Mechanika i budowa maszyn - Warszawa

Mechanika i budowa maszyn - Warszawa

Mechanika i budowa maszyn - Warszawa
Dodaj do ulubionych

20.09.2023

Mechanika i budowa maszyn studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Mechanika i budowa maszyn w Warszawie to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 19 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na mechanice i budowie maszyn w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 5800 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Mechanika i budowa maszyn Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Mechanika i budowa maszyn to kierunek studiów, na którym studenci zyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wytwarzania i eksploatacji maszyn. W programie studiów znajdują się przedmioty dotyczące grafiki, automatyki i nauki o materiałach, są nimi np.: materiały i kompozyty niemetalowe, wytrzymałość elementów maszyn czy termodynamika techniczna. W trakcie nauki studenci poznają specyfikę maszyn przemysłowych i silników samochodowych, a także zdobędą wiedzę marketingową i handlową wykorzystywaną w branży mechanicznej. 
Absolwent mechaniki i budowy maszyn zakończy studia, będąc wyposażony w umiejętności z zakresu m.in. modelowania procesów, projektowaniem narzędzi czy racjonalizacji działań w licznych obszarach przedsiębiorstwa. Mechanicy po uzyskaniu kompleksowego wykształcenia mogą znaleźć zatrudnienie na stanowisku konstruktora układów mechanicznych, specjalisty utrzymania ruchu, a także inżyniera produkcji. Absolwenci tego kierunku zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w branżach takich jak: biomechanika, sprzęt medyczny, mechatronika.

 

Uczelnie

W Warszawie mechanikę i budowę maszyn możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychPolitechnice Warszawskiej (Wydział Mechaniczny Technologiczny PW), Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Inżynierii Mechanicznej WAT) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
 
Specjalności
Współczesne studia z mechaniki i budowy maszyn charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku mechanika i budowa maszyn w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku mechanika i budowa maszyn w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5800 zł do 8520 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Mechanika i budowa maszyn - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Warszawie? Przedmiotem priorytetowym, bez którego nawet nie warto startować w procesie rekrutacji jest matematyka. W grupie przedmiotów do wyboru znajdują się: fizyka, biologia, informatyka i chemia.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, fizyka i astronomia.

 

Mechanika i budowa maszyn Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - przedmioty maturalne

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie w rekrutacji 2023/2024 na kierunek mechanika i budowa maszyn uwzględnia takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, język obcy oraz język polski. dowiedz się więcej

 

Mechanika i budowa maszyn Politechnika Warszawska (PW) - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek mechanika i budowa maszyn na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 przedmioty obowiązkowe: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka albo biologia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na prawo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechanika i budowa maszyn w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn zdobędą umiejętności z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych. Ponadto nauczą się kierowania produkcją w przedsiębiorstwach przemysłowych. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie zdolności związanych z eksploatacją maszyn i doborem odpowiednich materiałów inżynierskich, a także z prowadzeniem badań w jednostkach badawczych.
Mechanika i budowa maszyn należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 8 tys. kandydatów.
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami budowlanymi, przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego, przedsiębiorstwami transportowymi, stacjami diagnostycznymi pojazdów samochodowych, biurami projektowymi, oraz z ośrodkami badawczo-naukowymi.
 

Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów w Warszawie, zwłaszcza te techniczne, to możliwość zdobycia wiedzy z obszaru budowy maszyn roboczych, przemysłowych i pojazdów. To również szansa na otrzymanie odpowiedzi na pytanie jak wykorzystywać nowoczesne narzędzia komputerowe, wspomagające projektowanie, eksploatowanie i konfigurowanie maszyn.

Każdy student, chcący rozwijać swoje zainteresowania, otrzyma szeroką gamę specjalności, w kierunku których będzie mógł podążać.

Modelowanie i symulacje komputerowe w mechanice, Automatyzacja maszyn roboczych, Konstrukcje cienkościenne – to tylko niektóre z pozycji, jakie widnieją na długiej liście oferowanych specjalności.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn w Warszawie to przygotowanie do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich, zarządzania pracami zespołu i posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na mechanice i budowie maszyn poświęcone są m.in.: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; projektowaniu maszyn za pomocą nowoczesnych narzędzi obliczeniowych; doborowi materiałów stosowanych do budowy maszyn; zarządzaniu i koordynacji pracy i ocenie jej wyników. Studenci tego kierunku studiów zdobywają wiedzę na temat np.: technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn różnego rodzaju, a także komputerowego wspomagania projektowania (CAD/CAM) procesów wytwarzania.

