaworking
Rozwiń

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu


 

 

Komentarze (0)