Kto idzie na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie?

Komentarze (0)

Kto idzie na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie?

Komentarze (0)
Kto idzie na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie?

Kto idzie na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Warszawie?

Mechanika i budowa maszyn w Warszawie to kierunek stworzony z myślą o studentach, którzy dostrzegają, jak duży wpływ na nasze funkcjonowanie ma rozwój najnowszych technologii. Jak sprawdzić jednak, czy ta konkretna propozycja kształcenia spełniać będzie intelektualne oczekiwania? Warto przeanalizować swoje predyspozycje, zainteresowania oraz sprawdzić, jak wygląda program kształcenia.

Warto podkreślić również, że mechanikę i budowę maszyn chętnie wybierają absolwenci techników lub liceów, którzy uczęszczali do klas o profilach ścisłych. Ma na to wpływ zwiększona liczba godzin określonych przedmiotów, które umożliwiają lepsze przygotowanie do egzaminów maturalnych oraz dają niezbędne podstawy teoretyczne do rozpoczęcia kształcenia wyższego.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Śledzenie nowinek technologicznych, zafascynowanie światem maszyn, dostrzeganie możliwości, jakie daje współczesna mechanika – dobrze by było, gdyby zainteresowania przyszłych studentów mechaniki i budowy maszyn oscylowały właśnie wokół tych zagadnień. Nie jest to oczywiście warunek obligatoryjny, ale może on znacząco wpływać na komfort nauki.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji warto sprawdzić na początku, które z przedmiotów należy zdawać na maturze, by znaleźć się na listach osób przyjętych. Można zaliczyć do nich przykładowo: matematykę, fizykę, informatykę, fizykę i astronomię czy inne przedmioty ścisłe. Maturzyści powinni więc odpowiednio wcześnie zaplanować naukę i przenalizować, co jeszcze wymaga szlifowania. Świadomość, które z przedmiotów należy zdawać na maturze, pozwoli także na realne ocenienie swoich szans na rozpoczęcie kształcenia na kierunku takim jak mechanika i budowa maszyn.

 

Program kształcenia, realizowane przedmioty, praktyki

Przyszli studenci mogą również sprawdzić, jak będzie wyglądać realizowany przez nich program kształcenia. To cenna informacja, która da choć ogólny obraz tego, jak wyglądają studia techniczne i czego można się po nich spodziewać. Pierwsze semestry pozwolą na zdobycie podstawowej wiedzy, która da niezbędne zaplecze teoretyczne dla poznawania zagadnień kierunkowych. Studenci zetkną się wiec początkowo z przedmiotami takimi jak:

  • materiałoznawstwo;
  • mechanika ogólna;
  • grafika inżynierska;
  • czy wytrzymałość materiałów.

Każdy kolejny semestr nauki obfitować będzie także w zupełnie nowe, kierunkowe przedmioty. Można zaliczyć do nich między innymi: automatyzację i robotyzację produkcji, elektrotechnikę i elektronikę, mechanikę płynów czy procesy produkcyjne. To jeszcze nie koniec – każdy ze studentów wybierać będzie moduł specjalnościowy, który pomoże uzyskać mu wąskie kwalifikacje związane z mechaniką i budową maszyn. Na studentów czekać będą także praktyki zawodowe, które pozwolą na wykorzystywanie nabytej wiedzy podczas pierwszych zawodowych działań.

 

Dlaczego studia na kierunku mechanika i budowa maszyn są popularne?

Przyszli studenci często śledzą rankingi popularnych kierunków studiów w Warszawie. Wierzą, że dzięki temu wybiorą taką propozycję kształcenia, która zapewni im unikalne kwalifikacje, a co za tym idzie – także satysfakcjonującą pracę. Jednym z cieszących się dużym zainteresowaniem kierunków inżynieryjnych jest oczywiście mechanika i budowa maszyn. Jej absolwenci nie tylko nie muszą obawiać się o zatrudnienie w przyszłości. Mogą również rozwijać się zawodowo zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Dziś bowiem w niemal każdym sektorze przemysłowym potrzebni są specjaliści, którzy będą wiedzieli, jak wykorzystywać, projektować i programować maszyny służące do jego usprawniania.

Sprawdź

Studia w Warszawie

WSZYSTKO O KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - WARSZAWA

Komentarze (0)