Mechanika i budowa maszyn pozwala studentom rozwinąć także kompetencje, które niezbędne są m.in. do organizacji i zarządzania. Studia na tym kierunku studiów pogłębiają zagadnienia poświęcone np.: optymalizacji techniczno-ekonomicznej; rozwojowi przedsiębiorstwa od strony technologicznej; kooperacji z partnerami w biznesie; cyklom życia produktów; metodom i narzędziom analizy kosztów; zmieniającym się uwarunkowaniom działalności ekonomicznej.

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn są kompleksowo przygotowani do pracy np. w nowoczesnym przemyśle maszynowym w roli inżyniera. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą szukać zatrudnienia m.in. w: przedsiębiorstwach i organizacjach wytwarzających, serwisujących lub sprzedających maszyny i urządzenia; zespołach projektowych; przedsiębiorstwach i instytucjach, które wymagają wiedzy technicznej. Ponadto absolwenci teog kierunku mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Gdzie studiować na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Warszawska oferuje 140 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne nauczanie oferuje również Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach wymienionych powyżej oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5800 zł do 8520 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek mechanika i budowa maszyn - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

O tym, czy kandydaci zakwalifikują się na wybrane studia, decyduje lista rankingowa, utworzona podczas postępowania kwalifikacyjnego. Uczelnie przyjmują te osoby, które uzyskały największą liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym – na poszczególnych kierunkach liczba miejsc jest ograniczona.

Limity miejsc na kierunku mechanika i budowa maszyn:

  • Politechnika Warszawska: 140
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie: 90

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Stacjonarna nauka w uczelniach publicznych jest bezpłatna. Za studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz za studia w prywatnych uczelniach należy zazwyczaj zapłacić.

Mechanika i budowa maszyn studia Warszawa - ceny 2023

  • Politechnika Warszawska – 7000 zł
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – 5800 zł
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – od 7680 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informacje o wynikach rekrutacji udostępniane są indywidualnie przez uczelnie w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Kandydaci w ten sposób mogą nie tylko dowiedzieć się o tym, czy zakwalifikowali się na wybrane kierunki, ale także zobaczyć, ile punktów zdobyli w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

  • Politechnika Warszawska – 18.07.2023
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Osoby, które dostały się na wybrane kierunki studiów, mogą składać dokumenty rekrutacyjne w jednej z kilku dopuszczalnych przez uczelnię form. Zazwyczaj kandydaci decydują się na osobiste doręczenie kompletnego zestawu do siedziby uczelni – niektóre szkoły wyższe pozwalają jednak kandydatom złożyć dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne do wybranych uczelni. Najczęściej mają oni na to kilka dni, dlatego warto jak najszybciej dopełnić wszystkich niezbędnych formalności związanych z aplikowaniem na studia. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem z listy zakwalifikowanych osób.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

  • Politechnika Warszawska – od 19.07.2023 do 24.07.2023
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024) 

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Warszawie - kierunek mechanika i budowa maszyn:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Technologiczny PW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Inżynierii Mechanicznej) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Warszawie?

Wybór kierunku kształcenia może być trudny. Wybór miejsca kształcenia jeszcze trudniejszy. Ułatwiając kandydatom na studia proces decyzyjny, zadajmy pytanie: Jakie ma kierunek Mechanika i budowa maszyn w Warszawie opinie?

 

Maciek, student Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Zawsze wiedziałem, że jak będę miał wyjeżdżać na studia, to tylko do Warszawy. Prestiżowe uczelnie, ciekawe perspektywy pracy zawodowej, dobre zarobki. Studiowanie w Warszawie po prostu się opłaca, jest początkiem drogi zawodowej, bo dyplom uzyskany na stołecznych uczelniach naprawdę bardzo wiele znaczy na rynku pracy.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa maszyn Warszawa studia i stopnia

Mechanika i budowa maszyn Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa maszyn Warszawa studia stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn Warszawa studia niestacjonarne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

fotonika
informatyka
nanoinżynieria
Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia