Dlaczego warto iść na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie?

Komentarze (0)

Dlaczego warto iść na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie?

Komentarze (0)
Dlaczego warto iść na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie?

Jak wyglądałoby nasze życie, gdyby nie korzystalibyśmy z codziennej pomocy maszyn? Dziś nie wyobrażamy sobie funkcjonowania nie tylko bez pralek czy żelazek. Gdyby nie maszyny, to nie bylibyśmy świadkiem rozwoju medycyny czy wielu innych sektorów odpowiadających za komfort naszej egzystencji. Dlatego też kierunek taki jak mechanika i budowa maszyn jest przyszłościowy i dawać będzie wiele szans satysfakcjonującego rozwoju.

Uczelnie w Warszawie dostrzegają potencjał kierunku takiego jak mechanika i budowa maszyn. Studenci, którzy go wybiorą, będą mogli kształcić się aż na trzech uczelniach – zarówno tych publicznych, jak i niepublicznych. Warto więc wybrać propozycję w pełni dostosowana do indywidualnych oczekiwań! Należy pamiętać, że poszczególne programy mogą nieznacznie różnić się od siebie, ich podstawa musi jednak pozostać podobna.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Mechanika i budowa maszyn w Warszawie to kierunek, który może być realizowany w formie dwustopniowej lub jednolitej. Wszystko zależeć będzie bowiem od wybranej uczelni. Studenci, którzy chcą połączyć wykształcenie inżynierskie ze studiami wojskowymi, uczyć się będą nieprzerwanie przez pięć lat. Z kolei studenci innych szkół wyższych swoją przygodę akademicką rozpoczną od studiów I stopnia pozwalających na zdobycie tytułu zawodowego inżyniera. Będą oni mogli kontynuować naukę na studiach II stopnia, dzięki czemu po ich ukończeniu dysponować będą kompletnym tytułem magistra inżyniera otwierającym drogę do stabilnego rozwoju zawodowego.

Sam tytuł zawodowy nie miałby jednak znaczenia, gdyby nie kryjąca się za nim wiedza. Studenci więc poznają zagadnienia związane z:

 • cyklem życia i eksploatacji maszyn czy ich systemów;
 • statystyką, wytrzymałością materiałów;
 • kinematyką i dynamiką;
 • budową maszyn;
 • metrologią;
 • zarządzania jakością itd.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Warto przyjrzeć się umiejętnościom, jakie rozwijać będą studenci mechaniki i budowy maszyn. Muszą opierać się one na stabilnych podstawach teoretycznych – tylko wtedy bowiem będzie można mówić o kompletności wykształcenia. W trakcie wszystkich semestrów kształcenia studenci uczą się, jak:

 • porozumiewać się przy pomocy wzorów numerycznych;
 • realizować procesy wytwarzania czy montażu maszyn;
 • odpowiednio dobierać materiały inżynierskie;
 • przeprowadzać symulacje komputerowe;
 • tworzyć algorytmy zadań z zakresu projektowania i eksploatacji maszyn;
 • analizować i oceniać urządzenia, systemy i procesy pod względem ich zasadności ich stosowania itd.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Kierunki studiów w Warszawie takie jak mechanika i budowa maszyn chętnie wybierane są przez studentów przede wszystkim ze względu na perspektywy zawodowego rozwoju w przyszłości. Można pomyśleć więc, że dobra praca będzie na wyciągnięcie ręki. Należy pamiętać jednak, że satysfakcjonujące zatrudnienie jest pojęciem względnym i nie dotyczy ono wyłącznie aspektu finansowe. Absolwenci mechaniki i budowy maszyn powinni zastanowić się więc, jaki sektor (przemysł czy może instytucje naukowe) będzie dla nich najbardziej atrakcyjny. Warto zwrócić także na perspektywy rozwoju czy filozofię firmy. Na absolwentów czekać będą różnorodne odmiany przemysłu, gdzie zajmować się będą wytwarzaniem, serwisowaniem czy eksploatacją maszyn oraz urządzeń. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych;
 • ośrodkach badawczych;
 • instytucjach naukowych;
 • firmach IT;
 • różnorodnych odmianach przemysłu: motoryzacyjnym, spożywczym, rolniczym itd.

Sprawdź

Studia w Warszawie

Studia Techniczne

WSZYSTKO O KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - WARSZAWA

Komentarze (0)